background preloader

Ipad-satsning_final.pdf

Ipad-satsning_final.pdf
Related:  Digital teknikIT tips

Podguide | ABF Pod Börja med en idé - hitta ert format! När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Vad ska podcasten handla om? Ringa in era lyssnare Vem ska lyssna på podcasten? Hitta er unika ingång Vad är unikt med er podcast? Tänk på tonen Vilken ton och vilket anslag vill ni att podcasten ska ha? Spika formen och fixa tekniken! Formen ska spikas och inspelningen ska förberedas. Podcastens byggstenar Bestäm hur podcasten ska vara uppbyggd och strukturerad.Vill ni till exempel ha en särskild inledning, olika teman och vissa återkommande inslag? Fördela roller och ansvar Om ni är flera som gör podcasten – vem ska göra vad? Manus eller bara stolpar? En del vill ha ett färdigskrivet talmanus, andra väljer att bara sätta upp stolpar som de improviserar kring. Rätt teknisk utrustning Det finns många olika inspelningsprogram att ladda ner. Spela in och lägg ut! Testkör en vända Tystnad – tagning!

Årstaskolans iPad-projekt – Del 1 | IKT och Utveckling Förhandspublicering av Del 1. Det fullständiga dokumentet väntas strax innan sommarlovet. Inledning I Det här dokumentet är en sammanställning av våra erfarenheter från iPad-projektet som pågått på Årstaskolan sedan mitten av VT12[1]. Rapporten är uppdelad på två delar där den första delen behandlar själva projektets genomförande och del två tar upp vilka effekter vi kan se i verksamheten. Inledning II Dokumentet kan även ses som ett manifest för det vi tror på vad gäller IT i skolan. Bakgrund För lite mer än ett händelserikt år sedan (mars 2012) tilldelades vi 360 iPads i Utbildningsförvaltningens satsning för utökat pedagogiskt IT-användande i Stockholms skolor. Ett framgångsrikt projekt? Det första du som läsare bör fråga dig är om projektet kan ses som en framgång eller inte eftersom det ligger till grund för hur du fortsättningsvis värderar innehållet. Årstaskolans förutsättningar Vi lägger upp ribban Ambitionen sattes tidigt högt; vi skulle ha Sveriges bästa iPad-projekt för skolan.

Flippat klassrum och de fem misstagen Idag skrev Edward Jensinger ett mycket bra inlägg om Fem misstag! som skolan upprepar ideligen. (Edward brukar skriva bra inlägg, så det här är absolut inget undantag. Läs gärna igenom allt han har skrivit om du inte har gjort det.) Det är ibland en väldigt tur att jag få hjälp att spärra upp ögonen åt det håll dit näsan egentligen redan pekar. Det inlägg som Edward skrivit bygger på en dragning som gjordes av Mark West på den öppna hearing som gjordes i riksdagen i onsdags med medverkan av bland annat flera skolaktörer. West tar, som sagt var, upp fem punkter - fem misstag - som görs inom skolan när det gäller IKT. Misstag 1- Teknik blir ett självändamål och inte ett medel. Jag har aldrig arbetat med en-till-en. Jag kan på sätt och vis förstå att en rektor eller huvudman inte vill spotta ur sig fruktansvärt mycket pengar på en lärarkår som använder datorerna som skrivmaskiner eller låter eleverna ägna lektionerna till att klicka på appar utan syfte eller mål. lektion - prata om filmen

Future Timeline | Technology | Singularity | 2020 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 21st century | 22nd century | 23rd century | Humanity | Predictions | Events What is digital literacy? Digital literacy is the topic that made the ETMOOC learning space so irresistible to me… I think as educators we spout off about wanting our students to be digitally literate, but not many of us (myself included) have a firm grasp about what that actually means, and quite a number of us are still attempting to become digitally literate ourselves. Whatever that means. It turns out, defining digital literacy isn’t such an easy task. The etmooc community was fortunate enough to hear Doug Belshaw speak on this topic in a recent webinar. I’ve followed Doug on Twitter for quite some time, and it turns out his dissertation investigates just what is digital literacy… and his TED talk can be viewed here. Doug explained that digital literacy is quite ambiguous, and he doesn’t have all of the answers when it comes to defining these terms. 30 definitions of digital literacy represented in one of the first texts about the topic (from Gilster, published in 1998!!)

Elevdatorer i klassrummet – hur fungerar det? #blogg100 När vi pratar om att it och digitala verktyg ska göra verksamheter mer effektiva, mer fokuserade och mer produktiva. Samtidigt har jag vänner som säger: -Allt med datorer är så tidskonusumerande. Allt jag ska göra med datorn tar ”extra” lång tid, för det är som jag tappar bort tiden. Frågan man kan ställa sig är om datorer är verktyget i alla sammanhang. Främst kanske distraktionseffekten att elever gör annat än följa undervisningen. Personligen tycker jag att ett exempel är spännande att lyfta i samband med diskussionen kring hur datorer ska användas i skolan är den studie ”laptops and lectures” som Dan Rockmore hänvisar till från 2003 där resultatet säger att de studenter som antecknar på ett mer ”gammalmodigt” sätt med papper och penna ”minns” mer av föreläsningen, jämfört med de studenter som antecknar med laptops. /…/ to help them understand why I’m doing what I’m doing and to get them to think critically about the use of technology in their lives and their education.

I huvudet på en slöjdlärare | Den här sidan handlar om allt som rör sig i en slöjdlärares tankar Ändrade villkor för lärande när alla elever får egen dator Anna Åkerfeldt, som är doktorand i didaktik vid Stockholms universitet vid institutionen för pedagogik och didaktik, har under tre år (2009-2011) deltagit i ett utvärderingsprojekt där en kommun satsade på att sponsra de kommunala skolornas elever och lärare med bärbara datorer i en så kallad en-till-en satsning. I projektet följdes fyra klasser över en treårsperiod. Eleverna som deltog var i åldern 7-18 år. Resultaten visar på en komplex bild av implementeringen av en-till-en: Lärare har lämnat ”tips och trix”-stadiet och för nu samtal om vikten att använda datorn för att kunna öppna upp klassrummet till det omgivande samhället. De pekar samtidigt på vikten av it-pedagoger som stöd i arbetet med digitala resurser. Redskapen påverkar hur uppgifterna utförs En del av projektet, men framförallt Annas avhandlingsarbete, fokuserar hur digitala resurser påverkar individers möjlighet och förutsättningar att representera sin kunskap i skolan: Mindre lärobok, mer visuellt material

IT i Naturen Håkans avbön - om IT i skolan | Fleischer Kompetensutveckling ::: blogg Några insikter i försommarvärmen. Jag har under senare tid föreläst en hel del kring min forskning om IT i skolan och särskilt då en-till-en. I avhandlingen är jag glasklar över att den egna datorn är helt nödvändig (något som fick min opponent att få hicka – han ville snarare kalla datorn ett kultföremål). Men, jag ombeds också att tycka i mina föreläsningar. Idén bygger alltså alltså på att en lagom stor provokation kan leda till ett steg framåt om det inte är alltför långt avstånd fram till nästa station så att säga. Min insikt är alltså att mina föreläsningar har gett en bra överblick över forskningsläget, och min önskan att utveckla Sveriges en-till-en skolor mot den potential som är möjlig att nå kan för några lärare varit kontraproduktivt. Dock, det finns några problem som Sverige måste lösa. Framgångar hänger i mångt och mycket på ledarskap Detta är inte på något sätt en slutsats som är unik för mig, utan snarare något som starkt accentueras i Unos Unos rapporter.

10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom 10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom by Kelly Walsh, emergingedtech.com What have you heard about the flipped classroom? That it’s just the latest education fad? That it only works for certain academic subjects? Following are 10 of the most common erroneous ideas about flipped teaching and learning that you may come across, and a brief explanation of why each of them is misinformed. 1. Flipped instruction, a.k.a. the flipped classroom, is an evolution of the phrase “reverse instruction”, which first appeared in print in 20001. 2. As attested to above, the concept of was formally birthed about a decade and a half ago and has been gaining steam ever since. 3. One of the main things I try to clear up right away when I introduce flipped instruction to teachers is that they have to flip all or most of their content. 4. This just doesn’t make sense. 5. 6. 7. 8. Digital learning content can take many forms. 9. 10. (1) Lage, M.J., Platt, G.J., & Treglia, M. (2000).

Futurewise Region Halland Nedan finner du presentationerna som Peter Siljerud höll i oktober 2014. Klicka på pilarna för att navigera i presentationerna nedan. Notera att presentationerna inte står helt på egna ben utan är tänkt att presenteras live. (Presentationen är i Flashformat vilket inte stöds av Apples mobiler och surfplattor i dagsläget.) Har du problem att visa presentationen? 1) Presentationen ska fungera på både Mac och PC. 2) Om inte detta är felet kan det bero på att bandbredden är för låg. 3) Om inte det heller är felet kan det ha att göra med datorns minne som kan vara för litet. 4) Om inte det heller är felet kan det förstås vara en tillfällig störning på Prezis server och då kan du prova igen lite senare. Klicka här för att läsa mer om boken 100 trender (nominerad till Årets marknadsföringsbok).

Handbok för IKT-pedagoger

Related: