background preloader

Matematik på flera språk

Matematik på flera språk

Elevsyn och våra nyanlända Vi har i Sverige tagit emot många nyanlända och skolorna har många gånger saknat en organisation för att fånga upp och ta hand om dem. Det är svårt, mycket svårt till och med, att undervisa nyanlända med många olika språk i samma klassrum som övriga elever. Jag har slitit med detta själv och tidigare skrivit om det: En pedagogisk utmaning. Hur svårt det än är så är det vår skyldighet att se till att även dessa elever får den undervisning som de har rätt till. Vi kan inte bara rycka på axlarna och tycka att ”de måste ju lära sig svenska först” och ”jag hinner inte planera något annat åt dem. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är en tydlig skrivning om att vi måste se till alla elevers skolgång och anpassa undervisningen efter det. Kring undervisningen måste vi också tänka till, mer än en gång. Om du har tillgång till studiehandledare och du ändå väljer att inte låta dina elever visa sina kunskaper på sitt modersmål, vilken elevsyn har du då?

Ett halvt ark papper How do you say…? Hi! I work in a Swedish preschool and lately we have come up with this idea: our kids speak different languages at home and often they like to talk about it with their friends. That’s why we have thought about these language cards, where you can read the word, identify the language (either by reading it or by looking at the flag), and scan the code in order to hear it or see the video showing how to sign. So far we have collected sound files of the word friend in Swedish, English, Spanish, Icelandic, Persian, Japanese, Finish, Dutch, Arabic, Swedish Braille and Swedish sign language. If you want to free-download the whole document, click on the following link how-do-you-say There are probably many ways to make these cards, but here is how I made them: 1. 2. 3. 4. Like this: Like Loading...

Learn Swedish for free Learn Swedish Learn Swedish phrases and sentences by selecting the phrases that you want to learn from the list. These cover a wide variety of Swedish topics, including the numbers in Swedish, Swedish days, Swedish greetings and the months in Swedish all with audio. Swedish phrases A few first words. 1, A few first words. 2, Bathroom. Swedish language learning games As well as the flashcards for the Swedish phrases there are additional learning games for colours, days, fruit, months, numbers and vegetables. Fruit Months Numbers. 1 to 10 Numbers. 1 to 20 Vegetables Test whether you know the difference between a vitlök, ärta, persika and plommon, can count ett, två, tre and know blått from gult. Swedish language Swedish has two genders common and neuter which are labelled (t) and (n) in the phrases. These are not related to the masculine and feminine genders of many romance languages, but rather are the remnant of a system with three genders. Definite and indefinite articles Swedish Related languages

90+ appar som utvecklar barns modersmål | Språkträning Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska. Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Via den här sidan hittar du lätt dessa appar och kan vid behov filtrera vidare på ålder. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Är du intresserad av appar med svenskt tal så har vi även en lista över svenska språkappar för barn. Visa fler (10+) appar › Spela in eget tal (valfritt språk) Pooki-Booki · 10 kr · Pekbok för de yngsta Läs mer! Bokstavspussel · 40 kr · Sätt bokstäver och ord i rätt ordning Läs mer! 3-6 år Little Writer · 10 kr · Forma bokstäver (även å, ä och ö), siffror, ord och former Läs mer! 6+ år My Story · 50 kr · Skapa digitala böcker med ljud, bild och text Läs mer! 9+ år Comics Head · 20-50 kr · Skapa tecknade serier med färdig rekvisita och karaktärer Läs mer! 5-10 år Story Creator Pro · 20 kr · Skapa digitala böcker med ljud, bild och text Läs mer! Knacka på!

Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online! Changes: Now you can select yourself which verbs you want to practice! Please read below about how to do it. I should thank Laura for some inspiration. Minor CSS issues in IE7 have been fixed. Before you start: In order the new functions to work correctly you should: flush your settings by clicking on this button: and then press Ctrl+F5 in your browser to refresh the page. How to choose the verbs yourself: I have re-worked the "1. As you see, now there is two tabs: "By level and group" and "Choose verbs". When the first tab is selected, you can see the standard option - a number of checkboxes, clicking on which gives you possibility to choose the verbs you want to practice according to their level and a group. Clicking on the "Choose verbs" tab allows you to choose the verbs you want to practice yourself. In the tab you can see the list of all the verbs. You can sort this list by using the Show verbs drop-down. You can as well find a verb you need by using a Search box. Talk to me! God Jul!

