background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Lektionstips SFI och SVA. På Padlet, om du inte ser bilden tryck på länken.

Lektionstips SFI och SVA

Sveriges bästa svensk. Hussein Hashemi får en dag beskedet att han skall bli svensk medborgare. Upprymd bestämmer han sig för att gå ”all in” och bli Sveriges bäste svensk. Det blir många roliga förvecklingar och konflikter fram till det oväntade och känslomässiga slutet. Sångtext till filmen. ”Du är min man”. Sara Lövestam, lära svenska med karaoke. Filmer om yrken. Världen i kartor. Världsstatistik för situationen just idag. Gapminder med statistik om världen. Barn i världen. Svensk grammatik via sång! Sida där du kan träna både sång och grammatik. 4 olika grammatiksånger. Musik och texter. Svenska för alla.

Svenska med Lisa – Lär dig svenska! Ett urval av ord och begrepp. Så skriver TT Nyhetsbyrån.

Ett urval av ord och begrepp

Ett urval av ord och begrepp. Se även exempellistan Ordsnabben - Exempellista A-Ö ... värdeladdade uttryck, begrepp att hålla isär och formuleringar att vara uppmärksam på Dessa ord har snarlik betydelse och sammanhanget avgör vilket som fungerar bäst (på samma sätt som vi talar om älvar i Norden men om floder i världen i övrigt). En politiker eller politisk rörelse har anhängare eller sympatisörer men knappast fans eller supportrar. En artist har fans, inte supportrar, medan dessa ord kan användas som synonymer när det handlar om idrottslag. I en personligt hållen, kommenterande text kan skillnader av det här slaget bli stilistiska redskap. Människor avlider av ålder, sjukdomar eller skador, omkommer i olyckor eller dödas vid oroligheter eller i krig. Skriv inte att någon "omkom efter" en olycka. Avvisning gäller utländska personer som saknar tillstånd att vara i Sverige och som har vistats här i upp till tre månader. Bör och ska är inte synonyma. Kul med svenska! – en material- och inspirationsblogg för dig som är språklärare.

Att översätta text - dagsaktuella ord och händelser! Syfte Använda och lära sig ord i anknytning till aktuella händelser genom att läsa och översätta artiklar i lokal eller nationell press, gärna inom ämnen med specifika ord (kriminalitet, fotboll, hästhoppning, ekonomi och så vidare).

Att översätta text - dagsaktuella ord och händelser!

Läraren reflekterar. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Som vanligt när det gäller undervisningens innehåll (VAD) eller de metoder läraren använder (HUR) gäller det att ha klart för sig i vilket syfte den ena eller andra används (VARFÖR). En del kollegor har säkert lärt sig Google Drive, Kahoot och Padlet, men många lärare står fortfarande utanför den digitala världen och därmed också eleverna. Vägen att använda verktygen fylls lätt av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig hur verktygen kan nyttjas är just nu alldeles för stor. Övningar och uppgifter online – Kul med svenska! FinlandSwedish Online 1 finns nu färdig att användas på webbadressen FinlandSwedish Online 1 är en webbaserad nybörjarkurs i finlandssvenska avsedd för utländska inlärare, men också andra som vill lära sig eller fräscha upp sin svenska.

Övningar och uppgifter online – Kul med svenska!

Målet är att kursen ska ge sådana ord och fraser som man behöver i vardagslivet samtidigt som den introducerar inlärarna till sociala situationer som nyinflyttade kan känna igen. Kursen är interaktiv. Skriva krönika - Läxhjälp. LegiLexi. Sfi - steg 24 - ordkunskap 1 - Svenska för alla - Swedish for all. 1.

Sfi - steg 24 - ordkunskap 1 - Svenska för alla - Swedish for all

De hundra vanligaste orden – lyssna och läs i, och, att, det, som, en, på, är, av, för, med, till, den, har, de, inte, om, ett, han, men, var, jag, sig, från, vi, så, kan, man, när, år, säger, hon, under, också, efter, eller, nu, sin, där, vid, mot, ska, skulle, kommer, ut, får, finns, vara, hade, alla, andra, mycket, än, här, då, sedan, över, bara, in, blir, upp, även, vad, få, två, vill, ha, många, hur, mer, går, detta, nya, hans, utan, sina, något, allt, första, fick, måste, mellan, blev, dag, någon, några, sitt, stora, varit, dem, bland, bra, tre, ta, genom, del, hela, annat, fram, gör Originalkälla: De hundra vanligaste orden – Sigun Boström 2. Känslor. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Enkla, grundläggande ord i svenska språket Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt - grundläggande ordlista.

Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Välkommen till denna ordlista som handlar om enkla, grundläggande ord i svenska språket. Ibland är det inte så lätt att skilja dem åt och se hur de fungerar. I denna serie arbeten om svensk grammatik finns: Lovord från läsare. Sagomaskinen. Malinsklipp genre krönika och förslag på ämne att skriva om. Att läsa: på, mellan och bortom raderna. Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter.

Att läsa: på, mellan och bortom raderna

Här nedanför finns diverse texter inklusive medföljande frågor för att det skall vara lätt för en lärare att kopiera in allt i ett eget dokument eller websida och på så vis kunna skapa arbetsmaterial för eleverna. OBS - en bugg verkar uppstå (mars-2019) för de som surfar med Chrome och som har tillägget "Appwriter" installerat. Då öppnas inte flikarna. Avaktivera Appwriter tillfälligt eller testa med en annan webläsare om problemet uppstår. Att tänka på om du vill lägga in fler texter: För noveller måste författaren ha varit död 70 år.För utdrag ur romaner gäller 15/15 regeln.

Utdrag ur romaner. Svenskanoveller Wiki. Språktidningen. Arkan Asaad. 8a Stjärnlösa nätter Arkan Asaad Språkliga mål: Vi läser vissa delar tillsammans och andra delar enskilt i boken.

Arkan Asaad

Samtal och reflektion kring text. Förmåga att skriva, läsa och återge en text. Utveckla elevens intertextualitet och förmåga att dra paralleller till andra texter och till egna erfarenheter. Vi skriver texter tillsammans. Innehåll, Svensk grammatik och ordbildning. Skolord – ämnesord på olika språk. Hem- och konsumentkunskap De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk.

Skolord – ämnesord på olika språk

Även med bildstöd. Svenska för alla: När säger man en och när heter det ett? Bästa babblet.

Svenska/svenska som andraspråk

Världensbibliotek.se. Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord? Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. I skriften ges fyra evidensbaserade (för fullständiga referenser, ta del av skriftens referenslista) rekommendationer för hur man kan undervisa elever som har "engelska som andraspråk" och skriften beskrivs så här: Den första rekommendationen, som detta blogginlägg kommer att beröra, lyder så här: Teach a set of academic vocabulary words intensively across several days using a variety of instructional activities.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6.

Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling. Till skrivbanken fran skolverket II SS2. Till skrivbanken fran skolverket II SS2. Sammansatta ord frågesport - vetgirig.nu. Just nu 81 spelare online 222 076 frågor 28 871 medlemmar 7 416 ämnen Bilderna är till hjälp! Låt dina vänner på facebook veta att du gillar detta ämne: Använd denna frågesport på din egen websida genom att lägga in följande HTML-kod:Anmäl dig till en kurs i ämnet.

Du kan i lugn och ro själv lära dig frågorna. Välj övning. Textkort. Här har vi samlat textkort som du kan använda när du jobbar med bland annat kortöglor, sammansatta ord, bildspråk och rim. Du kan skriva ut materialet. Kortöglor eller loop-kort Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar. Alla deltagare får ett kort var. Dela ut alla kort också om deltagarna är färre än korten. Sammansatta ord Med sammansatta ord kan ni leka på många olika sätt. Bildspråk Idiom. Para ihop idiomen med förklaringarna, t.ex. genom att lägga korten med idiomen i en påse och breda ut förklaringarna på bordet, med texten synlig eller inte. Metaforer. Matematik på flera språk. Tema Modersmål - Skolverket.

Tyda.se. Svenska och arbetsliv för invandrare. Svenska som andra språk - Verb. Grundnivå Lexin Animationsteman (Skolverket, Tema Modersmål) Vardagliga verb indelade i 15 teman. De studernade kan slå upp verbet, se hur det är skrivet, höra hur det låter och se en animation. De första verben (pdf, också som doc) & Verbböjning 1 (pdf, också som doc) Förteckning över verb (med bild) samt verbövning . Våra vanligaste verb (pdf, också som doc) Lista på över 70 av våra vanligaste verb i alfabetisk ordning och grupperade Verbtyper (pdf, också som doc) Enkel presentation av verbtyperna.

Verbschema (xls) Lexin. Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Svenska idiom du kan använda! Höja på ögonbrynen Den lille pojken höjde på ögonbrynen när pappa bytte till dykardräkt. Visa att man är förvånad; reagera med förvåning. Svenska idiom du kan använda! Klartext. Barnquiz - Frågesport i nyttig kunskap för små och stora barn. Frågor i denna quiz Vilken av dessa bollar skall helst ner i ett hål? Från vilket land härstammar maträtten fajitas? Från vilket land kommer fetaost? I vilket land utvecklades papyrusarket vars tillverkningsmetod förblev en väl bevarad hemlighet under många år?

Vad produceras osten huvudsakligen av? Hur många sidor har en helt vanlig tärning? Vad av följande är sexsidigt? Vilken av följande drycker avnjuts oftast varm? I vilket land ligger staden Manchester som bland annat är känd för att vara hemmaplan för två riktigt stora fotbollsklubbar? I vilket land ligger staden Barcelona där den berömda fotbollsklubben F.C. Bokrecensioner och boktips på Boksidan.net. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.