background preloader

Studiehandledning - home

Studiehandledning - home
Related:  Sv SvA

Lpp för nyanländ elev I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten. Han är ensam om sitt modersmål ungerska på skolan och vi har tyvärr varken modersmålslärare eller studiehandledning till honom. Vi startade upp läsåret med sagor som tema i Hjärtat och Sagor åk 2-3 sva är den LPP som eleverna i åk 2 och 3 jobbar efter. När vi jobbar med att läsa sagor tillsammans, så utgår vi alltid från en tillhörande bild. När det gäller att få kläm på vad som är typiskt för en saga, så har jag använt mig av URs material Sagor i världen. Att läsa, skriva och prata om ord, meningar och text på olika sätt, måla och rita, se på film och dramatisera, som jag har skrivit i LPP:n, det är ju inga konstigheter. Slutligen ska den egna sagan läsas upp för andra barn.

Språklig stöttning i NO-ämnen I NO-undervisningen finns en del bra språkstöttning på nätet som både eleverna och du som lärare kan ha nytta av i den ordinarie undervisningen. Här har jag samlat de sidor vi använder mest med våra elever. Jag har tidigare bloggat om språklig stöttning på prov. Inläsningstjänst där flera av de stora läromedlen i bla NO-ämnen finns inlästa på arabiska, dari/persiska, somaliska och tigrinja. Om man vill översätta ett specifikt ord tycker jag Lexin är något bättre än Google translate eftersom man som lärare kan välja mellan olika svenska alternativ och därmed hjälpa eleverna att få rätt betydelse av ett ord. Libers webbappar i Biologi, Fysik och Kemi är utmärkta redskap inte bara för nyanlända elever utan även för svensktalande elever. Clio Förberedelseklass NO har enklare texter på svenska i NO som även finns inlästa på fem olika språk, klicka på studiehandledning. Veingeskolan har en hel del bra länkar man kan kika på och på Wikispaces kan man i vissa fall hitta NO-länkar på olika språk.

Vad innebär studiehandledning på modersmålet och krävs det åtgärdsprogram? Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov utreds. Visar utredningen att eleven har behov av studiehandledning på modersmålet ska studiehandledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Krävs det åtgärdsprogram för studiehandledning på modersmålet? Enligt Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns det två former av stödinsatser. Läs mer om extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram I Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, går följande att läsa om studiehandledning på modersmålet: Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning Stödmaterial och film

Kardía lärande - Välj nivå SVA/SFI – IKTsidan Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända. Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Länk till serien: Hej Svenska Hej svenska är ett interaktivt stöd för svenskinlärning. Länk till webbsidan Webbmatte Länk till webbsidan RimRum från UR Länk till webbsidan Webb+app Tyda- Engelsk-svensk-engelsk Ordbok med synonymer. Lexin– Synonymer och lexikon. Google Översätt– klistra in text eller ord och få dem översatta till andra språk. My Storybook– gör dina egna böcker via dator eller surfplatta. App (iPhone, iPad) 50 appar för nyanlända barn och ungdomar Ord i fokus- Spelet är enkelt. SVAAPP-Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar men elever och lärare har också möjlighet att göra eget material och dela fritt. LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Ordlek XL- passar alla som skall lära sig att läsa! Pedagogisk handledning till appen hittar du här:

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. Varierad stöttning Eleverna ska få individanpassad, rik och varierad stöttning. Ett formativt förhållningssätt Det är viktigt att eleverna tidigt upplever att de kan fungera som lärresurser för varandra. Glädje Det är viktigt för mig att visa eleverna att jag tycker om dem. Höga förväntningar Jag visar eleverna tydligt att jag tror på dem och deras förmåga att lära. Modersmål och studiehandledning Jag värderar samarbetet med Eman och Mustafa mycket högt. Uttalet När vi samtalar, diskuterar eller berättar är jag inte alls inne och petar i uttalet. Själva läsningen då? Jag längtar så tills de nya eleverna ska börja!

Svenska som andraspråk i Sorsele | Svenska som andraspråksundervisning samt sidor med modersmål TAKK För Språket Hej Sverige | Om att känna sig som hemma i ett nytt land

Related: