background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Simple Machines. Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. Arbetsområdet Rörliga djurmodeller är under omarbetning och anpassning till Lgr 11.

Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS

Målgrupp: Årskurs 4-6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Rörliga djurmodeller. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-filen som finns längst ned på denna sida. Barn tycker oftast det är spännande med saker som rör sig. För att få saker att röra sig använder man ofta olika mekanismer som bygger på de fem enkla maskinerna; hjulet, hävstången, kilen, lutande planet eller block och talja. Det är meningen att barnen skall titta vilka munrörelser som är karaktäristiska för olika djur och sedan bygga en djurmodell där munnen kan röra sig med hjälp av olika mekanismer. Övergripande mål Målen med detta arbetsområde är att barnen lär sig att: få förtrogenhet med mekaniska rörelser planera och genomföra en konstruktion där mekanisk rörelse ingår som en del För att på bästa sätt stegvis bygga upp barnens teknikkunskaper kan det vara bra att följa den angivna ordningen på arbetspassen. Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd. Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen.

Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd

Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag? Exempel på planering, genomförande och bedömning En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. En lärares planering, genomförande och bedömning (1,3 MB) Hur bedömer du själv, eller du och dina kollegor, de båda elevarbetena i exemplet ovan? Enkla maskiner I filmen visar Camilla Bohman, lärare i grundskolan, på vilken nivå principer för enkla maskiner skulle kunna behandlas i samband med uppdraget.

Teknik. Rörliga djur. A topnotch WordPress.com site. Vi fortsätter vårt teknikjobb! Vi fortsätter befästa begreppet teknik.

Vi fortsätter vårt teknikjobb!

Idag stod det en korg i klassrummet när vi kom in efter rasten. I korgen fanns massor med saker. En i taget fick eleverna komma fram, välja en sak och bestämma om det är teknik eller inte. De skulle även förklara varför det var teknik. Vi sorterade upp sakerna i två högar. Teknik. Inte teknik. Vi tittade sedan på sakerna och funderade på varför sakerna kommit till?

Vi ritade sedan en gubbe på tavlan. Vilken sorts teknik har underlättat eller förstärkt olika kroppsdelar? Vi avslutade lektionen med att se ett avsnitt av ”Mitt liv som grej”. Det här kommer vi göra efter varje program och spara till nästa vecka då vi ska använda oss av detta när vi ska skriva argumenterande texter. Teknik & Natur. Teknik. Inventor & Inventions. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans. Kurs - Teknik (Grundskolan) Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.

Kurs - Teknik (Grundskolan)

Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Teknik_handledning.pdf. Innovationerna - 100 Innovationer - Tekniska Museet. No/Teknik. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Teknikspanarna. Träna aktiva val med teknik. Jag läser en 7.5 hp kurs i Teknik för pedagoger i förskola och i skola under sommaren vid Uppsala Universitet.

Träna aktiva val med teknik

En hemuppgift vi fick var att formge en namnskylt med vissa krav här kommer de; Den skall visa tilltalsnamn och efternamn.De skall gå att ta av och på.Man skall inte behöva vara närmare än 1 meter för att kunna läsa texten.Den får inte vara tröttande eller obekväm att bära.Den ska tålas att tappa i golvet.Den får inte förstöra kläderna.Den skall inte förstöras av lite väta (regndroppar).Den skall vara beständig (tåla en smula nötning, inte vissna, mögla, ruttna, torka sönder).Den får inte kosta dig mer än ett par kronor men skall ändå ge ett något gediget intryck.

Samtidigt så skulle man fundera om det fanns ett antal problem och möjligheter att ta ställning till och det finns det så klart, här har ni några exempel; Material TräMetallPappPlastGlasSpegelglasJärnKopparAluminiumLeraTygLäder Fästmetod NålSpänneKlämmaKardborreSytrådMagnetSäkerhetsnålKlädnypa Här är min namnskylt.

Kul med kulspets. Idag var det en stor dag på Solen.

Kul med kulspets

"Ett barn är fött-temat" har dragit ut en aning på tiden och vårt nya tema har låtit vänta på sig. Spänningen har varit stor och varje morgon har blickarna riktats mot blädderblocket. Suck, inget nytt idag heller. Men i morse... Hm, vad kan detta betyda?