background preloader

Artiklar om MCEdu

Facebook Twitter

Freinetskolan Hugin. "Med Minecraft möts vi på elevernas arena" Och entusiastiskt.

"Med Minecraft möts vi på elevernas arena"

Om vikten av att skapa helhet, bra relationer till eleverna och om hur klassens samlade kunskap kan utvecklas med hjälp av 2.0-verktyg. Det är inte helt lätt att hänga med i svängarna när Jonas Lindahl, lärare vid Freinetskolan Hugin i Norrtälje kastar sig mellan metaforiska jäm-förelser och idéer om lektionsupplägg. Att engagemanget finns där går inte att ta miste på. Popplet. Här är skolan där alla måste spela Minecraft. Minecraft går ut på att man med hjälp av fyrkantiga block bygger saker, lite som en digital version av lego.

Här är skolan där alla måste spela Minecraft

Sedan en tid tillbaka spelar alla i elever i årskurs sju på Viktor Rydberg samskolan utanför Stockholm spelet på skoltid, eftersom det är en del av ett ämnesöverskridande projekt som spänner över ämnena kemi, fysik, biologi, samhällskunskap och svenska. Ska lära sig bygga klimatsmart Projektet går ut på att eleverna tillsammans ska bygga trivsam framtidsstad med klimatsmarta lösningar utifrån kunskaperna som de får på lektionerna. – Syftet med projektet är att eleverna ska tvingas ta ställning i exempelvis olika miljöfrågor för att veta vad de ska bygga i spelet. Det skapar en lust att lära sig saker, säger Lena Brännström, lärare i NO och matematik. I spelet har eleverna byggt hus som bland annat har kärl för källsortering och elförsörjning via vind- och vattenkraft och solceller. – Jag tycker det är jättekul för man lär sig på ett annorlunda sätt.

Science, Minecraft, Feathers and Guinea Pigs. “Science through Minecraft.”

Science, Minecraft, Feathers and Guinea Pigs

It was Sammi Y’s idea. Hi Mr. Kahn, I am a parent of an avid 9 year old Minecraft fan in Los Angeles. I have been reading your blog about your middle school students with great interest….Since my son has become a MC fan (and has pulled his friends into it as well), I have gradually become a fan, too. I even some how managed with my son to set up a multiplayer server via Hamachi by viewing youtube videos….Anyway, my son and his friends are quite proficient in all things MC. The City of Romecraft Minecraft Project. DISCONTINUED.I am discontinuing this version of the city of romecraft due to 1.8.

The City of Romecraft Minecraft Project

Do not cry, however, because I am now saving each building into schematics and relocating to a 1.8 compatible map. The City of Romecraft V2, then, will probably have a better layout and easier to finish. Unfortunately this means I have to start my wall all over again. <em>MinecraftEdu</em> Teaches Students Through Virtual World-Building.

A New York City school teacher has crafted a version of Minecraft for schools called MinecraftEdu.

<em>MinecraftEdu</em> Teaches Students Through Virtual World-Building

Given the sandbox indie game’s simple premise — a pixelated world of blocks that users manipulate with tools — plus the ability to add customizable maps, educators can drop students into a world of ancient cultures, Chemistry, English, and more. MinecraftEdu creator Joel Levin, who teaches second-grade computer classes at Columbia Grammar and Preparatory School in New York City and runs a Minecraft club for high schoolers, has been incorporating Minecraft into his classes for the past two years. (MORE: Minecraft – The Top 10 Everything of 2011) About a year ago, Minecraft (owned by Mojang in Stockholm, Sweden) asked him to build a version for schools so that teachers, regardless of their technical skill, can set up their own server for the game.

Levin added an option to turn off the monsters “so the kids wouldn’t have to be worried about getting blown up,” he said. Mineschool [licensed for non-commercial use only] / Mineschool Hugin. Artwork: Jonas Lindahl Uppgift i svenska Mineschool Hugin 2012 är ett större projekt som klass 6 på Freinetskolan Hugin gör tillsammans.

mineschool [licensed for non-commercial use only] / Mineschool Hugin

Projektet är en del i högstadiets tema-projekt "Stockholm - Stad i rörelse". Detta projekt utgår från svenskämnet men kommer att integrera flera andra ämnen. Www2.diu.se/framlar/wp-content/uploads/2012/04/Framtidens_larande_program_prel_120402.pdf. Reinfeldt utmanar Björklund. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill ha mer traditionell katederundervisning. Nu utmanas han av Fredrik Reinfeldt (M) som kan tänka sig både lego och dataspel i skolan. – Jag föredrar att vi är öppna för att barn och ungdomar är olika, säger han.

Fredrik Reinfeldt fortsätter att försöka profilera sitt parti i skolfrågan. Som Aftonbladet kunde berätta för ett par veckor sedan finns det en oro inom Moderaterna att alliansen kan vara på väg att förlora skolfrågan till Socialdemokraterna. Vid morgonens besök i Huginskolan i Norrtälje avslöjade moderatledaren att hans traditionella jultal i år kommer att handla om just skolan. – Sverige tar på allvar att våra barn och ungdomar inte lär sig tillräckligt mycket i svensk skola. Lärarrummet : Jonas Lindahl. Jonas Lindahl undervisar i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin i Norrtälje.

Lärarrummet : Jonas Lindahl

Skolan har satsat på datorer, skrivplattor och interaktiva skrivtavlor och Jonas har nyligen börjat använda datorspelet Minecraft i sin svenskundervisning. Eleverna bygger tillsammans upp en virtuell värld och ska sedan med egna ord skapa en berättelse av vad som sker i spelet. "En av de viktigaste sakerna är att alla vill vara med, och när vi kör det här spelet vill eleverna hellre jobba än att ha rast", säger Jonas. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Här kan du ladda ner programmet. Www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor/25ED38587766C6B3C1257A910030F67F/$FILE/Lararstudenten_3_lag.pdf.