background preloader

Klimatet

Facebook Twitter

Klimatforandingen 08. Hela utbmaterial. Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Hans Rosling and the magic washing machine. About the video What was the greatest invention of the industrial revolution?

Hans Rosling and the magic washing machine

Hans Rosling makes the case for the washing machine. With newly designed graphics from Gapminder, Rosling shows us the magic that pops up when economic growth and electricity turn a boring wash day into an intellectual day of reading. More videos Hans Rosling asks: Has the UN gone mad? Hans Rosling explains a very common misunderstanding about the world: That saving the poor children leads to overpopulation.

The world might not be as bad as you might believe! Det här är klimatmötet i Paris. Vad är målet med mötet i Paris?

Det här är klimatmötet i Paris

Världens nära 200 FN-länder ska tillsammans komma överens om ett nytt globalt klimatavtal. Det ska vara det viktigaste steget för att stoppa mänskliga klimatförändringar. Det ska också tackla frågorna om anpassning till ett nytt klimat och vara en hjälp till de länder som behöver. Senast man försökte i Köpenhamn 2009 misslyckades det eftersom den höga målsättningen inte matchades av de dåliga förberedelserna. Nu är förberedelserna bättre och målsättningen lägre. Vilka är de tuffa frågorna? Det är samma knäckfrågor som återkommer i FN:s klimatförhandlingar. Om temperaturökningen ska hållas under två grader som alla länder kommit överens om kan de totala utsläppen bara vara 3.000 miljarder ton. Global Emissions. Global Emissions by Gas At the global scale, the key greenhouse gases emitted by human activities are: Carbon dioxide (CO2) - Fossil fuel use is the primary source of CO2.

Global Emissions

The way in which people use land is also an important source of CO2, especially when it involves deforestation. CO2 can also be emitted from direct human-induced impacts on forestry and other land use, such as through deforestation, land clearing for agriculture, and degradation of soils. Likewise, land can also remove CO2 from the atmosphere through reforestation, improvement of soils, and other activities. Black carbon is a solid particle or aerosol, not a gas, but it also contributes to warming of the atmosphere. Global Warming Effects and Causes: A Top 10 List. June 7th, 2009 by Derek Markham One of the biggest issues facing us right now is global warming.

Global Warming Effects and Causes: A Top 10 List

Its effects on animals and on agriculture are indeed frightening, and the effects on the human population are even scarier. Klimatet är största fattigdomshotet. Publicerad 2011-11-02 19:55 Klimatet är det största hotet mot minskad fattigdom slår FN fast i sin årliga rapport över utvecklingen i världen.

Klimatet är största fattigdomshotet

FN:s Human development index, HDI, mäter inte fattigdom enbart i ekonomiska termer utan tar även in utbildningsnivå och medellivslängd. Jordens befolkning har fått det bättre, visar indexet. De senaste 30 åren har utvecklingstakten i de länder som ligger längst ned på FN:s ranking varit dubbelt så snabb som genomsnittet globalt. Men utvecklingen kan snabbt vända. – Om vi tittar på hälsa, utbildning och inkomst har många av de riktigt fattiga länderna gjort betydande framsteg, men det är också de här länderna som klimatförändringarna slår hårdast mot, säger Veerle Vandeweerd, chef för FN-organet UNDP:s miljö- och energiarbete. Risken är stor att de senaste årens framsteg snabbt sveps bort av torka och översvämningar, säger hon.

I botten på listan finns krigshärjade länder i Afrika söder om Sahara. Klimatförändringar drabbar fattiga värst. Regeringen motiverar förslaget med den rådande flyktingsituationen.

Klimatförändringar drabbar fattiga värst

Asylsystemet är under stor press, men också andra samhällsfunktioner som skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Regeringen bedömer, enligt lagrådsremissen, att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". – Förhoppningsvis inte alls, vi har hittills inte varit i en sådan situation att vi har bedömt att det skulle behövas, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för lagrådsremissen om ett beslut att stänga Öresundsbron.

Hon poängterar också att en stängning inte skulle beröra tågtrafiken. TT: Varför inför ni möjligheten då? – Idag har vi ingen laglig möjlighet att fatta ett sådant beslut. Hon säger att konsekvenserna för transportörer och pendlare kan bli besvärliga i och med de utökade kontrollerna. Infrastrukturministern tror att det på den danska sidan finns förståelse för förslagen, också vad gäller möjlig stängning av bron. De fattigaste drabbas hårdast. ”Hållbarheten hör framtiden till.” Något att ta fasta på! Följande inlägg är skrivet av FLS styrelseledamot Carina Lundin med anledning av klimatmötet i Paris.

”Hållbarheten hör framtiden till.” Något att ta fasta på!

Med utgångspunkt i diskussionerna inför mötet beskriver hon också ett undervisningsupplägg som hon och hennes kollegor arbetat med. Carina undervisar i samhällskunskap på Sundsvalls gymnasium. Min upplevelse som pedagog är att hållbarhet är ett ämne som engagerar och där reflektion, analys och eftertanke blir något som mer eller mindre automatiskt kopplas på hos eleverna.

Nu har vi lärare ett guldläge då ämnet berör och är högaktuellt. Vi bör ta fasta på detta och vi kan göra skillnad såväl bland elever som bland lärare – genom att göra de nya målen kända för alla. Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se. Hållbara städer blir skönare ställen. – Många av de åtgärder som behöver göras för att leva upp till mål 11 kommer att kräva uppoffringar.

Hållbara städer blir skönare ställen

Men sammantaget kommer det att göra att vi blir hälsosammare, får en trevligare miljö och lever längre. Miljöforskaren Thomas Elmqvist ser stora möjligheter i FN:s elfte hållbarhetsmål och menar dessutom att det finns möjlighet att uppnå det. I alla fall i Sverige. Thomas Elmqvist är professor i naturresurshushållning och verksam vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Även om det är ett ambitiöst mål så tycker han det är intressant och pekar ut flera aspekter som gör att det faktiskt kan få betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Beslut flyttas närmare befolkningen Över hälften av världens befolkning lever i urbana miljöer men det är första gången FN har ett mål som inkluderar städer. Klimat. 2007_2008 Human Development Report Youth version.

Klimatfällan.