background preloader

Skapa och upptäck

Skapa och upptäck

Koll på NO - biologi, fysik och kemi Klassrummet Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning. Klicka här för att komma till Klassrummet Nyhetsbrev Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6? Läs mer Med datorn som skrivverktyg Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan. Läs mer Kontakta mig

Kurs - Biologi (Grundskolan) Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1-3 Året runt i naturen Kropp och hälsa I årskurs 4-6

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Diagnostiskt material

encyclopedin för barn Educational Technology and Mobile Learning: 7 Terrific Chrome Apps for Science Teachers February 19, 2015 Today we spent sometime in Chrome web store sifting through the different educational extensions they have there and we ended up with the list below. These are some very good tools for Science teachers to use with their students to teach them about different scientific phenomena.We used user-reviews and download number as selective criteria for out list. Have a look and share with us what you think of it. Enjoy 1- 3D Solar System This is a 3D solar system simulation application, which gives you the approximate location of the planets in the solar system at different time, and some information about each one of them. 2- Anatomy 3d Anatomy 3D provides you with a bunch of interactive tools to use to dissect, explore and learn about the human body in 3D. This extension offers users a variety of anatomy games and atlases to help them learn about human anatomy 4- Planetarium 5- Useful Periodic Table 6- BioDigital Human 7- Anatomy Skills : Bones

Inspiration tema kroppen Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever! Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandlaföljande centrala innehåll:I årskurs 1–3 Kropp och hälsa• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp avolika sinnen. Fakta om kroppen, främst för oss lärare Pedagogisk planering tema kroppen från Pilbäcksskolan i Växjö och Tema kroppen med konkreta mål från Högstorps skola även denna i Växjö. Lpp människan och kroppen från Rörsjöskolan i Malmö. Bilder från när Glumslövs skolas lågstadie arbetade med tema kroppen. Tema livsstil och hälsa med samlade länkar hos Förskoleburken Bildkort på kroppsdelar och delar på huvudet Organ i naturlig storlek att skriva ut Aktiviteter Sprattelgubbar

Putting ordinary things under an electron microscope You've never looked at these otherwise perfectly ordinary things like this before! Check out this gallery of everyday subjects looked at through an electron microscope. [Zeiss Micro on Flickr via Flabber.nl] White sugar Nylon fabric A beard hair. A staple poking through a sheet of paper. A piece of paper with inkjet printer ink. A ballpoint pen. Wood grain Coffee grounds Ground pepper A grain of pepper Table salt

untitled untitled

Related: