background preloader

Eliaug

Facebook Twitter

Två perspektiv på samma brott: roman och radiodokumentär. I inlägget Bokbad på bygg beskrev jag hur jag arbetade i ettan på bygg- och anläggningsprogrammet med romanen När hundarna kommer av Jessica Schiefauer.

Två perspektiv på samma brott: roman och radiodokumentär

Romanen är så rik och mångbottnad, att jag bara måste få läsa den igen med mina nior nu när jag har återvänt till högstadiet, och det har visat sig vara ett lyckokast. Eleverna är ett år yngre, men fler av dem är mycket vana och engagerade läsare, vilket har lyft tolkningarna och resonemangen. Det finns insikter att göra på många nivåer i romanen, inte minst om hur hundar genomgående används som metaforer för personerna. I mitt upplägg ingår förutom romanen även radiodokumentären Mordet på John Hron och filmen John Hron. Dokumentären ger en förståelse för hur omgivningen har uppfattat de skeenden som ledde fram till John Hrons död, medan filmen ger mer information om Johns liv och de händelser som ledde fram till hans död.

Vi började naturligtvis med att läsa boken, denna fantastiska roman, i vilken jag upptäcker allt mer. Allmänna skolord. Sagosidan – Ett sagobibliotek med klassiska sagor. Pinterest. Undervisa nyanlända elever - men, hur gör man? Hela min bok, Att undervisa nyanlända elever - metoder, reflektioner och erfarenheter, utgår ifrån frågeställningen »Undervisa nyanlända elever … men, hur gör man?

Undervisa nyanlända elever - men, hur gör man?

Sökord; Språkutveckling – Pedagog Malmö. Malmö delar är en didaktisk resurs som är skapad för att inspirera och underlätta lärarvardagen.

Sökord; Språkutveckling – Pedagog Malmö

Planeringar med arbetsuppgifter och annat resursmaterial i både enskilda ämnen och ämnesövergripande arbetsområden delas mellan kollegor i Malmö. Noveller. Gruppstärkande övningar. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar. Nytt läsår, nya elever och arbete med fokus på relationsskapande. Textfragor-diskussionsuppgifter-skrivuppgifter-och-bi... In Print 2 - Symbolbruket. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier.

I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Tove Jansson läser: Sommarboken. Tove Janssons Sommarboken kom ut 1972. Här får vi höra Tove Jansson läsa alla tjugotvå kapitel ur boken. Varje kapitel är en fristående berättelse. Tove Jansson läser: Sommarboken. Tove Janssons Sommarboken kom ut 1972.

Tove Jansson läser: Sommarboken

Här får vi höra Tove Jansson läsa alla tjugotvå kapitel ur boken. Varje kapitel är en fristående berättelse. Tove Jansson skriver glasklart och utan sentimentalitet om tre människor som bor på en ö i yttre skärgården: Sophia, hennes pappa och farmor. Vi förstår i Månsken att Sophias mamma har dött, men farmodern ger trygghet. Filmanalys (åk 7-9) En filmanalys innehåller en rad olika delar.

Filmanalys (åk 7-9)

Den består inte bara av egna tankar utan också av fakta som t.ex. uppgifter om innehåll, karaktärer, ljus och ljud. Dina egna tankar får du fram i delen som heter tolka.

Tal

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket. Perioder i svensk språkhistoria Urnordiska: före vikingatiden Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas för urnordiska. Runsvenska: år 800–1225 Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Strategi: Roller. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Strategi: Roller

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. Estetiskt uttrycksätt. Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle - Annika S... Vad är det egentligen som vi bör fokusera på i undervisningen när det gäller kunskapskravet att eleven ska kunna koppla ett verk till författaren och dess samtid och då resonera om budskap både på raden, mellan raden och bortom raden?

Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle - Annika S...

Jag tänker i detta inlägg att försöka sortera ut vad undervisningen bör fokusera på för att skapa validitet i bedömningen men även dela lite tankar och stöd för att skapa en undervisning som möter hela kunskapskravets bredd. För att veta vad undervisningen bör fokusera på i kunskapskravet nedan behöver man titta på det centrala innehållet för att få ett hum om vad läsandet och skrivandet ska utgå ifrån för att kunna urskilja texters budskap, tema, motiv, syften, avsändare och sammanhang. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv - Annika Sjödahl. Mina senaste inlägg har handlat om sagotema med fokus på att träna läsförståelse med strategier och hur vi kan synliggöra detta.

Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv - Annika Sjödahl

Beställningar & priser. Lektionsidéer. Svenska - Svensk språkhistoria del 1. Snövit jämförelse.

Formida- hjälpmedel

Brevet. Så hjälper du elever med talrädsla. Vanligaste felstavade orden. Språkstöttning med stödmallar. Källkritik. Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Debatt- mobil eller ej i skolan. Läsförståelse, analys. Berättande text. Larhand.pdf. Hunger-games_hunger-games_2. TEXTTYPER. Texttyper SVA åk 9. Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Kooperativt lärande.

Berättande text, övning.