background preloader

NO TEKNIK

Facebook Twitter

Vem vet vad?: Mönster. Universums Mästare - Avsnitt 12 - SVARTA HÅL. Facebook - Log In or Sign Up. Rymdstyrelsens utbildningsmaterial - Rymdstyrelsen. RYMDEN. Lpp_arskurs_2_no_kroppen_vt-13.pdf. Lpp%20NO%20rymden.pdf. NO-sista temat Om luftens egenskaper. Sista området inom NO var luft.

NO-sista temat Om luftens egenskaper

En torsdag i slutet av terminen undersökte vi luftens olika egenskaper. Lärandemålen var: att kunna redogöra för luftens olika egenskaper att varm och kall luft har olika egenskaper och beter sig olika att luft är något och tar plats Vi började med att se denna film om luft och sedan läste vi en text om hur man trodde luft var och kom ifrån i gamla tider. Hans Perssons olika tips och trix passade bra här och vi såg denna film om airzooka – och vi blev sugna på att springa till Teknikmagasinet och köpa var sin…=) Vi såg hur man gjorde en ”trum-pet” och Ninna hade gjort 2 stycken som vi sedan fick prova: När vi såg denna film förstod vi hur varm och kall luft är olika och påverkas av olika lufttryck: Nästa film gjorde oss uppmärksamma på att luft tar plats: MEN nu var vi så himla sugna på att själva få undersöka …..nu satte vi igång våra 4 stationer där eleverna fick göra hypoteser, undersöka, prova, få ett resultat och dra slutsatser….

Koncentrationen är hög! Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. Click These Pictures To See A Transformation. Stjärnkikare. Virveln.pdf. Helikopter. Knoppisar. Det är galet många som Googlar på ”Knoppisar” varje dag som kommer in på min blogg.

Knoppisar

Gissar att det har med årstiden att göra… Om du är en av dom som är på jakt efter bilder på knoppisar och vill ha bilderna lite mindre pixliga, är det bara att du skickar mig ett meddelande nedan så mailar jag dom till dig. Det kostar ingenting, men du får gärna lämna ett meddelande här i gästboken. :-) Knoppisar ritade 2005 av Nina Mårdfelt Knoppisarnas namn är påhittade av Anders Rapp. Aska Svart Asken har svartbruna knoppar, formen påminner lite om en hov.

Teknik & Natur. Sökresultat: teknik. Sökresultat: teknik. Forntidsresan. Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3.

Forntidsresan

Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Tack till elever och kolleger vid Bryngelstorpskolan för ett fint samarbete! Som ni kan utläsa från terminsplaneringen uppmärksammade vi en förmåga i taget under Forntidsresans gång. Hela vårt tema genomsyrades av samtal där vi pratade om vad vi redan vet, vad vi önskar veta och vad vi slutligen lärt oss (VÖL-modellen). Eleverna fick med hjälp av matrisen själva bedöma sina förmågor i slutet av temat. Nedan följer nu en kort beskrivning med bilder kring hur vi genomförde Forntidsresan.

Vi fortsatte vår resa längs tidslinjen och läste om dinosaurierna. Vattenskolan. Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i.

Vattenskolan

Visste du att allt vatten som finns på jordklotet ingår i ett evigt kretslopp? Vattnet tar inte slut och det bildas inget nytt vatten på jorden. Det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Vattnet är i ständig rörelse. När det är varmt och solen skiner avdunstar vatten från växter, hav och sjöar, vi kallar det för vattenånga. Om vi är rädda om vattnet och inte smutsar ner det, kommer vi att kunna använda vattnet i framtiden.

Vi behöver din hjälp för att få ett renare vatten! Hur mycket vatten finns det på jordklotet? Det finns totalt cirka 1400 miljoner kubikkilometer vatten på jordklotet. Varför är havet salt? Egentligen innehåller de flesta vatten i naturen salter av olika slag. Lpp_arskurs_2_no_kroppen_vt-13.pdf. Vetamix. PROFESSOR ROCK. Fysik årskurs 1-3 - undervisningsstöd. Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker.

Fysik årskurs 1-3 - undervisningsstöd

Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Materialets fyra steg syftar istället till att eleverna i lek och rörelse ska få uppleva och samtala om de händelser begreppen handlar om. Här följer en arbetsgång i fyra steg. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Steg 2: Pröva, sortera och generalisera Därefter är det dags för eleverna att pröva själva på lekplatsen. Steg 3: Organisera och benämn När eleverna har provat själva är det dags för dem att använda ordningssinnet. Steg 4: Hitta regler Slutligen får eleverna möjlighet att använda fantasin till att gissa förklaringar och regler.