background preloader

Läraren är ingen trollkarl

Läraren är ingen trollkarl
I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion. Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag. Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom. Så komplicerat kan det inte vara. All kunskap och inlärning är praktisk.

http://www.dn.se/ledare/kolumner/lararen-ar-ingen-trollkarl/

Related:  Artiklar SvenskaINLÄRNINGMotivationSkoldebatt

Hård dom över svensk skola Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt. DATORN i UTBILDNINGEN Daniel Sandin gymnasielärare och författare Lärdomar av en lärplattform Det var någon gång sent i våras som vi lärare fick information om vår nya lärplattform. Skrivprocessen som modell även för muntliga diskussioner När jag läste till gymnasielärare fick jag möjlighet att läsa Skrivprocessen av Siv Strömquist och sedan dess har det här med att arbeta i en process varit en del av min lärarvardag. För mig handlar det mycket om att hjälpa eleverna komma vidare i sin utveckling. Allt de skriver ska de också få möjlighet att förbättra utifrån mina eller klasskompisarnas feedback. När jag nu arbetar med läsning både i Svenska 1 (lässtrategier) och Svenska 3 (novellkonsten och novellers uppbyggnad) känner jag att tankarna från skrivprocessen också går att föra över på de muntliga diskussioner som vi har i samband med läsningen.

Forskning är inte alla gånger forskning - Per Kornhall Det här inlägget är lite längre än vanligt. Det rör en viktig fråga kring hur skolpolitik förs i Sverige och hur debatten sker och frågor kring källkritik och vad som får kallas forskning. Svenska lärare arbetar med att lära barn och ungdomar vikten av källkritik. Attityd är viktigare än intelligens - Kvartssamtal.se En av de viktigaste begreppen på senare år är ”growth mindset.” Vad det innebär är att tänka tanken att intelligens inte är ett ”fast och slutet” begrepp. Med träning kan man lära sig och utvecklas. John Steinberg är djupt präglad av den amerikanska testkulturen. Han minns t.o.m. intelligensprovet han fick genomgå som femåring!

Sex myter om skolan som Pisa krossar - Sydsvenskan Är det någonting som kunskapsundersökningen Pisa har gjort, så är det att visa vad som är möjligt att åstadkomma i skolan. Genom att jämföra olika skolsystem med varandra så syns det att vissa länder lyckas med sådant som andra hävdar är omöjligt. Pisa har också vänt upp och ner på en del föreställningar om vad som krävs för att skolan ska lyckas. Andreas Schleicher är chef över den avdelning på OECD som ansvarar för Pisa. Skolan: Därför presterar elever som multitaskar sämre Målgrupp: elever/studenter, lärare och föräldrar. Alla talar om läs- och skrivprocessen idag. Men hur går de till egentligen till, med utgångspunkt från hjärnan?

Därför kraschar ditt korttidsminne Din hjärna tar emot elva miljoner bit intryck varje sekund från dina yttre sinnen. Du upplever givetvis inte detta bombardemang, för din hjärna gallrar bort all överflödig information och serverar ditt medvetande ett koncentrat som högt räknat innehåller 40 bit/sekund, enligt forskarna. Och det är inte vilka 40 bit som helst; det är relevant information som ger dig möjlighet att agera på bästa möjliga sätt: avvakta, springa, skratta, trycka ner rätt pianotangent, slå en otagbar smash, leverera en rolig replik etcetera. Den smala kanalen – symboliserar korttidsminnet »Skolan har blivit ett terapeutiskt rum« På Finngatan i Lund ligger Villa Blix, för dagen försjunken i fuktig vår­dimma. Namnet, som låter som saxat ur ett Tintin-album, kommer sig av att huset beboddes av familjen Blix, med den numera världsberömde ämbets­mannen och vapeninspektören Hans Blix. Sedan många år har huset dock tillhört kulturvetenskaperna vid Lunds universitet. Men snart är det slut, kartonger står i formation och böcker trängs i travar. Nya mer funktionella lokaler väntar.

Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte Låt också konferensen ge bättre svar på frågan om hur näringslivet blir en alldeles nödvändig del av svensk krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvars konferens i Sälen närmar sig. Viktiga frågor om svensk krisberedskap, nationell säkerhet, försvar och säkerhetspolitik kommer att diskuteras. ”Här är tre myter som skadar svenska skolan” Lärandets googlifiering får elever att skriva om Martin Luther Kings problem med Karl V. Skollagen ska garantera alla de barn som snart börjar ett nytt år i skolan en utbildning på vetenskaplig grund. Skoldebatten präglas dock av graverande missuppfattningar om dagens elever och deras­ sätt att lära, som saknar vetenskapligt stöd – vilket drabbar förtroendet för vetenskapen själv. Exempelvis föreslog under Almedalsveckan Libe­ralernas Jan Björklund att skära ner på ämnet utbildningsvetenskap för att i stället fördjupa blivande lärares ämneskunskaper.

Patricia Franzén: Varför måste barn ta plats? - Tranås Tidning Det dyker upp en länk i mitt Facebook-flöde. Den handlar om introverta barn. Eller nej. Den handlar om att låta introverta barn vara introverta. Den handlar om att inte sätta en felstämpel i pannan på dem. Om att inte tvinga dem att ta plats. Stöket ska stoppas med ledarutbildning för lärare Åsa FahlénDet svenska Pisa-resultatet har vänt, men samtidigt påpekar OECD att svensk skola brister i likvärdighet. Det vill regeringen råda bot på genom större ordning i svenska klassrum. Vägen dit består bland annat i att lärare ska bli bättre ledare. Regeringen kommer att sjösätta ett ordningslyft, där ledarskap också ska bli föremål för kollegialt lärande. Hittills har lärarutbildningarna brustit när det gäller att utbilda för ledarskap i klassrummet, menar regeringen.

"Grit": Barns hjärnor kan påverkas - Torkel Klingberg "Hjärna, gener och jävlar anamma" Det finns många missförstånd när det kommer till inlärning. Ett fel som många lärare gör sig skyldiga till är att kalla vissa barn för ”svaga” och andra för ”starka”. I stället borde vi säga att en del är långsamma och andra är snabba. Det är mer konstruktivt och kan påverka barnen och deras syn på inlärning i en mer positiv riktning, menar Torkel Klingberg.

Related: