background preloader

Svenska samt svenska som andraspråk tips

Facebook Twitter

Nordeniskolen. Matris IK. Träna svenska med IPad – Övning 1. ”Huset” Under några veckor framöver kommer jag dela ett antal exempel på hur jag använder Ipad i min undervisningen.

Träna svenska med IPad – Övning 1. ”Huset”

Spr%C3%A5kdagarna+Josefin+Nilsson. Förstelärare i Eslövs kommun. Att blogga, SAS1-elevers bloggar - Svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk. Höstlov!

Svenska som andraspråk

Härligt med ledigt för att samla tankar och inspiration till kommande veckor på höstterminen. Jag har läst en bra och lättläst bok som jag vill delge er lite ifrån. Medans jag läste tänkte jag på att en del inte har förändrats mycket sedan boken skrevs. Den kom 1993 så den har en del år på nacken men ämnet är högst aktuellt för mig och vår skola. Att jag sökte litteratur som handlade om tvåspråkighet och hur jag får de elever delaktiga i klassrummet hade med ”Grej of the day” att göra, främst. Varför skall man blogga? Hur kan du använda bloggar i din undervisning?

Varför skall man blogga?

Många använder bloggar för att skapa en gemensam plats för elevernas texter, filmer och material. Med en klassblogg kan man samla alla elevernas eget bloggande. Det är lätt att följa deras tankar och skrivutveckling och det är lätt att ge respons. Bloggen kan nås från alla platser om en elev är bortrest eller sjuk, eller om elevens inspiration kommer senare på kvällen och hen vill lägga till något på bloggen. När eleverna producerar för att innehållet skall kunna ses av lärarna och de andra eleverna (om det är en privat blogg) eller för omvärlden (om det är en offentlig blogg) så anstränger de sig lite mer och lägger tid på sina texter. Du kan också skapa en temablogg och lägga ut de artiklar, texter, dokumentärer, filmklipp etc inom temat som du vill att eleverna skall ha tillgång till när ni jobbar inom ett visst tema. Du kan också som lärare ha en språkblogg, kunskapsblogg, IT-blogg eller vad du har för intresse att förmedla.

Lycka till! Svenska som andraspråk. Ny i svenska skolan: Ämnet svenska som andraspråk. Hela den här bloggen handlar på ett eller annat sätt om svenska som andraspråk eller flerspråkiga elevers lärande och jag blir ofta kontaktad av lärare, lärarstudenter eller skolledare som har organisatoriska och praktiska frågor gällande svenska som andraspråksämnet.

Ny i svenska skolan: Ämnet svenska som andraspråk

Det kan vara frågor som är lätta att svara på för att man kan ge ett citat ur skolförordningen, läroplan eller något kommentarmaterial etc, men det svar man får måste tolkas och anpassas utifrån de förutsättningar man har på sin egen skola i sin egen kommun. Och det är, som ni vet, långtifrån enkelt. Tips – Digitala spåret. För att träna svenska är Digitala spåret en enorm webbresurs som jag utnyttjar på flera olika sätt i elevernas språkutveckling.

Tips – Digitala spåret

Jag började att använda sidan när jag arbetade som lärare på SFI och har sedan fortsatt att använda det även i grundskolan med elever som är nybörjare i svenska språket. Saxat från sidan: Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet har initierats av CFL, Centrum för flexibelt lärande, en myndighet som nu har upphört och vars verksamhet övergått till skolverket.

I korthet har målet varit att stimulera språkträning för SFI, svenska för invandrare och SAS, svenska som andraspråk. Målet är att kunna studera enligt två språkmodeller. Kursmodell 1 är upplagd och strukturerad i form av olika teman; familjen, bostad, ekonomi, arbete, kärlek, utbildning, hälsa, fritid, litteratur, populärvetenskap, etc. Det finn en del att välja mellan, på olika nivåer. Genomgångar på smartboard Länka till övningar på vår klassblogg. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper.

De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Bild: Varför reda ut det? Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? Svaret jag kom fram till är att vi ska använda oss av begreppet texttyper i grundskolan.

Litteraturvetenskap och språkvetenskap förväxlar begreppen Olika indelningar eller familjer – vilken gäller i Lgr11? Texxtyper i skolan enligt Lgr11. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen.

Vi pratade en del om vilket syfte en fabel har, vilken struktur den har och vilka språkliga drag som finns i fabeln. När vi lekt och återberättat fabeln många gånger fotade vi av leksaksfigurerna, målade några bakgrunder och lade in allt i appen Puppet pals.