background preloader

Teknik 4-6

Facebook Twitter

Programmering med barn. Programmera med Scratch för nybörjare – IKTsidan. Är du som jag, nyfiken på hur det är att programmera?

Programmera med Scratch för nybörjare – IKTsidan

Är det svårt? Måste man vara IT-nörd? Måste man vara född in i it-åldern? Jag är nog för gammal? Programmera är väl bara för äldre elever? Nu vet jag:) svaret är nej på alla frågorna! Tack vare Webbstjärnans online-kurs fick jag lära mig att programmera ett spel i Scratch, steg för steg, med tydlig handledning. Kursen går du här; gratis och väldigt inspirerande: Programmera scratch – Onlinekurs från Webbstjärnan. Handledning till Scratch hittar du här: Handledning Testa du med och få denna fina badge (märke) som bevis på att du lyckats:) //scratch.mit.edu/projects/embed/99971329/?

Känner mig stolt över att ha programmerat mitt första spel i Scratch:) Testa gärna att spela det. Vill du läsa mer och få tips och stöd rekommenderar jag dessa dokument: Här kan du läsa om Webbstjärnans kursutbud som är gratis att delta i: Webbstjärnans kursportal Relaterat 32 appar inför höstterminen 15/16 I "Allmänt" 50 appar för förskola/fritidshem hösten 15. Barnhack-med-Scratch.pdf. Vad är Scratch? - Scratch-programmering på svenska. Programmera mera: Vad är maskinkod? - UR Skola.

Iis lararhandledning scratch 151022. Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen.

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.

Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. Grupparbete med film i ImovieNär alla elever hade ganska mycket kunskaper om de enkla maskinerna blev de indelade i grupper om ca 3 elever.

Arbetsuppgiften fångade eleverna och alla var väldigt engagerade. Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleverna fick även här en instruktion, som både gavs muntligt och lades ut i Google classroom. OmStyrOchReglerteknik.pdf. Kom igång med programmering – Kodboken. Roda_traden_teknik_4-6_08-28. Matris Teknik. Teknik tillsammans. Johans teknik. Padda.pdf. Uppdrag.pdf. Undersökning av cykel. Tekniska undersökningar-reviderad1. Åk 4-6. Exempel teknikgrytan. Glasogonbagar.pdf. Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd. För årskurs 4-6 finns inspiration till tre arbetsområden, Glasögonbågar, Avfallshantering och programmering i Scratch samt Undersökningar av tekniska lösningar.

Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd

Arbetsområdet Glasögonbågar Hjälp ett företag att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp. Arbetsområdet Glasögonbågar utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Arbetsområde Glasögonbågar Arbetsområdet Avfallshantering och programmering i Scratch Utforma förslag till tekniska lösningar på hur sortering av avfall kan gå till samt presentera idéerna i digitala modeller med hjälp av programmering i Scratch.

Bedöma teknik - svårast av alla ämnen. Haft en undanskymd plats i många grundskolor.

Bedöma teknik - svårast av alla ämnen

Frågan om bedömning av elevers kunskaper har i princip varit obefintlig. Det har varit svårt för lärare att konkretisera målen, anser Eva Hartell. – Förhoppningsvis kommer den nya kursplanen med centralt innehåll att ändra på det. Ett problem är att det aldrig gjorts någon nationell utvärdering av teknikämnet. I den nationella utvärderingen NU03 är teknik det enda obligatoriska ämnet som inte är med. . – Det får konsekvenser för både lärare och elever. Bästa webbsidorna för Ämnet Teknik. Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Bästa webbsidorna för Ämnet Teknik

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Teknikspanarna Teknik har aldrig varit roligare! Hallfasta-stabila-konstruktioner.pdf. Teknik & Natur. De mäktiga fem eller de enkla maskinerna. "De mäktiga fem" eller "De enkla maskinerna" Det kan förefalla märkligt att en och samma företeelse beskrivs så motsägelsefullt, att "De enkla maskinerna" och "De mäktiga fem" betyder samma sak.

De mäktiga fem eller de enkla maskinerna

Betänker man dock vilka enkla konstruktioner maskinerna utgörs av och vilken styrka de ger oss så inser man att båda beskrivningarna stämmer. De enkla maskinerna eller De mäktiga fem är kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven. Redan för 5000 år sedan lyckades man med enbart enkla maskiner till hjälp bygga de egyptiska pyramiderna. Varje stenblock vägde flera ton och hundratusentals stenblock sattes samman med mycket hög precision. Nu är det inte bara när man bygger stora monument såsom pyramider som dessa enkla maskiner kommer till användning. Kilen Att kilen använts mycket länge visar fynd från runt 250 000 år sedan.

Vidare kan man både låsa fast och stadga föremål med hjälp av kilar. Bland köksredskapen finner man kilformen hos en mängd redskap, bland annat knivar. Lutande planet. Helikopter. Virveln.pdf. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Teknikspanarna.