background preloader

PROFESSOR ROCK

PROFESSOR ROCK
Related:  MatteNo

Matteappar för barn - en översikt Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer!

Bilder och material - ekosystemtjänster Med mer kunskap om ekosystemtjänsternas värden kan politiker, organisationer och individer sluta ta tjänsterna för givna och fatta beslut som är mer långsiktigt hållbara. Använd materialet här och berätta för dina kollegor. Förklara ekosystemtjänster med illustrationer Regeringen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram informationsgrafik som förklarar ekosystemtjänster. Använd dem gärna. Berätta om ekosystemtjänster med exempel Musslor renar vatten i Malmö Detta är ett exempel på hur det går att återinföra tjänster i ekosystemen. Läs mer om projektet Bucefalos på Malmö stads webbplats (extern webbplats) Ålgräsängar vs utbyggd hamn Detta är ett exempel på hur värderingar belyser målkonflikter. Läs yttrande från Havs och vattenmyndigheten (extern webbplats) Hittar du inte det du behöver? Mejla och berätta för Anki Grundelius, kommunikatör i en satsning om ekosystemtjänster: anki.grundelius@naturvardsverket.se Bra förklaringar och mer om ekosystemtjänster Använd symbolbild

ModMath Barnens Hav - läromedel med saltvattenstänk Materialet är ämnesövergripande och ger dig som lärare underlag och praktiskt stöd för att arbeta med Östersjön, Västerhavet och deras miljöer, både i klassrummet och på stranden. Barnens Hav består av flera olika delar: Lärarhandledningarna Barnens Hav – Östersjön och Barnens Hav – Västerhavet,Elevböckerna Under Ytan i Östersjön och Under Ytan i Västerhavet,Växter och Djur i Östersjön utgiven av Stockholms Universitets Östersjöentrum,Naturskyddsföreningens filmer om fiske. Du hittar alla delarna härunder. Lärarhandledningen Barnens Hav Lärarhandledningarna beskriver hur du som lärare i årskurs 1 – 6 kan arbeta med livet och miljö i Östersjön resp. Elevboken Under ytan i Östersjön Elevböckerna Under Ytan i Östersjön och Under Ytan i Västerhavet är böcker för alla nyfikna elever, som vill veta mer om havens arter. Fälthandboken Växter och djur i Östersjön Här kan du beställa Växter och djur i Östersjön Naturskyddsföreningens filmer om fiske Här kan du ladda ner lärartips till fiskfilmerna (pdf)

Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Jag hade en serie bilder/uppgifter som jag visade på smartboarden och eleverna fick i uppdrag att till varje bild eller uppgift skriva den uträkning de skulle välja att göra för att lösa uppgiften. Medan eleverna tänker och skriver jag jag som lärare lätt SCANNA AV hur det går för alla elever och snabbt ge stöttning där det behövs. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER!

Science Center - Navet & Borås Tidning Senaste BT-sidan med spännande experiment och klurigheter hittar du här: Experimentsida Navets Experiment i Advent Förklaringar, tips mm "Navets experiment i advent" Om du har missat några av Navets sidor i BT är det här du ska leta. Nedan hittar du alla sidor ifrån början, september 2015: Lycka till med dina experiment! Experimentsida "Navets MorgonFysik" 150912 Förklaringar, tips mm "Navets MorgonFysik" Experimentsida "UtForska med Navet" 150926 Förklaringar, tips mm "UtForska med Navet" Experimentsida "Fira Kemins Dag med Navet" 151010 Förklaringar, tips mm "Fira Kemins Dag med Navet" Experimentsida "I Krimlabbet med Navet" 151024 Förklaringar, tips mm "I Krimlabbet med Navet" Experimentsida "Fira Marie Curie med Navet" 151107 Förklaringar, tips mm "Fira Marie Curie med Navet" Experimentsida "Brandsäkra med Navet" 151121 Experimentsida "Brandsäkra med Navet" 151121 lättläst Förklaringar, tips mm "Brandsäkra med Navet" Förklaringar, tips mm "Brandsäkra med Navet" lättläst E-posta

Start Skolkemi - experiment Tillhör kategori: aggregationsformer, syror och baser, urval gammal version av experiment Författare: Anna Åström IntroduktionRiktlinjerSäkerhetMaterielFörarbeteUtförandeFörklaringKemisk bakgrundFördjupningLitteraturFler experiment Tid för förberedelse: 10 minuter Tid för genomförande: 30 minuter Antal tillfällen: 2 Säkerhetsfaktor: Ofarligt Svårighetsgrad: Kräver viss labvana Introduktion Kemiskt snöfall låter väl spännande? Riktlinjer passar som elevförsök. Säkerhet Bensoesyra är en relativt svag syra men konsumtion bör undvikas då överkänslighet kan uppstå. Materiel Liten glasburk med lock Värmeplatta Eldfast bägare Limpistol Plastfigur Kranvatten Kemikalier Bensoesyra 1g (går även under namnet E210)(Ev. Förarbete Inget förarbete Utförande Värm 75 ml vatten i en eldfast bägare på en platta, låt det ej koka. Förklaring Lösligheten hos ämnen ökar då temperaturen på lösningsmedlet ökar. Kemisk bakgrund Bensoesyra är ett konserveringsmedel Kristaller bildas i en övermättad lösning Kristallvatten Litteratur

Related: