background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Teknikochnatur. Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

teknikochnatur

Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega » Sprattelgubbe. Rörliga djur. Vi fortsätter vårt teknikjobb! Vi fortsätter befästa begreppet teknik.

Vi fortsätter vårt teknikjobb!

Idag stod det en korg i klassrummet när vi kom in efter rasten. I korgen fanns massor med saker. En i taget fick eleverna komma fram, välja en sak och bestämma om det är teknik eller inte. De skulle även förklara varför det var teknik. Teknikspanarna. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola. Krafter.pdf. Fysik_pa_lekplatsen.pdf. Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd. Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen.

Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd

Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass?

Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag? Exempel på planering, genomförande och bedömning En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. En lärares planering, genomförande och bedömning (1,3 MB) Hur bedömer du själv, eller du och dina kollegor, de båda elevarbetena i exemplet ovan? Enkla maskiner I filmen visar Camilla Bohman, lärare i grundskolan, på vilken nivå principer för enkla maskiner skulle kunna behandlas i samband med uppdraget.

Fysik på lekplatsen. Lämplig årstid: året runt Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse.

Fysik på lekplatsen

Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande. I detta naturskoleblad vill vi ge några exempel på enkla undersökningar som kan göras på de flesta lekplatser. Texten har tagits fram i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik, se länk längst ner på sidan. Vad är krafter? Kraftbegreppet infördes av Isaac Newton i slutet av 1600-talet. Begreppet kraft används idag inom fysiken för att förklara och beskriva hur och varför olika föremål rör sig. Här kommer exempel på några vanligt förekommande lekredskap, och krafter som kan upplevas på dessa. Klätterställning Klättra upp och släpp olika par av föremål och jämför hur snabbt de faller till marken.

Undersök vidare genom att konstruera fallskärm till något av föremålen, med t.ex. kaffefilter eller muffinsformar. Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. Arbetsområdet Rörliga djurmodeller är under omarbetning och anpassning till Lgr 11.

Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS

Målgrupp: Årskurs 4-6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Rörliga djurmodeller. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-filen som finns längst ned på denna sida. Barn tycker oftast det är spännande med saker som rör sig. För att få saker att röra sig använder man ofta olika mekanismer som bygger på de fem enkla maskinerna; hjulet, hävstången, kilen, lutande planet eller block och talja. Det är meningen att barnen skall titta vilka munrörelser som är karaktäristiska för olika djur och sedan bygga en djurmodell där munnen kan röra sig med hjälp av olika mekanismer.

Övergripande mål Målen med detta arbetsområde är att barnen lär sig att: få förtrogenhet med mekaniska rörelser planera och genomföra en konstruktion där mekanisk rörelse ingår som en del För att på bästa sätt stegvis bygga upp barnens teknikkunskaper kan det vara bra att följa den angivna ordningen på arbetspassen. Lmnt_2014-2_kana.pdf. Regnbågsmjölken. Teknik. A topnotch WordPress.com site.