background preloader

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ”

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ”
Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Det har också fått mig själv att fundera på ”hur” och en tanke har dykt upp. Borde jag inte försöka bena upp och tydliggöra vad min undervisning innehåller som gör att eleverna lär sig mycket? Ok: Hej då Jante! Stark betoning på det muntliga Jag vill att eleverna ska prata mycket och jag pratar mycket med dem. Fler exempel på muntlig aktivitet är: - Gruppsamtal som bygger på frågor. Varierad stöttning Stöttning är inte det samma som stöd. Ett formativt förhållningssätt Jag försöker aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Jag vill också att de ska lära sig att själva bedöma sitt arbete. ”Vad jag lärt mig på den här lektionen/idag? Jag ger så ofta som möjligt respons, muntligt eller skriftligt, till eleverna i form av ”Jag ser att du….. Lek och skratt Höga förväntningar Modersmålen Flera elever Related:  Blandade sidor med länkar och tips

Glapp i styrkedjan | Utveckla – Handleda – Lära Två gånger i min yrkeskarriär så har jag blivit erbjuden att välja rektorsyrket, båda gångerna har jag avböjt möjligheten. Att jag valde bort chansen att bli rektor berodde enbart på att jag anser att det i dagens form är ett omöjligt uppdrag. Att vara den där pedagogiska ledaren med koll och ansvar för hundratals lagar och riktlinjer och dessutom budget- och personalansvar. Tack, men, nej tack. Jag har fått utvecklats åt andra håll i min karriär istället men med ovanstående bakgrund vill jag presentera en idé till organisation för att minska ”glappen i styrkedjan” som Skolinspektionen uttrycker det i sin färska rapport>> Jag ska försöka förklara min tanke: För ca två år sedan sökte jag en tjänst som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun. Jag undervisar fortfarande ungefär hälften av min tid. Foto: © Margareta Nordahl Bergslagshästen

Om mig Jag heter Tiia Ojala och arbetar som förstelärare i Södertälje. Jag undervisar nyanlända barn i en introduktionsgrupp. Jag är även läromedelsförfattare. Jag har jobbat i flera års tid som lärare för både unga och vuxna personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. Det andra projektet jag fått äran att vara med heter Rätt Steg. Jag har en gymnasielärar- och magisterutbildning med svenska som andraspråk som huvudämne. En gång i tiden var mitt mål i livet att resa runt i världen. FREE Swedish Teaching Resources Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Phonics display banner (Ref: SB9975) A colourful banner for your classroom phonics display. Judaism display banner (Ref: SB3760) A colour banner for your Judaism display. Birthday train display set (Ref: SB7299) Create a train-themed birthday display in your classroom. Set includes carriages for each month of the year with space for children’s names or photo. Growing cress instructions (Ref: SB4883) A set of simple instructions posters showing how to grow some cress. Reduce! Snakes and ladders games (Ref: SB7355) Simple printable snakes and ladders games with numbers to 30, 50 or 100. We love to read! Editable board game templates (Ref: SB10531) A set of editable board game templates featuring our ‘bumps’ characters. Visual timetable for the USA (Ref: SB1979) A colourful set of 30 high-resolution JPG images featuring activities and subjects covered at kindergarten level.

Cirkbloggen Modersmålets betydelse & flerspråkig kartläggning | Hülya Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM anordnar kursen Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning för modersmålslärare och specialpedagoger/speciallärare. Eftersom jag och min kollega går kursen delar jag i det här inlägget med mig av vad vi fick ta del av under första kurstillfället på SPSM i Göteborg. Kursen inleddes med att kursledarna (Fahimeh Behesthi, Charlotta Möller) berättade om vilka uppgifter och skyldigheter SPSM har. Förutom information om själva kartläggningsmaterialet fick vi en genomgång om flerspråkighet, betydelsen av elevens modersmål och utvecklingsområden för flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Bakgrund Det kan vara svårt att veta vad som är vad när man arbetar med elever som flerspråkiga eller nyanlända. Skolinspektionen Enligt Skolinspektionens granskning finns det flera utvecklingsområden för att flerspråkiga elever ska högre måluppfyllelse. Modersmålets betydelse Kartläggningsmaterialet Vilket är elevens starkaste språk? På återseende! Hülya Basaran Relaterade

Nationella läsdagen blev internationell | Nyanlända i Lappland I arbetslaget på min gymnasieskola hade vi bestämt att vi skulle ha ett lästema på Nationella läsdagen i år. Vi brukar vanligtvis ha teman där alla elever på skolan medverkar, men denna gång ville vi anpassa läsningen till elevernas språkliga nivå i svenska. Jag hade planerat för att ha 4 olika stationer i Språkintroduktionsgruppen. Det var en dikthörna, en digital hörna, att läsa en bok hörna samt ett kapitel från en kapitelbok som ”storbok” på väggen. Sidorna ur boken var uppförstorade till A3 format. I dikthörnan skulle eleverna läsa dikter och skriva ner två dikter de tyckte om. I den digitala hörnan hade jag samlat länkar på ett worddokument. Till ”kapitelboken” på väggen, som var första kapitlet ur boken ”Så sjukt kär” av Mårten Melin hade vi olika ”uppdragskort”. Då båda mina kollegor som jag skulle jobbat med på läsdagen blev sjuka vid det första tillfället, så ville jag gärna göra samma sak en gång till.

Skolburken Läsförståelsestrategier del 4 En lärare måste ha kunskap om hur ett barn rör sig i texter och hur man kan tala om texter för att kunna hjälpa barnet eller eleven att utvecklas som läsare. Språkforskaren Judith A. Langer har identifierat fyra olika faser hos läsaren i byggandet av föreställningsvärldar. De här faserna kan man gå ut och in i. En del kommer inte längre än till fas 1. De säger när de läst boken: Jag förstår inte vad det var för en berättelse. Vi inom skolan är bra på att få eleverna att tänka logiskt och vetenskapligt. De fyra faserna Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Ett vackert avslutande citat kommer från Olof Lagercrantz ”Men jag andades böckernas luft. Tänk när vi kommer så långt tillsammans med våra elever.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning. • Bergman, P / Abrahamsson, T (2005)Tankarna springer före - att bedöma ett andraspråk i i utveckling Stockholm: Stockholms universitets förlag. • Viveca Lindberg m fl (2011)Pedagogisk bedömning Stockholms universitets förlag,

Rätt tid När du hämtar den här sidan väntar servern till början av en ny sekund, och skickar sedan över rätt tid till din webbläsare. Eller mer precist: den skickar över tiden 25 ms innan det är dags, för att kompen­sera lite för för­dröj­ning på internet. Tiden du ser ovanför är alltså inte från din egen dator, utan visar rätt tid på RL.SE:s server. Det finns också en aningens större klocka ifall du behöver en mer massiv tid­givning, öppnas i eget fönster. Servern håller rätt tid mot atomur på internet och har typiskt en miss­visning på bråkdelen av en sekund. Du får lägga till några milli­sekunder för Java­scripts arbete i din webläsare. Vad ovan sagts gäller om du har en stabil koppling till internet. Klockan i din egen dator visar: 22:09:16. Om den går för mycket före eller efter kanske du bör ställa den. Fast vad spelar några minuter hit eller dit för roll?

Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband. Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden?

Scaffolding Under hela höstterminen har vi i åk 2 tränat oss på att ta hjälp av olika lässtrategier för att lättare förstå olika texter, både skönlitterära texter, faktatexter, artiklar, sånger, sagor mm. Vi har till en början tränat på en eller två lässtrategier i taget för att bli säkra på hur vi ska använda dem. Tidigare har jag berättat om hur vi startade upp arbetet med Stjärnläsare i SO kring vårt arbete om världen. Vi tog hjälp av läsfixarna för att lättare förstå texten. Den andra gången läste vi om Europa och då fick barnen egna texter att läsa, men vi tog ändå samtalet och skrivandet gemensamt. Till det tredje undervisningstillfället fick eleverna önska en världsdel att arbeta med och delades därefter in i grupper. Barbro Westlund beskriver scaffolding (stödstrukturer, byggnadsställningar) i sin bok Att undervisa i läsförståelse (s. 23): "Scaffolding påminner mycket om Vygotskijs tankar om betydelsen av imitation.

Related: