background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord?

Att arbeta aktivt med ordförståelse

Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. I skriften ges fyra evidensbaserade (för fullständiga referenser, ta del av skriftens referenslista) rekommendationer för hur man kan undervisa elever som har "engelska som andraspråk" och skriften beskrivs så här: Den första rekommendationen, som detta blogginlägg kommer att beröra, lyder så här: Teach a set of academic vocabulary words intensively across several days using a variety of instructional activities.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling.

Europeisk språkportfolio. Till skrivbanken fran skolverket II SS2. Till skrivbanken fran skolverket II SS2. Sva. Visa enskild publikation. Sammansatta ord frågesport - vetgirig.nu. Just nu 81 spelare online 222 076 frågor 28 871 medlemmar 7 416 ämnen Bilderna är till hjälp!

Sammansatta ord frågesport - vetgirig.nu

Låt dina vänner på facebook veta att du gillar detta ämne: Använd denna frågesport på din egen websida genom att lägga in följande HTML-kod:Anmäl dig till en kurs i ämnet. Du kan i lugn och ro själv lära dig frågorna. Välj övning. Textkort. Här har vi samlat textkort som du kan använda när du jobbar med bland annat kortöglor, sammansatta ord, bildspråk och rim.

Textkort

Du kan skriva ut materialet. Kortöglor eller loop-kort Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar. Alla deltagare får ett kort var. Dela ut alla kort också om deltagarna är färre än korten. Sammansatta ord Med sammansatta ord kan ni leka på många olika sätt. Bildspråk Idiom. Para ihop idiomen med förklaringarna, t.ex. genom att lägga korten med idiomen i en påse och breda ut förklaringarna på bordet, med texten synlig eller inte. Metaforer. Metaforer Liknelser. Liknelser Ordspråk Korten med hela ordspråk på kan ni använda t.ex. så här: Dra ett ordspråk och läs det högt. Korten med ordspråken delade på två kort kan ni försöka para ihop på olika sätt. Meningskort. Matematik på flera språk. Tema Modersmål - Skolverket.

Tyda.se. Svenska och arbetsliv för invandrare. Svenska som andra språk - Verb. Grundnivå Lexin Animationsteman (Tema Modersmål, Skolverket) Vardagliga verb indelade i 15 teman.

Svenska som andra språk - Verb

De studernade kan slå upp verbet, se hur det är skrivet, höra hur det låter och se en animation. De första verben (pdf, också som doc) & Verbböjning 1 (pdf, också som doc) Förteckning över verb (med bild) samt verbövning . Våra vanligaste verb (pdf, också som doc) Lista på över 70 av våra vanligaste verb i alfabetisk ordning och grupperade Verbtyper (pdf, också som doc) Enkel presentation av verbtyperna.

Verbschema (xls) Verbövning (xls) Fyll i rätt verbform. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Svenska idiom du kan använda! Höja på ögonbrynen Den lille pojken höjde på ögonbrynen när pappa bytte till dykardräkt. Visa att man är förvånad; reagera med förvåning. Det var ett öde att … - Det var då ett öde att vi skulle fastna här mitt i skogen.

Det var mycket tråkigt! Svenska idiom du kan använda! Klartext. Barnquiz - Frågesport i nyttig kunskap för små och stora barn. Frågor i denna quiz Vilken av dessa bollar skall helst ner i ett hål?

Barnquiz - Frågesport i nyttig kunskap för små och stora barn

Från vilket land härstammar maträtten fajitas? Från vilket land kommer fetaost? I vilket land utvecklades papyrusarket vars tillverkningsmetod förblev en väl bevarad hemlighet under många år? Vad produceras osten huvudsakligen av? Hur många sidor har en helt vanlig tärning? Vad av följande är sexsidigt? Vilken av följande drycker avnjuts oftast varm? I vilket land ligger staden Manchester som bland annat är känd för att vara hemmaplan för två riktigt stora fotbollsklubbar? I vilket land ligger staden Barcelona där den berömda fotbollsklubben F.C. I vilket land ligger staden Marseille som är känd för att bjuda på en storslagen utsikt över havet? I detta land är Milano den största staden om man går efter flest antal invånare. Bokrecensioner och boktips på Boksidan.net. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.