background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Make a Paper Horse that WALKS! Here’s a fun STEM project – make a paper horse that walks on its own!

Make a Paper Horse that WALKS!

A few months ago, I saw this really interesting project on Pinterest where you can make a horse out of paper that really walks on its own down an incline, and I’ve been wanting to try it. Well, our mandatory time at home right now provided just the opportunity! We found this paper horse project on this website via Pinterest. The video in the post showed us how to cut and fold the horse, but there were no further instructions. After trying it out, here’s what we think: The project takes a little fiddling, but it’s SO FUN when you get your horse walking! This project is best for middle school and up, but younger kids will LOVE watching it! This project has some really great PHYSICS LEARNING to it! Introduktion till åk 5, dag 2: Teknikutveckling. Framtidens fordon - gratis skolmaterial om arbetsliv och företag.

För och efterarbete till Polhem 350 1 3. Solcellslampa med fiberoptik. Jenny på Wendes: Vilken uppfinning är den viktigaste för människan? Byggmaterial Broar. Aha teknik med hus lararmaterial. Bra exempel på lokal pedagogisk planering. Bra exempel på lokal pedagogisk planering I dag tänkte jag presentera en lokal pedagogisk planering som jag tycker stöds i Lgr 11 på alla plan.

Bra exempel på lokal pedagogisk planering

Den kan också hänvisas till de Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning. ‪Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab‬ En rolig historia: Kommunikationens historia. SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd. Teknikutvecklingsarbete. In the middle: Life as a middle school language arts teacher: 2013. I am loving my new group of seventh graders.

In the middle: Life as a middle school language arts teacher: 2013

We have had an exciting two days so far. Yesterday, my team and I started our year off by having our students create an "I wonder" bulletin board. Learning is more fun when the students are truly interested in the topic. With this in mind, we asked our students to create an "I wonder" statement in class and place them on the bulletin board. As the school year progresses we are going to use the students' "I wonder" statements to select topics of study. Today my students wrote about a time they had faced a difficult or challenging situation. Most of the groups accomplished this task pretty quickly. As I walked around in one class, I overheard one student ask, "What does this have to do with language arts? ' Välkommen till staden: Om avloppsvatten - UR Skola. Skapande & levande teknik. Bygg en bro av ett A4 – papper (PDF) Material: A4 papper, muttrar, böcker Utförande: Stapla två högar med böcker.

Skapande & levande teknik

Lägg ett A4 papper mellan bokhögarna. Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen.

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.

Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. Djurmodeller low. Facit. För- och nackdelar med olika energikällor - Vattenfall. Error 500 (Server Error)!!1. Logga in. Energikunskap - Vattenkraft. Med vattenkraft kan man producera el när den behövs som bäst.

Energikunskap - Vattenkraft

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. Hur fungerar en generator i ett vattenkraftverk? - Experten. Så fungerar vattenkraft och vindkraft. Så fungerar vattenkraft - se filmen om Droppen - E.ON. Vattenkraft är solenergi Vattenkraft är egentligen solenergi.

Så fungerar vattenkraft - se filmen om Droppen - E.ON

Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Den nederbörd som faller kan samlas i vattenmagasin och utnyttjas för kraftproduktion. Vattenkraften svarar för lite mindre än hälften av Sveriges elproduktion. Utbyggnaden av vattenkraften har inneburit att samtliga större älvar utom fyra har exploaterats. KvinnorsUppfinningar_Elevuppgifter.pdf. Funniest And Craziest Videos. HIDDEN HEROES. Vackra drakar vill gärna flyga - del 1. Rev 1.1 April 1997 Det här kompendiet vill få dig att upptäcka hur lätt och roligt det är att bygga drakar som flyger.

Vackra drakar vill gärna flyga - del 1

Kompendiet börjar med en förenklad förklaring om vad det är som gör att en drake flyger. Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp? Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt.

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson är att dela ett lektionsplaneringsdokumnet med eleverna. Jag ser det som en extra anpassning för eleverna. Fördelarna med att dela lektionsplaneringarna med eleverna är så klart många. Jag sorterar mitt i veckor, med det nyaste överst. Eftersom jag lägger in planeringen före lektionen kan eleverna gå in och läsa innan lektionen vad vi ska arbeta med. I dokumentet ligger veckans begrepp alltid som en rubrik.

How To Make a Matchbox Rocket Launching Kit. Ulrihcas tekniksida för lärare åK 1-9 - Startsida Ulrihcas sida för tekniklärare år 1-9. STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor) Solcellslampa med fiberoptik. Utmaningarna - Mot nya höjder. En efter en kommer utmaningarna att dyka upp här!

Utmaningarna - Mot nya höjder

De är i första hand tänkta för elever i årskurs 4-9, men självklart är både yngre och äldre elever välkomna att anta utmaningarna. Här kan du t ex se när en förskola tog sig an den första utmaningen! De skolor i åk 4-9 i Kronobergs län som genomför utmaningarna och dokumenterar sitt arbete på sin blogg har möjlighet att få besök av en astronaut. Www.skola.jonkoping.se/download/18.7c2c3c8e12c81fff89e80004845/1362751581337/För-+och+efterarbete+till+Polhem+350+1-3.pdf. Start - Stockholm Vatten. Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten.

Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se. Astronomi & Teknik i skolan. De tre bockarna Bruse. Det var en gång tre bockar som skulle gå ut för att beta. För att komma till ängen med det goda gräset var de tvungna att gå över en bro. Under bron bodde ett troll. Först trippade den lilla bocken Bruse upp på bron.

Rörliga djur. 2,000 Ping-Pong Balls And Mouse Traps Create An Extreme Chain Reaction In New Pepsi Ad. Pepsi is using a stunning chain reaction involving 2,014 mousetraps and 2,015 ping-pong balls to mark the arrival of a new year with the end result captured in a single take lasting just 15 seconds in real time. The idea for the online film, for Pepsi Max, was inspired by generations of science teachers’ use of mouse traps to demonstrate the basics of nuclear fission. The impact was heightened by staging the stunt within a mirrored tunnel. Framtidens elbilar. Teknikiskolan.se. Polhem i skolan, Christopher Polhem. Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. Basmaterial för undervisning. Ice Tray Battery - Kids' Science.

Fossila energikällor. Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Kol bildas också i processer av omvandling av organiskt material under lång tid.

Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen. Logga in - NE. Logga in - NE. PP Teknik 1. Vindsnurran. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! 20+ Home Science Projects for Kids. 52.6k Shares. I Sverige. Snilleblixtarna är ett ämnesövergripande koncept som kan anpassas till snart sagt alla ämnen på det ordinarie skolschemat. I lärarhandledningen finns en del förslag, se sid 7. Här kommer vi vartefter att visa på fler förslag hur man kan jobba med Snilleblixtarna ämnesövergripande. Elevuppgifter - Tekniska museet. De uppgifter som finns här är dels enklare kunskapsfrågor, dels diskussionsfrågor.

Kunskapsfrågorna går att lösa med hjälp av våra utställningar. Många svar finns även att hitta i lärarhandledningarna. Diskussionsfrågorna är öppna frågor utan något rätt eller fel svar, men där bakgrundsinformation går att hitta i utställningen samt i lärarhandledningen. Resonera kring frågorna tillsammans och låt eleverna motivera hur de tänker.

Nya Teknikboken. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Polhem i skolan, Christopher Polhem. Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. Boktips - Att läsa om teknik - CETIS - Centrum för tekniken i skolan. Teknik & Natur. Teknik tillsammans. Teknikspanarna. Snilleblixtarna i Sverige. Toys from Trash.