background preloader

Teknik åk 1- 3 matris Rosenlundskolan

Teknik åk 1- 3 matris Rosenlundskolan

untitled Tillgång till bedömningsportalen För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. En del material är skyddat Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt behöver säkerheten vara hög. Huvudmannen registrerar ett konto När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare.

Goda, självständiga läsare respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. När vi tittar på de termer som används för att beskriva respektive grupps kännetecken ser vi att dessa också motsvarar olika lässtrategier. PS.

Utvecklingssamtal Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Målboken är en mapp/pärm där eleverna samlar alla sina pedagogiska planeringar. Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.

Bedomningsmatris_instruerande.pdf "Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren!" #pedaläslyft "Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren". Vilken tankeställare detta citat av Bosse Larsson blev! Diskussionerna i #pedaläslyft är i full gång i Facebookgruppen med samma namn. Det är mycket intressanta diskussioner där allas tankar och ideér är välkomna! För er som inte har Facebook kan ni ta del av diskussionerna här: Edcamp.se. Om man inte vill använda Facebook eller inte orkar gå igenom alla kommentarer gör jag här en sammanfattning. Den första frågan löd: 1. Detta kan med fördel kombineras med att man ställer frågorna: Vart ska jag? Vi måste också vara noga med att se till att eleven förstår återkopplingen. Flera vittnar om att det svåraste är att ge återkoppling på elevens muntliga förmåga. Ovanstående är en kort sammanfattning av de över 100 kommentarer som första frågan genererade. Below are the questions for James: 1. 2. 4. Google Hang Out on air Nästa vecka kommer vi att börja med Google Hang Out.

Förmågor och kunskapskrav | Fröken Marias blogg Jag har googlat på big five. Det var intressant läsning. Jag stötte på mest hurrarop. Några få var kritiska. När jag skulle skriva min pedagogiska planering inför starten med Grej of the day så började jag att utgå från kunskapskraven. Det är så lätt att se att allt hör ihop. Skolbanken

Related: