background preloader

Studiehandledning - home

Studiehandledning - home
Related:  Sv SvA

Språklig stöttning i NO-ämnen I NO-undervisningen finns en del bra språkstöttning på nätet som både eleverna och du som lärare kan ha nytta av i den ordinarie undervisningen. Här har jag samlat de sidor vi använder mest med våra elever. Jag har tidigare bloggat om språklig stöttning på prov. Inläsningstjänst där flera av de stora läromedlen i bla NO-ämnen finns inlästa på arabiska, dari/persiska, somaliska och tigrinja. Om man vill översätta ett specifikt ord tycker jag Lexin är något bättre än Google translate eftersom man som lärare kan välja mellan olika svenska alternativ och därmed hjälpa eleverna att få rätt betydelse av ett ord. Libers webbappar i Biologi, Fysik och Kemi är utmärkta redskap inte bara för nyanlända elever utan även för svensktalande elever. Clio Förberedelseklass NO har enklare texter på svenska i NO som även finns inlästa på fem olika språk, klicka på studiehandledning. Veingeskolan har en hel del bra länkar man kan kika på och på Wikispaces kan man i vissa fall hitta NO-länkar på olika språk.

Hej Sverige | Om att känna sig som hemma i ett nytt land SVA/SFI – IKTsidan Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända. Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Länk till serien: Hej Svenska Hej svenska är ett interaktivt stöd för svenskinlärning. Länk till webbsidan Webbmatte Länk till webbsidan RimRum från UR Länk till webbsidan Webb+app Tyda- Engelsk-svensk-engelsk Ordbok med synonymer. Lexin– Synonymer och lexikon. Google Översätt– klistra in text eller ord och få dem översatta till andra språk. My Storybook– gör dina egna böcker via dator eller surfplatta. App (iPhone, iPad) 50 appar för nyanlända barn och ungdomar Ord i fokus- Spelet är enkelt. SVAAPP-Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar men elever och lärare har också möjlighet att göra eget material och dela fritt. LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Ordlek XL- passar alla som skall lära sig att läsa! Pedagogisk handledning till appen hittar du här:

Att skapa aktiviteter kring källkritik eller integritetsfrågor kräver ökad kompetens Vikten av god medie- och informationskunnighet (MIK) är på mångas läppar och har senaste tiden omdiskuterats på hög nivå av bland andra Medieutredningen, regeringen och nationella biblioteksstrategin. Med anledning av detta ställde vi tre frågor till Marika Alneng, bibliotekspedagog verksam i Stockholm och författare till Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet, som kom ut på BTJ Förlag i april 2017. Marika Alneng Din bok Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet toppar just nu BTJ Förlags försäljningslista – grattis! – Tack! Hur kan bibliotekarier hjälpa låntagare att navigera med MIK? – Vi gör det på många sätt redan, men jag upplever att vi betydligt oftare hjälper till med tekniska handhavanden vid datorerna än vi ger tid och utrymme åt fördjupade samtal och test av nya verktyg tillsammans med besökare. Folkbibliotek i förändring av Marika Alneng Vilka bör läsa din bok? Vill du veta mer?

Svenska som andraspråk i Sorsele | Svenska som andraspråksundervisning samt sidor med modersmål 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien. Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 1. 7. Intressant?

Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare. Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa. Nu finns möjligheten att installera hejsvenska.se på datorer för användning utan internet.Windows versionen Digitala spåret "Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet avslutades 2007, men vi fortsätter i mån av tid att hålla sidan uppdaterad." Kardia lärande "Här hittar du olika former av pedagogiskt material, digitalt och för nedladdning. Ba Ba Dum Testa dina svenska ordkunskaper. Akelius svenska Akelius Språkkurs AB producerar lektioner som lär ut svenska med onlinepedagogik. Babel Lär dig språk med Babel. Mot målet: Ett färdighetsbaserat sfi-läromedel med metodisk förankring i den gemensamma europeiska referensramen och språkmetodiken. Svenska nu – Nätverk för svenska språket i Finland. Bästa ordlistorna:

Bonus Copyright: Kopieringsregler Kopieringsreglerna gäller för:Förskola Förskoleklass Grund- och gymnasieskola Komvux Påbyggnadsutbildning SFI Yrkeshögskoleutbildning Särskola Landstingskommunal folkhögskola Vem som får kopiera och dela Lärare och elever Lärare (varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen) och elever får kopiera och dela. Är du läraren kan du även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Vad som får kopieras och delas Svenska och utländska verk Lärare och elever får kopiera och dela texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Inte ljud och rörlig bild Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. Hur man får kopiera Kopiera digitalt och analogt Lärare och elever får kopiera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning. Hur man får dela Hur mycket som får kopieras och delas

Böcker för Språkintro - Vilja Förlag Vilja förlag har tagit fram en lista över böcker som fungerar bra för språkintroduktionen eller för unga vuxna som håller på att lära sig svenska. Det är böcker från Vilja förlag på olika lättlästnivåer – tanken är att alla ska kunna hitta en bok som fungerar trots att det ju ofta är stora individuella skillnader på språkintro. Gemensamt för alla böcker är dock att de är lätta att läsa, utan att vara barnsliga. Det här listan är tänkt att fungera som en bra introduktion för dig som vill börja jobba med litteratur på språkintroduktion. Lista över böcker som fungerar för Språkintroduktion Böcker med hög igenkänning för personer som kommer från ett annat land/ inte har svenska som modersmål: Carlos tar körkort och Joana startar eget av Carita Andersson Dagboken av Annelie Drewsen Efter båten av Johanna Nilsson En perfekt julafton av Josefin Schygge Fredag kväll av Per Alexandersson Jag kan bli rektor av Christina Wahldén Jag är inte dum av Josefin Schygge Lever du? Mitt rätta namn av Åsa Storck

Related: