background preloader

Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet

Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet
Related:  Teknik

Kurs - Teknik (Grundskolan) Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Centralt innehåll

Polhem i skolan, Christopher Polhem Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. Här får du idéer om hur Polhem kan bli en del av din undervisning – inte bara i teknik. Elektrisk belysning När den elektriska belysningen var ny upplevdes den nästan som magi! Elektricitetens första användningsområde var belysning. Det elektriska ljuset skiljde sig från all tidigare belysning. Dess sken var starkare och det kunde lysa i timtal utan att ljusstyrkan minskade. Elektrisk belysning upplevdes till en början som ett nästan magiskt fenomen, eftersom varken oljor, talg, ved eller ens någon brinnande låga var inblandad. Första elektriska belysningen I Sverige tändes elektriska bågljuslampor för första gången år 1876 vid sågverken Marma i Hälsingland och Näs i Dalarna. År 1878 blev Blanchs Café den första lokalen i Stockholm som använde sig av det nya moderna elektriska ljuset. Elektriciteten - framtidens ljus! Citatet nedan är hämtat ur Svenska Familj-Journalen 1883. "Du anländer hem från en festtillställning efter midnatt. Det tog dock tid innan det elektriska ljuset blev tillgängligt för alla. Elektrisk belysning blir vanlig Citat ur När elströmmen kom till byn (1993)

Träna aktiva val med teknik | Lärarullis.se Jag läser en 7.5 hp kurs i Teknik för pedagoger i förskola och i skola under sommaren vid Uppsala Universitet. En hemuppgift vi fick var att formge en namnskylt med vissa krav här kommer de; Den skall visa tilltalsnamn och efternamn.De skall gå att ta av och på.Man skall inte behöva vara närmare än 1 meter för att kunna läsa texten.Den får inte vara tröttande eller obekväm att bära.Den ska tålas att tappa i golvet.Den får inte förstöra kläderna.Den skall inte förstöras av lite väta (regndroppar).Den skall vara beständig (tåla en smula nötning, inte vissna, mögla, ruttna, torka sönder).Den får inte kosta dig mer än ett par kronor men skall ändå ge ett något gediget intryck. Samtidigt så skulle man fundera om det fanns ett antal problem och möjligheter att ta ställning till och det finns det så klart, här har ni några exempel; Material TräMetallPappPlastGlasSpegelglasJärnKopparAluminiumLeraTygLäder Fästmetod NålSpänneKlämmaKardborreSytrådMagnetSäkerhetsnålKlädnypa Här är min namnskylt.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Elevuppgifter - Tekniska museet De uppgifter som finns här är dels enklare kunskapsfrågor, dels diskussionsfrågor. Kunskapsfrågorna går att lösa med hjälp av våra utställningar. Många svar finns även att hitta i lärarhandledningarna. Diskussionsfrågorna är öppna frågor utan något rätt eller fel svar, men där bakgrundsinformation går att hitta i utställningen samt i lärarhandledningen. Dokumenten är i pdf-format som öppnas i ett nytt fönster. Kom.nu.då - Elevuppgifter (pdf, 368.3 kB)(Utställningenvisas inte längre men handledningen finns kvar för alla som arbetar med kommunikation i skolan)Uppdrag Media - Lärarhandledning med elevuppgifter åk 7-Gymn (pdf, 2.9 MB) Rymden Utställningen om Nasa är avslutad på museet, och vi har ingen rymdutställning för tillfället. Teknik- & industrihistoria Gruvan - Elevuppgifter för år 4-6 (pdf, 91.9 kB) Uppfinningar & kreativitet 100 innovationer - Elevuppgifter (pdf, 1.8 MB)Kvinnors uppfinningar - Elevuppgifter (pdf, 157.5 kB) Likt/Unikt - Elevuppgifter (pdf, 218.6 kB)

Kul med kulspets Idag var det en stor dag på Solen. "Ett barn är fött-temat" har dragit ut en aning på tiden och vårt nya tema har låtit vänta på sig. Spänningen har varit stor och varje morgon har blickarna riktats mot blädderblocket. Suck, inget nytt idag heller. Men i morse... Hm, vad kan detta betyda? Vi började med att prata om att det faktiskt finns ett skolämne som heter teknik. Alla fick sätta sig och fundera och försöka sätta ord på sina tankar. Många olika sorters teknik kom fram. Vi berättade för varandra och gav varandra inspiration... ... och lite nya idéer. "Aha, du tänkte så!" Allas kloka tankar sammanställdes på tavlan. Många var sugna på att titta inuti datorer, handtag och andra tekniska prylar. ... vi hade länsat pappersförrådet på kulspetspennor! Alla var supersugna på att hugga in men vi fick sansa oss lite och göra som forskare gör. Vi tränade dokumentation genom att beskriva vad vi skulle göra och sedan skriva en hypotes. Nu skulle de dissekeras... ... tja, snarare demoleras. Svårt!

Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS Arbetsområdet Rörliga djurmodeller är under omarbetning och anpassning till Lgr 11. Målgrupp: Årskurs 4-6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Rörliga djurmodeller. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-filen som finns längst ned på denna sida. Barn tycker oftast det är spännande med saker som rör sig. För att få saker att röra sig använder man ofta olika mekanismer som bygger på de fem enkla maskinerna; hjulet, hävstången, kilen, lutande planet eller block och talja. Det är meningen att barnen skall titta vilka munrörelser som är karaktäristiska för olika djur och sedan bygga en djurmodell där munnen kan röra sig med hjälp av olika mekanismer. Övergripande mål Målen med detta arbetsområde är att barnen lär sig att: få förtrogenhet med mekaniska rörelser planera och genomföra en konstruktion där mekanisk rörelse ingår som en del För att på bästa sätt stegvis bygga upp barnens teknikkunskaper kan det vara bra att följa den angivna ordningen på arbetspassen.

i Sverige Snilleblixtarna är ett ämnesövergripande koncept som kan anpassas till snart sagt alla ämnen på det ordinarie skolschemat. I lärarhandledningen finns en del förslag, se sid 7. Här kommer vi vartefter att visa på fler förslag hur man kan jobba med Snilleblixtarna ämnesövergripande. Har du själv tips och förslag kontakta oss på info@snilleblixtarna.se När det gäller tipsen och förslagen så har vi valt att ställa öppna frågor istället för att ”berätta svaren”. Du ser själv på vilken nivå du kan använda de olika tipsen. Den som har egna idéer är välkommen att berätta för oss så fyller vi på den här sidan vartefter. Lycka till och ha det riktigt kul med ert fördjupade Snilleblixtarbete! Bild En stad med kretskortet som city Kretskortet från en större apparat t.ex. en video eller radio väcker lätt elevernas fantasi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fysik Geografi Lär geografi genom en sönderpillad telefon 1. 2. 3. 4. Hemkunskap Lär om hemteknik genom att städa ditt rum 1. 2. 3. 4. 5. Laga mat à la Snilleblixtarna 1.

Skapande & levande teknik | A topnotch WordPress.com site Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Exempel på planering, genomförande och bedömning En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. En lärares planering, genomförande och bedömning (1,3 MB) Hur bedömer du själv, eller du och dina kollegor, de båda elevarbetena i exemplet ovan? Enkla maskiner I filmen visar Camilla Bohman, lärare i grundskolan, på vilken nivå principer för enkla maskiner skulle kunna behandlas i samband med uppdraget. Att diskutera Hur skulle du som lärare introducera principer för enkla maskiner för dina elever?

20+ Home Science Projects for Kids 52.6k Shares Here are 20+ awesome and FUN Home Science Projects for Kids! These have ALL been tried and tested by ourselves and our kids – we hope you will enjoy them all as much as we have! Learn How Plants Absorb Water – a FUN way for kids to witness how plants absorb water and nutrients! Bubbling Quicksand – a bubbly sensory experiment that gives quick results – great for all ages.Dragon Sand Volcano – create your own erupting volcano! If you want to become a Fellow Fun Mum Member & receive all of our fun craft, recipes & activities as well as special offers & promotions – click the button on our home page : )

Related: