background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Teknik årskurs 1-3. För årskurs 1-3 finns inspiration till två arbetsområden, Lekplatsen samt Växthuset och programmering i Scratch.

Teknik årskurs 1-3

Lekplatsen Ge förslag på lekredskap till en ny lekplats. Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Lekplatsen Växthuset och programmering i Scratch Utforma digitala modeller med hjälp av programmering i Scratch som visar att när solen går upp, det är lämplig temperatur i växthuset och bevattning sker så växer blommorna. Växthuset och programmering i Scratch Undersökningar av tekniska lösningar Undersökningar av tekniska lösningar. Skolgarden_som_ett_klassrum.pdf. Mitt liv som grej: Visselpipan. Argumenterande text! Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord.

Argumenterande text!

Argumentation stod det på tavlan. Vad betyder det? Svårt tyckte vi, ingen visste. Jag sa att det hörde ihop med kommunikation som vi pratat om tidigare i veckan. Någon trodde då att det var när man pratade argt med varandra. Därefter pratade vi om vad en argumenterande text ska innehålla: rubrik, åsikt, argument och sammanfattning. Vi läste texten om rådjuret som finns i boken: ”Låt språket bära”.

Men vad skulle våra texter handla om? De fick en mall att använda sig av när de skulle planera sin text. Idag ritade vi bilder direkt på det utskrivna pappret eller klistrade fast en bild. Fina texter blev det tillslut som lästes upp och hamnade i vårt biblioteket! Detta fick avsluta vårt teknikarbete för denna gången! Vi börjar med teknik! I fredags introducerade vi ett nytt arbetsområde och ett nytt ämne för mina ettor.

Vi börjar med teknik!

Vi ska så smått få känna på teknikämnet i ett arbetsområde som kort och gott får heta: ”Vi börjar med teknik”. Vi lägger fokus på att förstå vad teknik är för något och att upptäcka tekniken vi har omkring oss. Vilka tekniska redskap finns nära oss? Varför har de uppfunnits? Till vilken nytta? Första lektionen presenterades den pedagogsiska planeringen och vi satte in våra mål i vår målbok. Efter det fick eleverna i grupper en hög med bilder. När grupperna hade fått jobba en stund diskuterade vi i helklass var bilderna hade hamnat. Vi lyssnade på de olika gruppernas argument varför de skulle hamna i de olika grupperna, men kunde ändå inte komma överens. Tillsammans kunde vi enas om vad teknik är för nått. När vi hade enats om detta var det lätt att komma överens om var de sista bilderna skulle hamna.

Välkommen till staden: Om avloppsvatten. Från sin bondgård i Västerbottens inland beger sig Malin till storstaden för att ta reda på vart smutsvattnet som spolas ner i toaletten tar vägen.

Välkommen till staden: Om avloppsvatten

Malin går under jord och följer avloppsvattnets färd från rören under gatan via pumpstationen och vidare till reningsverket. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) Have you ever wondered what things look like cut in half? A topnotch WordPress.com site.

Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11.

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola. Kul med kulspets. Idag var det en stor dag på Solen.

Kul med kulspets

"Ett barn är fött-temat" har dragit ut en aning på tiden och vårt nya tema har låtit vänta på sig. Spänningen har varit stor och varje morgon har blickarna riktats mot blädderblocket. Suck, inget nytt idag heller. Men i morse... Hm, vad kan detta betyda? Vi började med att prata om att det faktiskt finns ett skolämne som heter teknik. Alla fick sätta sig och fundera och försöka sätta ord på sina tankar.

Många olika sorters teknik kom fram. Vi berättade för varandra och gav varandra inspiration... ... och lite nya idéer. "Aha, du tänkte så! " Allas kloka tankar sammanställdes på tavlan. Många var sugna på att titta inuti datorer, handtag och andra tekniska prylar.