background preloader

1st International Collection of Tongue Twisters

1st International Collection of Tongue Twisters
Related:  Svenska

Skrivprocessen arbetsgång 1 Nordiska språk Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken. När vi sedan avslutade arbetet fick alla repetera de texer vi läst och lyssna igenom de olika språken igen. 1. 3. 4. 5.

Learn Russian Language - Beginning to Advanced Russian Skrivprocessen1 Här är 20 största språken i Sverige Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Det är några av de viktigaste trenderna bland de språk som talas i landet. För sju år sedan utkom lingvisten Mikael Parkvalls Sveriges språk – vem talar vad och var? Där kartlade han antalet modersmålstalare av de språk som fanns i Sverige 2006. En förändring är att arabiska håller på att ta över finskans ställning som nummer två i landet. I boken listar Mikael Parkvall alla språk som i Sverige bedöms ha minst 500 modersmålstalare. I Språktidningen 3/2016 skriver Mikael Parkvall om den språkliga mångfalden i Sverige och de beräkningsmetoder han använt i kartläggningen. Här kan du läsa mer om de största språken i Sverige. Anders

Top 500 Russian Nouns - Most Common Russian Nouns Increase your Russian vocabulary the smart way by learning 500 most used Russian nouns. This page features a frequency list for Russian nouns along with their English translations and genders. Learning most common nouns early in your Russian study will help you to understand significantly more situations as compared to learning your nouns from random sources. For more information about nouns, please read lessons dedicated to gender, declension, and cases of nouns. Top 50 Russian nouns 1 of 7 | < Prev Next > 1 of 7 | < Prev Next > Note: The frequency list is adapted from the frequency dictionary for Russian by Serge Sharoff. Index of common Russian nouns Ask them in the Russian Questions and Answers — a place for students, teachers and native Russian speakers to discuss Russian grammar, vocabulary, pronunciation, and other aspects of the Russian language.

Skrivprocessen2 Simple Past Tense Verb Conjugation : To Speak Salom mardam! Our verb today is sohbaet kardan which means to speak or bercakap . That is in Malay. How do we conjugate this verb with pronouns? man sohbaet kardam من صحبت کردم - I spoke tu sohbaet kardi تو صحبت کردی - you spoke u sohbaet kaerd او صحبت کرد - he/she spoke aan sohbaet kaerd آن صحبت کرد - it spoke maa sohbaet kaerdeem مآ صحبت کرديم - we spoke shomaa sohbaet kaerdid شوما صحبت کرديد - you (pl.) spoke aan:ha sohbaet kaerdand, eeshaan sohbaet kaerdand آنها/ايشان صحبت کردند - they had spoken Now we can learn little by little because we also need nouns to create sentences. Door - در/درب darb/dar Window - پنجره panjareh Tomorrow - دروز deeruuz Today - امروز emruuz We may need exercise no? Busidaen بوسيدن - to kiss Daashtaen داشتن - to give

Related: