background preloader

Artiklar

Facebook Twitter

Visst kan muslimska barn delta i kyrkan. DEBATT.

Visst kan muslimska barn delta i kyrkan

Islam är kärlekens och fredens religion och dess sanna mål är just att sprida detta. Människans integritet och respekt är en grundläggande del av islam. Som regel anser man inom islam att varje religion är sann och vägleder till Gud, förutsatt att originalläran inte har blivit påverkad av kultur och tradition. Dagens Nyheter: Därför tror skolforskare inte längre på disciplin. Skolan.

Dagens Nyheter: Därför tror skolforskare inte längre på disciplin

Konflikten mellan tradition och utveckling I dag börjar jullovet för elever runt om i landet. Skolan de går i ifrågasätts ständigt – med Jan Björklund etablerades bilden av ett akut behov av tidiga betyg och hårdare disciplin. Men är det vägen? Eva-Lotta Hultén diskuterar ny forskning om lärande. ”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället” Förbisett faktum.

”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället”

Ungas fritid präglas allt mindre av läsning. En 15-åring ligger i snitt 875 timmar efter tidigare generationer i fritidsläsning. Vi måste fråga oss hur skolan ska samspela med digitaliseringen och inte hasta fram reformer innan vi säkert vet varför resultaten sjunker, skriver medieforskaren Dino Viscovi. Debatten om svenska elevers sjunkande resultat i Pisas läsförståelsetest har blivit en långkörare. Lärarens hyllade brev sprids på Facebook. Föräldrar, förvänta er inte att vi ska uppfostra era barn.

Lärarens hyllade brev sprids på Facebook

Pisa urholkar skolan i tävlandets namn. I början av maj fick Andreas Schleicher, som ansvarar för OECD:s utbildningsöversyn och därmed även för utbildningsstudien Pisa, ta emot ett öppet brev. ”Vi är djupt oroade över att försöken att mäta mycket olikartade pedagogiska traditioner och kulturer med hjälp av en enskild, snäv och oneutral mätsticka till slut kan komma att förorsaka irreparabla skador för våra skolor och våra elever.”

Pisa urholkar skolan i tävlandets namn

The Power (and Peril) of Praising Your Kids. What do we make of a boy like Thomas?

The Power (and Peril) of Praising Your Kids

Thomas (his middle name) is a fifth-grader at the highly competitive P.S. 334, the Anderson School on West 84th. Slim as they get, Thomas recently had his long sandy-blond hair cut short to look like the new James Bond (he took a photo of Daniel Craig to the barber). Unlike Bond, he prefers a uniform of cargo pants and a T-shirt emblazoned with a photo of one of his heroes: Frank Zappa. Thomas hangs out with five friends from the Anderson School. They are “the smart kids.” Since Thomas could walk, he has heard constantly that he’s smart. But as Thomas has progressed through school, this self-awareness that he’s smart hasn’t always translated into fearless confidence when attacking his schoolwork. For instance, in the early grades, Thomas wasn’t very good at spelling, so he simply demurred from spelling out loud.

Thomas is not alone. When parents praise their children’s intelligence, they believe they are providing the solution to this problem. Sydkorea imponeras av svensk skola. Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post Mest läst Senaste nytt.

Sydkorea imponeras av svensk skola

Utredning: Skolan sämre när den blev kommunal. Eleverna presterar sämre, lärarna pressas för hårt och skillnaderna mellan skolorna ökar.

Utredning: Skolan sämre när den blev kommunal

Utförsbacken började när skolan blev kommunal, slår en kommande utredning fast.Staten pekas ut som skyldig. På punkt efter punkt beskriver regeringens utredare, statsvetare Leif Lewin, hur skolan försämrats. I det sammanfattande kapitlet som TT läst skriver han att det var ”statens fel att kommunaliseringen inte blev så bra”. Utredningen presenteras på måndag. Staten släppte skolan till kommunerna under dåliga villkor och mot många lärares vilja, konstaterar Lewin. Redan på lördagen framfördes kritik mot slutsatserna. Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, har väldigt svårt att förstå kritiken från Per-Arne Andersson. – Jag är oerhört förvånad över att en SKL-tjänsteman som har haft en viss insyn går ut innan professor Leif Lewin ens fått möjlighet att presentera sina resultat, säger Jansson till TT.

Världens främsta skolländer inspereras av Sverige. Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post Mest läst Senaste nytt.

Världens främsta skolländer inspereras av Sverige

Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Många lärare vet inte att skolan ska vila på vetenskaplig grund. 15 procent av lärarna känner inte till att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt. Hur ska universitetslärare, utan att ge avkall på akademisk kvalitet, undervisa de studenter som inte kan läsa, inte kan uttrycka sig begripligt i skrift och som har svårt att förstå enkla instruktioner? Likt historikerna understryker hon att det definitivt inte handlar om lärares krav på avancerat akademiskt språk eller "äldres" traditionella missnöje med ungas språkbruk. Det rör inte heller studenter med dyslexi eller de som inte har svenska som modersmål.Nej, hon beskriver något helt annat; studenter med obefintlig känsla för hur skriftspråk ska se ut. Ständigt denne Hattie. Det sveper en megatrend över världens skolor och trendsättaren heter John Hattie, professor vid Melbourne University i Australien.

Hattie-trenden började för ett par år sedan när han presenterade den stora metastudien Visible Learning som är baserad på mer än 50 000 studier i fler än 800 metaanalyser som har mätt effekten av olika insatser i skolan. Många är de skolpolitiker, skoltjänstemän och skolledare som studerat Hatties listor för att se vad de ska satsa på och kanske också för att se vad de inte ska göra. Nu har John Hatties uppföljning Synligt lärande för lärare kommit på svenska. Vapen i stället för kunskap. Skolpolitiker slår gärna varandra i huvudet med forskning. ”Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet”

Ökade krav. Självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet är egenskaper som efterfrågas i arbetslivet.