background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Välkommen till staden: Om avloppsvatten - UR Skola. Skapande & levande teknik. Bygg en bro av ett A4 – papper (PDF) Material: A4 papper, muttrar, böcker Utförande: Stapla två högar med böcker.

Skapande & levande teknik

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen.

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.

Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans.

Djurmodeller low. Facit. För- och nackdelar med olika energikällor - Vattenfall. Error 500 (Server Error)!!1. Logga in. Energikunskap - Vattenkraft. Med vattenkraft kan man producera el när den behövs som bäst.

Energikunskap - Vattenkraft

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. När vintern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt med el. Så här fungerar ett vattenkraftverk Solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln, som ger regn och snö. Hur fungerar en generator i ett vattenkraftverk? - Experten. Så fungerar vattenkraft och vindkraft. Så fungerar vattenkraft - se filmen om Droppen - E.ON. Vattenkraft är solenergi Vattenkraft är egentligen solenergi.

Så fungerar vattenkraft - se filmen om Droppen - E.ON

Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i vattenmagasin och utnyttjas för kraftproduktion. Vattenkraften svarar för lite mindre än hälften av Sveriges elproduktion. KvinnorsUppfinningar_Elevuppgifter.pdf. Funniest And Craziest Videos. HIDDEN HEROES. Vackra drakar vill gärna flyga - del 1. Rev 1.1 April 1997.

Vackra drakar vill gärna flyga - del 1

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp? Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt.

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson är att dela ett lektionsplaneringsdokumnet med eleverna. Jag ser det som en extra anpassning för eleverna. Fördelarna med att dela lektionsplaneringarna med eleverna är så klart många. How To Make a Matchbox Rocket Launching Kit. Ulrihcas tekniksida för lärare åK 1-9 - Startsida Ulrihcas sida för tekniklärare år 1-9. STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor) Today we are getting a bit artsy with our science!

STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor)

Does the idea of making a wire sculpture that “dances” entice you……? Tiny Dancers is the third project in our collaborative series STEAM POWER: Empowering kids to explore the world through creative projects. Today’s topic is HARNESS! Because harnessing refers to making use of resources to produce energy we decided to try making a homopolar motor.

A homopolar motor is probably the simplest DIY motor you can make. Make motors that dance! This post contains affiliate links to products I love and recommend to my readers. Neodymium magnets are extremely strong and MUST BE KEPT OUT OF REACH OF SMALL CHILDREN! Also please note that these motors do heat up. Note: Before we get started I want you to know that despite this looking very easy there is a fair amount of TWEAK TIME you will need to invest to make this project work! Solcellslampa med fiberoptik. Utmaningarna - Mot nya höjder. En efter en kommer utmaningarna att dyka upp här!

Utmaningarna - Mot nya höjder

De är i första hand tänkta för elever i årskurs 4-9, men självklart är både yngre och äldre elever välkomna att anta utmaningarna. Här kan du t ex se när en förskola tog sig an den första utmaningen! De skolor i åk 4-9 i Kronobergs län som genomför utmaningarna och dokumenterar sitt arbete på sin blogg har möjlighet att få besök av en astronaut. Www.skola.jonkoping.se/download/18.7c2c3c8e12c81fff89e80004845/1362751581337/För-+och+efterarbete+till+Polhem+350+1-3.pdf. Start - Stockholm Vatten. Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten.

Start - Stockholm Vatten

Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se. Astronomi & Teknik i skolan. De tre bockarna Bruse.

Astronomi & Teknik i skolan

Det var en gång tre bockar som skulle gå ut för att beta. För att komma till ängen med det goda gräset var de tvungna att gå över en bro. Under bron bodde ett troll. Först trippade den lilla bocken Bruse upp på bron. Rörliga djur. 2,000 Ping-Pong Balls And Mouse Traps Create An Extreme Chain Reaction In New Pepsi Ad. Pepsi is using a stunning chain reaction involving 2,014 mousetraps and 2,015 ping-pong balls to mark the arrival of a new year with the end result captured in a single take lasting just 15 seconds in real time. The idea for the online film, for Pepsi Max, was inspired by generations of science teachers’ use of mouse traps to demonstrate the basics of nuclear fission. The impact was heightened by staging the stunt within a mirrored tunnel. The mouse traps took almost five hours to set up leaving the 42-strong production team little leeway if things went wrong. The ad, created by AMV BBDO, was directed by Julian Harriman-Dickinson through London-based art directors and filmmakers HarrimanSteel.

Designer was Doug Stewart and production designer/art director Will Field. Framtidens elbilar. Teknikiskolan.se. Polhem i skolan, Christopher Polhem. Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. Basmaterial för undervisning. Ice Tray Battery - Kids' Science. Fossila energikällor.

Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Kol bildas också i processer av omvandling av organiskt material under lång tid.

Logga in - NE. Logga in - NE. PP Teknik 1. Vindsnurran. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! 20+ Home Science Projects for Kids. 52.6k Shares. I Sverige. Snilleblixtarna är ett ämnesövergripande koncept som kan anpassas till snart sagt alla ämnen på det ordinarie skolschemat.

I lärarhandledningen finns en del förslag, se sid 7. Här kommer vi vartefter att visa på fler förslag hur man kan jobba med Snilleblixtarna ämnesövergripande. Har du själv tips och förslag kontakta oss på info@snilleblixtarna.se. Elevuppgifter - Tekniska museet. De uppgifter som finns här är dels enklare kunskapsfrågor, dels diskussionsfrågor. Kunskapsfrågorna går att lösa med hjälp av våra utställningar. Många svar finns även att hitta i lärarhandledningarna. Diskussionsfrågorna är öppna frågor utan något rätt eller fel svar, men där bakgrundsinformation går att hitta i utställningen samt i lärarhandledningen.

Resonera kring frågorna tillsammans och låt eleverna motivera hur de tänker. Nya Teknikboken. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Polhem i skolan, Christopher Polhem. Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Boktips - Att läsa om teknik - CETIS - Centrum för tekniken i skolan. Teknik & Natur. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen.

Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Teknikspanarna. Snilleblixtarna i Sverige. Toys from Trash.