background preloader

Artiklar

Facebook Twitter

Niorna med de bästa resultaten - Lokaltidningen Limhamn, Malmö Centrum, Malmö... LINDÄNGEN.

Niorna med de bästa resultaten - Lokaltidningen Limhamn, Malmö Centrum, Malmö...

Goda relationer, mindre klasser och en tilltro på att eleverna kan lyckas. Det är några av framgångsfaktorerna bakom att Lindängeskolans niondeklasar höjt sina resultat rejält. – Lindängeskolans årskurs 9 har gjort den största förbättringen av alla skolor i Malmö. KIT. Thomas Stenberg ville bli rektor, men inte där och då.

KIT

Efter över 30 år som lärare hade han visserligen gått en ledarskapsutbildning, men hans sikte var inställt på gymnasiet, inte grundskolan. Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid. Debatt Träning i kreativitet måste bli en obligatorisk del i undervisningen på alla nivåer från grundskola till universitet.

Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid

I annat fall slösas den mesta kunskapen bort, eftersom den inte kan användas effektivt, skriver professor Per-Olof Nilsson. Samsyn i skolan ger bra resultat. Likvärdighet.

Samsyn i skolan ger bra resultat

Skolpersonalens arbetssätt påverkar framgången Enligt den senaste Pisa-undersökningen ökar klyftorna i Sverige mellan olika skolor och olika elevgrupper. Skolornas arbetssätt kan ha större betydelse än elevernas bakgrund, visar ny forskning från Göteborgs universitet. ”Låt lärarna få arbeta mer självständigt” Förutom att retroaktivt verkande lagstiftning i sig är principiellt tveksamt, visar det också hur bakvänt och bakåtsträvande regeringen resonerar i sjukvårdsfrågor.

”Låt lärarna få arbeta mer självständigt”

I helgen tog Nya Karolinska i Solna emot sina första patienter. Det var ett viktigt steg på vägen mot en utbyggd och moderniserad vård i Stockholmsregionen och även resten av landet. Nya Karolinska har byggts för att ta emot de allra svårast sjuka patienterna som kräver de mest avancerade behandlingarna. Sjukhuset är tänkt att vara i framkant när det gäller både utrustning, behandlingar och arbetssätt; när beslutet om upphandling av det nya sjukhuset togs av ett enigt landstingsfullmäktige för sex år sedan var mycket av den högteknologiska utrustningen i sjukhuset inte ens uppfunnen. Samtidigt är NKS bara en del i utvecklingen av sjukvården. Mitt i denna utveckling av sjukvården har regeringen hastat fram ett förslag som av ideologiska skäl hindrar landsting och regioner att följa med i den medicinska utvecklingen. Formativ feedback – JL Skolutveckling. Jag har skrivit om summativ och formativ feedback tidigare och att det inte är något motsatsförhållande mellan dessa (som en del hävdar (det ena anses ofta som fult och det andra anses ofta som fint)), utan att bägge ska användas i ett målstyrt system, men vid rätt tillfällen och på rätt sätt.

Formativ feedback – JL Skolutveckling

”Det är inte eleverna som är problemet” - Opinion. Det är inte eleverna som är problemet på skolan som får stänga, det är politiken som inte kunnat dämpa effekterna av skolsegregeringen.

”Det är inte eleverna som är problemet” - Opinion

Att Folkpartiet talar om högre krav och ordningsbetyg, och att Malmö kommun som stängt skolan vill införa vakter, är att marginalisera, att tillskriva en grupp individer egenskaper som de inte har. Vi har i Sverige i snart tre decennier levt under mottot att alla ska vara sin egen lyckas smed och att alla ska kunna välja något bättre. Stökelever har tydligen inte tagit den chansen. Ett fritt skolval har varit en lösning på alla problem. Vissa skolor har blivit som illasmakande matvaror, det ingen väljer ska självdö och sluta produceras.

Texter - upphovsrättsguide för lärare. När du och dina elever skriver egna texter bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk.

Texter - upphovsrättsguide för lärare

Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal: Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet avser texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Vad är Lärarlönelyftet_webb. Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna. The Moth är en amerikansk podd där människor berättar sanna och självupplevda historier.

Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna

Podden har mer fler än 70 000 prenumeranter och laddas ned över en miljon gånger varje månad. Nu har den också hjälpt till att lära oss helt nya saker om hur hjärnan hanterar ord och språk. Sju personer fick lyssna på programmen i flera timmar medan forskare från Berkeleyuniversitetet i Kalifornien studerades deras hjärnor. – The Moth ordnar tävlingar mellan historieberättare, och det är bara vinnarna som kommer med i podden, så det är alltid intressanta och spännande historier.

Detta var verkligen ett superroligt experiment att göra, säger neurologen Alexander Huth. Han och hans medarbetare använde en magnetkamera som kan registrera mycket snabba förändringar. . – Tidigare har forskare bara undersökt hur hjärnan reagerar på vissa konkreta substantiv som djur, verktyg och liknande. Forskarna fick fram en mycket detaljerad karta över hur språket är organiserat i hjärnan.

Skollagen Del 3 – PYS. Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra.

Skollagen Del 3 – PYS

Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges. – Jag tycker att en NPF-diagnos generellt bör anses falla inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Det kan också ligga i elevens intresse att PYS-paragrafen inte tillämpas i dessa situationer, säger Mikael Hellstadius, jurist och specialiserad på skolfrågor. Du är dum – hon vet varför. Är du en idiot? Det kan, åtminstone delvis, bero på att din hjärna är mer än 40.000 år gammal.