background preloader

Teknik tillsammans

Teknik tillsammans
Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

http://www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/

Related:  tipsteknikTeknik åk F-6teknikNOmapp

Lilla Aktuellt (Du har väl inte missat vår sändningstid? Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Den senaste tiden har det pratats mycket om de brott som kriminella gäng gör, bland annat att de skjuter varandra. Många politiker har sagt att mer måste göras för att stoppa våldet, och Stefan Löfvén har lovat att polisen ska få mer resurser. Kurs - Teknik (Grundskolan) Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

Rörliga djurmodeller - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS Arbetsområdet Rörliga djurmodeller är under omarbetning och anpassning till Lgr 11. Målgrupp: Årskurs 4-6 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Rörliga djurmodeller. Kemi för grundskolan 4-6 Att göra det osynliga synligare Kemin ger oss kunskap om materien på en nivå, som kan förefalla ofattbart liten. Vi kan inte uppleva den direkt med våra sinnen. Trots det har denna kunskap försett oss t.ex. med kläder, läkemedel, rengöringsprodukter, elektroniska apparater m.m. Kemin har gett oss tillgång till en matproduktion, som räcker för hela jordklotets befolkning, tack vare konstgödsel och medel som hindrar skadeinsekter.

Tänk på det här på internet! - KP-webben När du berättar om dig självVar försiktig när du lämnar ut personlig information på internet. Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag?

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 2, 2014 CETIS blir kvar och Tekniken i skolan fyller 20 år! Det vill vi uppmärksamma, samtidigt som Claes Klasander beskriver i ledaren att krisen som teknikämnet befinner sig i inte är ny, men bättre tider väntar! Fysik på lekplatsen Lämplig årstid: året runt Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Periodiska systemet Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning,[1] är en indelning av grundämnen efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper, vilka varierar periodiskt med antalet protoner i atomkärnan och elektronkonfigurationen i de yttre elektronskalen. Den första versionen av periodiska systemet uppställdes 1869 av ryssen Dmitrij Mendelejev (som var först med att publicera sina resultat) och tysken Lothar Meyer, men allteftersom nya grundämnen upptäckts och den teoretiska grundvalen för systemet fördjupats, har det modifierats och förfinats. I periodiska systemet är grundämnena ordnade efter stigande atomnummer, det vill säga antalet protoner i atomernas kärna. De kan uppställas i rader, kallade perioder, och i kolumner, kallade grupper. Indelningar[redigera | redigera wikitext] Grupper och block i det periodiska systemet.

Annas Klassrum Den här veckan är bokstaven Ää i fokus. Passar bra då älgjakten drar igång denna vecka. Vi låter därmed hela veckan inspireras av vår bokstav och älgjakten! Idag har vi haft vårt vanliga stationspass med pyssel, bygg och skrivövningar.

Related:  TeknikTeknikteknikTeknikteknik