background preloader

Programmering

Programmering

http://teacherhack.com/programmering/

Related:  programmeringKodning

IKT i skolan, del 9: Att koda (programmera) i skola I flera länder har man just nu diskussioner om man ska införa detta som ett skolämne. Att koda har nära anknytning till både språk och matematik. Språk har en logisk uppbyggnad (viss mer och andra har fler undantag från logiken) och lär man sig uppbyggnaden och de regler som styr den så är det lättare att lära sig andra språk (det är en delförklaring till att det blir lättare och lättare att lära sig andra språk ju fler du kan från tidigare). Kopplingen med matematik handlar både om logik och problemlösning. Att koda är mycket problemlösning och då skaffar men sig strategier för detta. Programmera med Scratch för nybörjare – IKTsidan Är du som jag, nyfiken på hur det är att programmera? Är det svårt? Måste man vara IT-nörd?

Roboten Bee bot lär barn om programmering - Vårt Göteborg Foto: Ann-Charlotte Keiller It-satsning i Centrum. På Levgrensvägens förskola har barnen programmerat en robot och Centrums fritidspedagoger har under hösten utbildats i programmeringsspråket Scratch. Stadsdelen är bland de första i Göteborgs Stad att satsa på programmering inom förskola och fritidsverksamhet. – Barnen och eleverna får möjlighet att utvecklas som producenter och inte bara som konsumenter, säger Ingela Dahlgren. "En baskunskap man behöver ha med sig" Ingela Dahlgren, chef för stadsdelsförvaltningen Centrums enhet för informations- och kommunikationsteknik, menar också att detta utvecklar deras tänkande och samarbetsförmåga.

8 verktyg för att bygga mobilappar själv – utan att behöva koda Drömmen om att kunna bygga applikationer utan att behöva koda har funnits lika länge som datorer har använts. Och den vägrar att dö, vilket även gäller mobilappar. Förhoppningen är att verksamhetsfolk, vanliga användare, ska kunna bygga appar de kan ha nytta av på ett enkelt sätt. Debatten om sådana här verktygs användbarhet är lika gammal som verktygen. Belackarna hävdar att de är odugliga eftersom man ändå måste anpassa applikationer för att de ska bli användbara, vilket ibland inte ens går med de enkla verktygen, och att det då är lika bra att skriva kod från början. Men om användare som inte är programmeringskunniga får möjligheter att skapa applikationer som inte skulle bli skapade annars kanske verktygen ändå är värdefulla, hävdar förespråkarna.

Programmering med förskolebarn på Västra Allé - AcadeMedia När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor. Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan. – Först diskuterade vi vad kommandon är och hur vi kan använda oss av dessa i vardagen. Vi började med en enkel metod där vi använde Skype. Om Kodboken – Kodboken Hej och välkommen till Kodboken! Det här är en sajt för dig som vill komma igång med programmering och digitalt skapande. Kodboken är en gratis tjänst från den ideella föreningen Kodcentrum.

Efter barnhack kommer lärarhack .SE är sedan länge engagerade i arbetet med att stärka barn och ungdomars kunskaper och förståelse för hur digitala verktyg är uppbyggda. Nu vill vi även hjälpa de vuxna i klassrummet att förstå hur man kan arbeta digitalt. Om bloggaren Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, .SE Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Hey! Code sätter lärarna i fokus när Sveriges elever ska programmera. — HEY! CODE - Programmering för barn I april 2018 lanserar vi äntligen det digitala läromedlet Hey! Code – där programmering på lika villkor står i fokus! Vi är övertygade om att en lärares trygghet inom ett ämne speglar sig i kvaliteten på undervisningen. Vi vill underlätta för de 8 av 10 lärarna som idag känner en stor oro kring den stundande regleringen i läroplanen, Lgr11. Alla ska kunna undervisa i programmering – oavsett förkunskap och tidigare erfarenhet.

Datalogiskt tänkande och digitalt skapande Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya och delvis annorlunda krav på skolans undervisning och vad eleverna behöver lära sig. När teknikutvecklingen går allt snabbare, är det nödvändigt att kunna tänka kreativt, samarbeta och lösa problem tillsammans med andra och att kunna dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Detta gäller både på arbetsmarknaden och i vardagen. Att föra in makerkulturen i skolan är ett sätt att hantera detta.

1 av 7 – Digitala lektioner Lektionens syfte Syftet med lektionen är att introducera blockprogrammeringsverktyget Scratch. Förberedelser Scratch är ett programmeringsverktyg för barn och unga som är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT. Våga testa programmera med barnen – UR:s nya tv-serie visar vägen - UR - Sveriges Utbildningsradio AB Idag är förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd i allt högre grad en viktig förutsättning för att delta i samhället. I UR:s nya serie Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Det kan till exempel handla om att programmera en robot, hitta buggen i koden och att känna igen mönster.

Kurs i programmering för barn och ungdomar - Unga Programmerare Online: Start I denna kurs i programmering lär vi ut grunderna i ett av världens mest använda programmeringsspråk, Python. Under kursen får man testa på att programmera spel och program. Man kommer ställas mot spännande och kluriga problem. Det krävs inga förkunskaper för denna kurs. Vad man lär sig Digitalkunskap på schemat: Programmering ett sätt att tänka Programmering handlar mycket om samarbete. Det tycker Karin Nygårds, som till vardags är mellanstadielärare, när vi träffar henne i en inspelningsstudio i tv-huset på Gärdet i Stockholm. Hon har lånats in för att vara programledare för en serie program som man hoppas ska inspirera barn och få dem att vilja lära sig mer om programmering. Meningen är också att programmen ska kunna användas av lärare i klassrummen. I studion finns även tre tioåringar som ska ställas inför några utmaningar. Syftet är inte att de prompt ska klara av att genomföra uppgiften på första försöket, utan mer att de ska förstå ”tankesättet programmering”.

Related: