background preloader

Www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf

#elevledda #utvecklingssamtal @wimsis13 Förra vecka förberedde vi oss i årskurs 2. I förra vecka använde vi en mall från @wimsis13 sida Ullis skolsida. Eleverna fick fick förbereda sig. Alla fick var sin lapp och fick börja tänka efter. Första uppgiften var på vilket språk samtalet ska inledas. Den första delen gick lätt att förbereda. Sedan blev det lite svårare. Nu skulle eleverna gå in i Unikum, vårt digitala IUP-system. På sidan två funderade vi kring samarbetsförmågan Just denna del var ganska enkel. Hur avslutar man ett möte? Nu kör vi! Vilken skillnad! Jag fick tid under sittande möte att dokumentera i Unikum och sätta upp mål. Ett lysande sätt att arbeta med utvecklingssamtal som en levande del i lärandet.

Utvecklingssamtal Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Målboken är en mapp/pärm där eleverna samlar alla sina pedagogiska planeringar. Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.

förmågor Elevledda utvecklingssamtal | skolfröken fräken För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan. Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. Lyckokänslan jag får termin efter termin i magen är svårslagen. Jag jämför med mina barns utvecklingssamtal och tidigare traditionella jag själv hållit i. Vad gör då jag under pågående samtal? Vad tycker eleverna? Vad tycker föräldrarna? Vad tycker jag?

IUP med omdömen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete. Lärarens omdömen bygger på hens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är rektorn som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut. Stöd i arbetet med IUP Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns ett material och ett allmänna råd. Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (reviderad 2017) Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Fördjupa dina kunskaper om IUP och omdömen

Förmågor Efter att ha skrivit om mina förmågetrappor, som jag använt tidigare med mina elever, på Instagram var det fler som ville ta del av dem. För att få alla, hittills delade, på samma ställe har jag nu lagt dem i detta inlägg. Klicka på bilden så får du upp dem i pdf. Om du vill veta mer om hur jag startade med mina elever för sex år sedan hittar du det vi jobbat med här (Där hittar du även samma trappor som i detta inlägg men då ligger de en och en). Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner.

Utvecklingssamtal arbetsgladje.blogg.se - Koordinatsystem och lägesmått, åk 6 Inledning När vi startar vårterminen, skall vi på våra lektioner "Matte tillsammans", börja arbeta med Koordinatsystem och lägesmått. Några av er har börjat "känna" lite på området redan men det är ju bara bra. I arbetet kommer ni att få lära er innebörden av en hel del nya begrepp som x-axel, y-axel, koordinat, kvadrant och origo. Vi kommer att arbeta med proportionella samband vilket inleds med att skapa förståelse för begreppet proportionalitet. Som avslutning på hela området skall ni lära er att bestämma de tre olika lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde. Bloggen som lärresurs Nedan kommer jag att lägga in genomgångar och förklaringar som följer det arbete som vi ska göra i klassrummet. Begreppsförklaring Här kommer en kort ordlista, begreppen kommer sedan att förklaras mer ingående längre ner på sidan. x-axel - den vågräta axeln i ett koordinatsystem. y-axeln - den lodräta axeln i ett koordinatsystem. Kvadrant - ett koordinatsystem är indelat i fyra delområden (kvadranter)

Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal Denna vecka har det varit full aktivitet i 1-3:ans klassrum. Det har nämligen förberetts och fixats inför utvecklingssamtalen. För oss är utvecklingssamtalet ett fantastiskt tillfälle för eleverna att få rå om sina föräldrar och visa allt vi gör i skolan. Förberedelserna tar sin början några veckor före själva samtalet då eleverna får göra sin egen fina inbjudan till sina föräldrar med text och bild. Efter att vi gjort alla dessa förberedelser är det dags för finalen - själva utvecklingssamtalet. Eleven leder samtalet fram till det är dags att titta igenom en trivselenkät (som fyllts i på hemmaplan), omdöme och IUP.

Related: