background preloader

Appar för språkutveckling med nyanlända

Appar för språkutveckling med nyanlända
Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: Se boards som börjar på Appar. U-talk Classic svenska I appen kan man lyssna på grundläggande ord och fraser på svenska som är visualiserade med bilder. Läs recension: Svenska på en månad Svenska på en månad är en app med färdiga områden som heter lektioner i appen. Läs recension: Bitsboard En mångsidig app för att träna språket. Läs recension: Making Sequences Använd befintliga sekvensbilder eller så kan man lägga till egna bilder, text och ljud. Läs recension: Se bokstavsljuden Tränar fonologisk medvetenhet. Läs recension: Bokstavspussel Läs recension: Related:  aslr

Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet Jag jobbar vidare i tänket kring språkliga mål och nu främst ämnesord kring de PP:er som vi just har jobbat med. Det gäller Rymden och Att leva i världen. En möjlighet för alla elever att träna på ämnesorden när det finns tid över men riktat till mina nyanlända. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2 Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen. Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk. Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Gruppsamtal som bygger på frågor. Använd bilder Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Slutligen; tro på kraften av din undervisning! P.s.

Popplet Svenska idiom du kan använda! | idiom.nu Hitta olikheter- utveckla svenskan! | Hülya En populär uppgift som är språkutvecklande är att arbeta med nästan snarlika bilder som har några olikheter. Att arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i svenska kräver att man planerar in övningar där eleven uppmuntras till att tala svenska. Det här är en övning som kräver att eleven ska uttrycka sig på svenska. Vilket de också gärna gör, uttrycker sig på svenska. Så här gör vi: Jag har två snarlika bilder uppe på smartboarden. Nästa steg i språkutvecklingen är att arbeta med två snarlika bilder två och två där eleverna utan att visa bilden beskriver bilderna för varandra för att hitta olikheterna. Hur hittar jag bilder? Köp en språklåda som heter Differento- vad är skillnaden från Sica förlag. Här är bilder hur det kan se ut på Smartboarden: Relaterat Tips - Digitala spåret För att träna svenska är Digitala spåret en enorm webbresurs som jag utnyttjar på flera olika sätt i elevernas språkutveckling. I "Alla inlägg" Ett foto- flera berättelser - Ja, vem är det här barnet?

ICTmagic - home När det svenska språket inte räcker till? | Navets språkklass Vi har precis startat med historieundervisning i språkklassen. Vi talar om olika revolutioner när det handlar om försörjning. Först var människor jägare och samlare, och sedan? Sedan blev människorna bofasta, de blev ja vaddå? Det går några lektioner och vi kommer fram till idag. Språkliga strategier för att göra sig förstådd Vi skrattade gott då i förra veckan (på ett trevligt sätt) åt ordet koare och ingen i klassen kan nu ha missat att det heter bonde och vi skrattade även lite åt användandet av ordet ingredienser idag. ” Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.” Detta är något som jag känner till, men något som jag inte alltid tänker på. I skolans alla ämnen – vad innebär det för mig? Titta på det första citatet ovan en gång till. Klurandet på detta gäller ju även mig själv och min SO-undervisning. /Suzanne Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Att få använda alla sina språk Taim och Ibrahim har varit i skolan i tre veckor. De har just lyssnat på sagan Grodan och främlingen på UR.se. De lyssnade på sitt modersmål arabiska och följde samtidigt med i boken. Efteråt samtalar vi om boken, som handlar om vänskap, att hjälpa andra och att få höra till. Filmer om Kroppen Leon kommer till Doktor Karin, där han får plocka isär ett plasthjärta för att få se hur det fungerar. Vi får också reda på hur man gör för att mäta att hjärtat mår bra. Doktor Karin berättar vad huden egentligen är bra för och vad som händer när det går hål på den. Doktor Karin vissar hur ett öra fungerar och berättar varför vissa människor hör sämre än andra. BFL, sva, sfi och modersmål Mina kollegor Lena Ramirez Södergren från KomVux och Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan och jag har haft en studiedag tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, svenska för invandrare och modersmål. Här är lite av det jag tog upp: För SFI finns digitala verktyg förspråkutveckling. Jag kan också rekommendera en annan mycket bra, och öppen, lärresurs för studiehandledning. Vi tittade på ett inslag i Rapport i SVT som handlade om nyttan med Twitter för lärare. För mer inspiration: Anna Kayas blogg Ny i svenska skolan. Kartläggning Skolverket kommer ut med ett material 2016. Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Formativ bedömning med nyanlända elever Boken Att följa lärande är skriven av bedömningsforskaren Dylan Wiliams. Där presenterar han fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Tydliggöra mål och kriterier för framgång. Exempel på arbetssätt som främjar strategi 2: • Göra löpande anteckningar under och efter lektionen.

Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Jag får ofta frågor som handlar om undervisning av nyanlända elever och eftersom jag kan tänka mig att många undrar samma sak kan jag ju lika väl svara i form av ett blogginlägg i stället för i ett mejl. Denna gång handlar frågan om nyanlända elever och den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Läraren som skriver till mig är orolig för att deras metoder inte räcker till när det gäller elever som har ett modersmål med ett, från svenska språket, avvikande ljudsystem. Läraren skriver: Barnen ska i det fallet lära ett nytt skriftspråk samtidigt som de lär sig svenska och de kan inte lika självklart koppla bokstäverna till ljud och kända ord. Det är här jag tror att vi misslyckas. Något av det mest komplexa i arbetet med att undervisa nyanlända elever är just detta att många elever inte bara ska lära sig svenska, de ska även lära sig läsa och skriva på svenska. Läsinlärning på modersmålet Vikten av förförståelse Från det muntliga till det skriftliga Fonologisk medvetenhet Skriva i skrivarpar

Related: