background preloader

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se
Related:  TeknikKlimatet

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! "Lätt att göra rätt - bli miljövän" Du som går i årskurs 3, 4 eller 5, eller som är lärare, i Stockholm och Huddinge är välkommen med din klass till Stockholm Vattens nya, kostnadsfria utställning ”Lätt att göra rätt – bli miljövän”! Detta är en webbplats från Stockholm Vatten AB.

Hållbara städer blir skönare ställen | forskning.se – Många av de åtgärder som behöver göras för att leva upp till mål 11 kommer att kräva uppoffringar. Men sammantaget kommer det att göra att vi blir hälsosammare, får en trevligare miljö och lever längre. Miljöforskaren Thomas Elmqvist ser stora möjligheter i FN:s elfte hållbarhetsmål och menar dessutom att det finns möjlighet att uppnå det. I alla fall i Sverige. Thomas Elmqvist är professor i naturresurshushållning och verksam vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Även om det är ett ambitiöst mål så tycker han det är intressant och pekar ut flera aspekter som gör att det faktiskt kan få betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Beslut flyttas närmare befolkningen Över hälften av världens befolkning lever i urbana miljöer men det är första gången FN har ett mål som inkluderar städer. – Det är också ett mål som formulerats på ett bra sätt. Resiliens kan beskrivas som ett systems förmåga att överleva och utvecklas trots att det störs. Är mål 11 realistiskt?

Rörliga figurer | Astronomi & Teknik i skolan De tre bockarna Bruse. Det var en gång tre bockar som skulle gå ut för att beta. För att komma till ängen med det goda gräset var de tvungna att gå över en bro. Under bron bodde ett troll. Då väntar jag sa trollet. Så kom mellan bocken Bruse trampande över bron. Nu tar jag dig ropade trollet! Nej, ta inte mig sa mellan bocken Bruse. Då kom den stora bocken Bruse klampande över bron. Nu tar jag dig sa trollet och kom upp på bron. Efter den dagen kunde de tre bockarna Bruse gå tryggt över bron för att beta på den gröna ängen. Berättelsen är en traditionell saga med upprepningar som slutar med att det går bra för huvudpersonerna. När man arbetar praktiskt med något använder man sig av begreppen och arbetar med dem praktiskt också. Sedan kommer alla de begrepp som behövs för att tillverka något. Hur ser en bock ut? Enligt Pauline Gibbons ( 2010) betonar Wygotski vikten av interaktion vid inlärning, med en dialog som ett sätt att skapa möjligheter till tänkande. Grupp 4 Ulla, Bertil och Birgitta

”Hållbarheten hör framtiden till.” Något att ta fasta på! Följande inlägg är skrivet av FLS styrelseledamot Carina Lundin med anledning av klimatmötet i Paris. Med utgångspunkt i diskussionerna inför mötet beskriver hon också ett undervisningsupplägg som hon och hennes kollegor arbetat med. Carina undervisar i samhällskunskap på Sundsvalls gymnasium. Min upplevelse som pedagog är att hållbarhet är ett ämne som engagerar och där reflektion, analys och eftertanke blir något som mer eller mindre automatiskt kopplas på hos eleverna. Nu har vi lärare ett guldläge då ämnet berör och är högaktuellt. Det är nu i terrorhotens tid dags för klimatmötet i Paris, ett unikt möte, för aldrig har så många av maktens män i mörka kostymer, världens ledare, samlats för att dra upp riktlinjer för den väg vi skall vandra de närmaste åren. 17 nya klimatmål är satta och skall gälla fram till 2030, de har redan fått kritik och dagligen duggar information om forskning som är väl värd att lyfta med våra kollegor och elever. Vilka är de 17 hållbarhetsmålen?

2,000 Ping-Pong Balls And Mouse Traps Create An Extreme Chain Reaction In New Pepsi Ad Pepsi is using a stunning chain reaction involving 2,014 mousetraps and 2,015 ping-pong balls to mark the arrival of a new year with the end result captured in a single take lasting just 15 seconds in real time. The idea for the online film, for Pepsi Max, was inspired by generations of science teachers’ use of mouse traps to demonstrate the basics of nuclear fission. The impact was heightened by staging the stunt within a mirrored tunnel. The mouse traps took almost five hours to set up leaving the 42-strong production team little leeway if things went wrong. The ad, created by AMV BBDO, was directed by Julian Harriman-Dickinson through London-based art directors and filmmakers HarrimanSteel. It is the latest stunt for Pepsi Max’s "Unbelievable" campaign, part of its "Live for Now" strategy, which last month saw the brand and agency surprising unsuspecting London commuters with, amongst other things, an augmented reality dinosaur.

Klimatförändringar drabbar fattiga värst Regeringen motiverar förslaget med den rådande flyktingsituationen. Asylsystemet är under stor press, men också andra samhällsfunktioner som skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Regeringen bedömer, enligt lagrådsremissen, att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". – Förhoppningsvis inte alls, vi har hittills inte varit i en sådan situation att vi har bedömt att det skulle behövas, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för lagrådsremissen om ett beslut att stänga Öresundsbron. Hon poängterar också att en stängning inte skulle beröra tågtrafiken. TT: Varför inför ni möjligheten då? – Idag har vi ingen laglig möjlighet att fatta ett sådant beslut. Hon säger att konsekvenserna för transportörer och pendlare kan bli besvärliga i och med de utökade kontrollerna. Infrastrukturministern tror att det på den danska sidan finns förståelse för förslagen, också vad gäller möjlig stängning av bron.

Polhem i skolan, Christopher Polhem Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. År 2011 firade vi alltså hans 350:de födelsedag! Han brukar kallas ”den svenska mekanikens fader”, eller Nordens Arkimedes – han är alltså en av våra allra främsta tekniker. Här får du idéer om hur Polhem kan bli en del av din undervisning – inte bara i teknik. Klimatet är största fattigdomshotet Publicerad 2011-11-02 19:55 Klimatet är det största hotet mot minskad fattigdom slår FN fast i sin årliga rapport över utvecklingen i världen. FN:s Human development index, HDI, mäter inte fattigdom enbart i ekonomiska termer utan tar även in utbildningsnivå och medellivslängd. De senaste 30 åren har utvecklingstakten i de länder som ligger längst ned på FN:s ranking varit dubbelt så snabb som genomsnittet globalt. – Om vi tittar på hälsa, utbildning och inkomst har många av de riktigt fattiga länderna gjort betydande framsteg, men det är också de här länderna som klimatförändringarna slår hårdast mot, säger Veerle Vandeweerd, chef för FN-organet UNDP:s miljö- och energiarbete. Risken är stor att de senaste årens framsteg snabbt sveps bort av torka och översvämningar, säger hon. I botten på listan finns krigshärjade länder i Afrika söder om Sahara. Dela med dina vänner

Utmaningarna - Mot nya höjder En efter en kommer utmaningarna att dyka upp här! De är i första hand tänkta för elever i årskurs 4-9, men självklart är både yngre och äldre elever välkomna att anta utmaningarna. Här kan du t ex se när en förskola tog sig an den första utmaningen! De skolor i åk 4-9 i Kronobergs län som genomför utmaningarna och dokumenterar sitt arbete på sin blogg har möjlighet att få besök av en astronaut. Från början delade vi upp utmaningarna utifrån ålder. Utmaningarna fungerar som en storyline. Nedräkningen har börjat! 1. Äntligen är det dags! 2. I den första utmaningen gav sig astronauterna iväg i er rymdraket. I Mot nya höjders andra utmaning undersöker vi kommunikationens betydelse. 3. I den tredje utmaningen lär vi känna vårt solsystem. Tillsammans med den information ni tar fram om varje planet, blir det en lärorik rymdpromenad (där solen avgör hur lång promenaden blir) att ta med andra elever på eller varför inte din farbror, mormor, syskon eller föräldrar till helgen?

Global Warming Effects and Causes: A Top 10 List June 7th, 2009 by Derek Markham One of the biggest issues facing us right now is global warming. Its effects on animals and on agriculture are indeed frightening, and the effects on the human population are even scarier. The facts about global warming are often debated in politics and the media, but, unfortunately, even if we disagree about the causes, global warming effects are real, global, and measurable. –> Highly recommended: What is Causing Global Warming? –> You may also like: Global Warming Videos (Best, Funniest, & Most Inspiring) Global Warming Effects and Causes: A Top 10 List 1. Our ever increasing addiction to electricity from coal burning power plants releases enormous amounts of carbon dioxide into the atmosphere. 40% of U.S. 2. Our modern car culture and appetite for globally sourced goods is responsible for about 33% of emissions in the U.S. 3. Methane is another extremely potent greenhouse gas, ranking right behind CO2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Copyright 2009 PlanetSave

Related: