background preloader

Studiehandledning - home

Studiehandledning - home

http://studiehandledning.wikispaces.com/

Related:  Sva/ Sfi/ NyanländaMatte/NO för nyanländaSvA och nyanländasvenska som andraspråkSv SvA

Lpp för nyanländ elev I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten. Han är ensam om sitt modersmål ungerska på skolan och vi har tyvärr varken modersmålslärare eller studiehandledning till honom. Matematik - Undervisa nyanlända Matematikundervisning på olika språk Övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på arabiskaengelskaspanskaryskasomaliskapolskapersiskasomaliska Ett webbaserat läromedel i matematik med uppgifter på olika nivåer. Bästa översättningsverktygen och ordlistorna Lexin Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning. Google översätt Googles gratistjänst för onlineöversättning översätter text- och webbsidor direkt.

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning? Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Eller: Språklig stöttning i NO-ämnen I NO-undervisningen finns en del bra språkstöttning på nätet som både eleverna och du som lärare kan ha nytta av i den ordinarie undervisningen. Här har jag samlat de sidor vi använder mest med våra elever. Jag har tidigare bloggat om språklig stöttning på prov.

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. studiehandledning - Arabiska matematik Katten musen tiotusen Webbplats med lekfull matematik för de yngreWebbmatte högstadiets matematik på svenska och arabiskaMatteboken matematik för grundskolan 3-9 på svenska och arabiskaMattebegrepp på svenska och arabiskaGrundläggande mattebegrepp på svenska och arabiskaMatte med Hamid, genomgångar av högstadiets matematik på arabiska och svenskaTalsystemet, film på svenska och arabiskaEnhetsbyten, film på svenska och arabiskaRäkna med negativa tal, film på svenska och arabiskaBegränsningsyta film på svenska och arabiskaEkvationslösning film på svenska och arabiskaUttryck rektangelns area film på svenska och arabiskaUttryck med variabler film på svenska och arabiskaOmvandlingar mellan areaenheter film på svenska och arabiskaVariabler och uttryck film på svenska och arabiska

Elevers möjlighet att bära slöja (burqa eller niqab) Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten för skolan är att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck. År 2006 infördes nya bestämmelser om diskriminering som innebär att det inte är möjligt för skolan att ha generella förbud mot heltäckande slöja. Under vissa omständigheter och i enskilda situationer kan förbud mot en speciell klädsel godtas även om klädseln har religiös eller etnisk/kulturell bakgrund. Det gäller om klädseln

SVA/SFI Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända. Sidan uppdateras… Webbresurs

Related: