background preloader

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se
Related:  TeknikKlimatet

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! "Lätt att göra rätt - bli miljövän" Du som går i årskurs 3, 4 eller 5, eller som är lärare, i Stockholm och Huddinge är välkommen med din klass till Stockholm Vattens nya, kostnadsfria utställning ”Lätt att göra rätt – bli miljövän”! Detta är en webbplats från Stockholm Vatten AB.

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. » Läs mer om myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen ”Kan omställningen inom svensk kärnkraft hota säkerheten och tillgången till kompetens?” » Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. IAEA:s granskning: Stabilt svenskt system för strålsäkerhet Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd. » Debattartikel i SvD: ”Vi rekommenderar solkräm som komplement” Avgiften för att finansiera kärnkraftsavvecklingen behöver höjas

www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1154000/del5.pdf Hållbara städer blir skönare ställen | forskning.se – Många av de åtgärder som behöver göras för att leva upp till mål 11 kommer att kräva uppoffringar. Men sammantaget kommer det att göra att vi blir hälsosammare, får en trevligare miljö och lever längre. Miljöforskaren Thomas Elmqvist ser stora möjligheter i FN:s elfte hållbarhetsmål och menar dessutom att det finns möjlighet att uppnå det. I alla fall i Sverige. Thomas Elmqvist är professor i naturresurshushållning och verksam vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Även om det är ett ambitiöst mål så tycker han det är intressant och pekar ut flera aspekter som gör att det faktiskt kan få betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Beslut flyttas närmare befolkningen Över hälften av världens befolkning lever i urbana miljöer men det är första gången FN har ett mål som inkluderar städer. – Det är också ett mål som formulerats på ett bra sätt. Resiliens kan beskrivas som ett systems förmåga att överleva och utvecklas trots att det störs. Är mål 11 realistiskt?

Rörliga figurer | Astronomi & Teknik i skolan De tre bockarna Bruse. Det var en gång tre bockar som skulle gå ut för att beta. För att komma till ängen med det goda gräset var de tvungna att gå över en bro. Under bron bodde ett troll. Då väntar jag sa trollet. Så kom mellan bocken Bruse trampande över bron. Nu tar jag dig ropade trollet! Nej, ta inte mig sa mellan bocken Bruse. Då kom den stora bocken Bruse klampande över bron. Nu tar jag dig sa trollet och kom upp på bron. Efter den dagen kunde de tre bockarna Bruse gå tryggt över bron för att beta på den gröna ängen. Berättelsen är en traditionell saga med upprepningar som slutar med att det går bra för huvudpersonerna. När man arbetar praktiskt med något använder man sig av begreppen och arbetar med dem praktiskt också. Sedan kommer alla de begrepp som behövs för att tillverka något. Hur ser en bock ut? Enligt Pauline Gibbons ( 2010) betonar Wygotski vikten av interaktion vid inlärning, med en dialog som ett sätt att skapa möjligheter till tänkande. Grupp 4 Ulla, Bertil och Birgitta

Earth Portal Community Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

”Hållbarheten hör framtiden till.” Något att ta fasta på! Följande inlägg är skrivet av FLS styrelseledamot Carina Lundin med anledning av klimatmötet i Paris. Med utgångspunkt i diskussionerna inför mötet beskriver hon också ett undervisningsupplägg som hon och hennes kollegor arbetat med. Carina undervisar i samhällskunskap på Sundsvalls gymnasium. Min upplevelse som pedagog är att hållbarhet är ett ämne som engagerar och där reflektion, analys och eftertanke blir något som mer eller mindre automatiskt kopplas på hos eleverna. Nu har vi lärare ett guldläge då ämnet berör och är högaktuellt. Det är nu i terrorhotens tid dags för klimatmötet i Paris, ett unikt möte, för aldrig har så många av maktens män i mörka kostymer, världens ledare, samlats för att dra upp riktlinjer för den väg vi skall vandra de närmaste åren. 17 nya klimatmål är satta och skall gälla fram till 2030, de har redan fått kritik och dagligen duggar information om forskning som är väl värd att lyfta med våra kollegor och elever. Vilka är de 17 hållbarhetsmålen?

2,000 Ping-Pong Balls And Mouse Traps Create An Extreme Chain Reaction In New Pepsi Ad Pepsi is using a stunning chain reaction involving 2,014 mousetraps and 2,015 ping-pong balls to mark the arrival of a new year with the end result captured in a single take lasting just 15 seconds in real time. The idea for the online film, for Pepsi Max, was inspired by generations of science teachers’ use of mouse traps to demonstrate the basics of nuclear fission. The impact was heightened by staging the stunt within a mirrored tunnel. The mouse traps took almost five hours to set up leaving the 42-strong production team little leeway if things went wrong. The ad, created by AMV BBDO, was directed by Julian Harriman-Dickinson through London-based art directors and filmmakers HarrimanSteel. It is the latest stunt for Pepsi Max’s "Unbelievable" campaign, part of its "Live for Now" strategy, which last month saw the brand and agency surprising unsuspecting London commuters with, amongst other things, an augmented reality dinosaur.

forskarbloggen Av Dag Lindgren, professor emeritus (skogsgenetik), SLU, Umeå. Risk för nationellt artutdöende verkar ha överdrivits som motiv och styrning av inriktning för den skogliga naturvården. Förändringar i skogsbruket, såsom den sedan 1950 ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, verkar inte haft en spårbar negativ effekt på artutdöendet. Tidigare har uppfattningen spritts att vi nu lever i en fas av artutdöende, som är jämförlig med vad som hände för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Skogen hade en intressant webbartikel av Mats Nordberg. Antal arter utdöda i Sverige fördelade på senaste observation Före 1950 551950-1969 131970-1979 11980-1989 31990-1999 22000-2012 0 Det är en lång karenstid mellan sista observationen tills en art klassificeras som utdöd, vilket gör att utdöendetakten de sista decennierna i tabellen underskattas. Det finns också ett mörkertal med otillräckligt kända arter, det kan kanske ändra antalen, men kanske inte relationerna.

Related:  Länsstyrelsen – Miljösamordnare