Hur ska vi kunna genomföra ämneskartläggning? Lite då och då får jag frågan om hur man kan organisera undervisning för nyanlända elever på bästa sätt. I ett tidigare inlägg beskrev jag lite allmänt om hur man kan organisera undervisningen i förberedelseklass. I detta inlägg tänkte jag ge ett konkret exempel på hur en skola har valt att organisera undervisningen för att underlätta för lärare att göra ämneskartläggning, det vill säga använda Skolverkets kartläggningsmaterial, steg 3, som ett stöd i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 är, till skillnad från steg 1 och steg 2, inte obligatoriskt men att göra en kartläggning och använda den information som framkommer som underlag för planering och genomförande av undervisning är ändå högst nödvändigt. Eller som Skolinspektionen formulerar det: Kartläggning som en del av undervisningen Ett konkret exempel på organisation Extra tid för kartläggning Referenser

Start för nyanlända Grundläromedel Sva Förberedelseklass 4-6 Nyanlända SVA/SFI Liber Läs mer Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna. Lärarguide och FacitTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med. Facit till böckernas uppgifter finns att ladda hem gratis. MatematikStart Matematik är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i matematik i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar, - "Taluppfattning och tals användning", - "Algebra", - "Geometri", - "Sannolikhet och statistik", - "Samband och förändring" och - "Problemlösning", Om författarna

Pratstart - svenska för nyanlända | Sva | Sfi Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända. Den finns dels för skolor och dels för privatpersoner. Gemensamt är att det är en resurs som stöttar användarna till en både rolig och snabb språkutveckling. Redan från start finns hela 18 språk att utgå ifrån ex. arabiska, persiska, dari och tigrinja och Pratstart kan användas i såväl mobil, surfplatta som dator, när du vill och var du vill. 18 olika språk att utgå ifrånÖver 150 teman och 1440 svenska ord och fraserTäcker de fyra grundläggande färdigheterna för språkinlärning: lyssna, läsa, skriva och talaFungerar både för enskilt arbete och i gruppSpelifiering, belönas med medaljerInteraktiva talövningar med självrättningLäraren kan tilldela material och i realtid följa upp resultaten.Koppling till Lgr11 med fokus på vardagsnära ämnenUtskrivbara övningarMöjlighet att använda online och offline

Snart släpps Clio Förberedelseklass! Gratis för allaAtt undervisa nyanlända är en oerhört viktig men ibland utmanande uppgift. Vi på Bonnier Education vill att alla barn i Sverige ska ges samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har skapat Clio Förberedelseklass med förhoppning om att vår portal ska bli en hjälp på vägen för såväl lärare som elever. Välkommen hit! Förutom ämnesinnehåll finns arbetsområdet Välkommen hit! Alla ämnen i en portalI Clio Förberedelseklass kommer fokus att vara på det svenska språket samtidigt som de nyanlända eleverna får möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper i andra ämnen. • Tala och samtala – genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleven öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som Be om ursäkt, Runt matbordet och Fråga om vägen. • Läsa och skriva – arbeta med texter om allt från alfabetet till mer avancerade texttyper som sagor och faktatexter. • Skolans övriga ämnen – Här finns bland annat texter i SO, NO och engelska. Var med från början!

Att omvandla tal till skrift- ljud till symbol – Hülya Att läsa och skriva- på ett andraspråk Många nyanlända elever som är nya i svenska skolan, oavsett ålder, är i början av sin läs- och skrivinlärning på sitt andraspråk svenska. Att knäcka läskoden är en kompicerad process inte minst när man ska göra det på ett språk som man inte har som modersmål. Att knäcka läskoden på svenska innebär att knäcka läskoden på ett ljudbaserat skriftspråk (det finns ljudbaserad skrift som bygger på konsonanter tex arabiskan, stavelsebaserad skrift som japanska skriftspråket och ordbaserad skrift som kinesiskan). Här kommer några tips på hur man i undervisningen kan jobba med grundläggande läs- och skrivutveckling genom talet som grund och digitala resurser som stöd. Samtal och interaktion som grund Överbrygga till skriftspråket En mycket häftig inbyggd funktion i Lärplattan (Ipad) är funktionen diktafon. Nu kan eleverna jobba i appen Skolstil. Mikrofonen innebär att diktafonen är aktiverad Efter att du tryckt på mikrofonen talar du. Stöttning Planering Hülya

Karin Rehman Så ska jag då försöka sammanfatta två programpunkter om läsning, läsförståelse och lärande från Bokmässan, Läs för tusan, läs! och Lärare lyfter läsning. Ganska svårt när hela anteckningsblocket är fullt med röriga tankar och utropstecken. – Aldrig tidigare har vi pratat så mycket om läsförståelse som nu, sa Barbro Westlund (lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet) och påpekade att begreppet läsförståelse inte ens fanns med i förra läroplanen. Hon underströk samtidigt att läsförståelse måste inkluderas i alla ämnen och inte endast handla om läsning av skönlitteratur i svenskämnet. – Alla ämnen har ett eget språk! Så svaret på rubrikens fråga är (om jag förstått det hela rätt) nej, men ovanstående visar också att alla lärare måste arbeta med språkförståelse för att främja elevens lärande. – Kollegialt lärande må vara ett modeord, men ett väldigt viktigt sådant, fortsatte Erica Jonvallen. Barbro Westlund fyllde i: – Lärare måste hela tiden lära sig, tillsammans.

träna läsning, språkutveckling och läs- och skrivinlärning - OrdAF och Astrid Frylmark - OrdAF Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Steg 1: Elevens språk och erfarenheter. Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Steg 3: Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen.

Related: