background preloader

Skolverket nyanlända

Skolverket nyanlända

http://www.omsvenskaskolan.se/

Related:  svenska som andraspråkevelinaborgen

Den gemensamma europeiska referensramen för språk Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2. Sex referensnivåer Kurserna inom sfi förhåller sig till referensramen på följande sätt:

Ord, ord och lite mera ord! Jag har aldrig tidigare tänkt på att det är lika viktigt att till exempel undervisa om ett ords motsats, som dess betydelse. Men för att verkligen förstå ett ord eller begrepp, behöver man förstå många aspekter av ordet – dess betydelse, motsats, synonymer och homonymer. Nu tänker jag på det hela tiden – kanske för att jag snart kommer att få en ny elev i klassen (kanske två), som kom till Sverige för bara några veckor sedan. Salam! Läs mer om vikten av att undervisa om ord och begrepp och hur man kan undervisa, i dessa tre blogginlägg: Toura Hägnesten: Ordfattigdom Anna Kaya: Att arbeta aktivt med ordförståelse Sara Persson: Läsa skönlitteratur med nyanlända

Start för nyanlända Kursläromedel Sva Språkintroduktion Gy/Vux SVA/SFI Liber Läs mer Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna. Lärarguide och FacitTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med.

Ordfattigdom Lästa texter blir impulser som leder vidare. Har du hört den där uppmaningen om ”Tänk inte på en rosa elefant!”? Vilket leder till att man inte kan låta bli att tänk på just en rosa elefant. Efter att ha läst Åsa Elwérs avhandling om elever som läser utmärkt utan förståelse och slutsatsen att ordförrådets omfattning och djup är av mycket stor betydelse för vår läsförståelse så ser jag artiklar om ordförråd överallt.

Sanoma Utbildning : Övningsmästaren Alla möjliga ord och uttryck Allez hop! 6 Att arbeta aktivt med ordförståelse Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord? Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Lektioner och handledningar Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor. Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan. Alla lektioner

Läsa skönlitteratur med nyanlända Alla elever ska få uppleva härliga textmöten i skolan, få hjälp att utveckla eller fördjupa sitt intresse för litteratur och – inte minst – alla ska förstå! Just nu läser jag Astrid Lindgrens Mio, min Mio ihop med mina elever i åk 5 och 6. Här är mitt första inlägg om vårt arbete med Mio och här kan man läsa de andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde inläggen om hur vi jobbat med Mio. Vi kommer att fylla på med fler inlägg efter hand. Nu ska jag berätta lite mer om vad vi har gjort för att fördjupa läsupplevelsen och förståelsen för oss alla. För det första; jag läser boken högt, max ett kapitel i taget och det tar tid.

På arabiska: Förstå kunskapskraven – Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap Att resonera innebär att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting. Att beskriva komplexa samband gör du genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop. Så hur kan en göra det här rent praktiskt? Jo, så här: – Ta reda på relevanta begrepp – Hitta faktorer som på olika sätt påverkar ämnet du ska prata om – Ge konkreta exempel – Problematisera genom att ta in olika perspektiv – Beskriv samband genom att visa hur dina argument och exempel hänger ihop I filmen kan du följa några elever som utgår från den här listan när de ska diskutera opinionsbildning. Metoden hjälper dig att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

Related: