background preloader

Inspiration kring digitala verktyg i NO-undervisningen

Inspiration kring digitala verktyg i NO-undervisningen
Related:  NONO

Pojken som inte slutade samla: Pojketiden Carl växte upp i byn Stenbrohult i Småland. Hans pappa var präst och familjen bodde i prästgården. Där fanns en stor trädgård med många blommor, för Carls pappa var väldigt förtjust i växter och trädgårdsodling. När han var fem år fick han sin första egna lilla trädgård att sköta, "Carls trädgård". Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år ... Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! NO övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Tummen upp! Om författarna Författaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Hans Persson har också skrivit Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3. Ulf Eskilsson har en gedigen lärarerfarenhet och är verksam i Ulricehamn.

45 Outstanding iPad Apps for Science Learning To gain basic knowledge on a new topic do not necessarily demand you to read tons of books or sign up for a course. In some cases, you can actually replace the dusty classroom with a tiny App and gain knowledge while sitting at home and having fun. Right now there are a lot of science iPad Apps you can work with to make it easier and more fun to pick up scientific knowledge. In this article, I am are sharing with you a handpicked collection of Apps divided into different disciplines of science. Whether you are a student, a science professional, or just a plain science enthusiast you can take advantage of a wide range of iPad Apps for chemistry, biology, astronomy, earth and environment, and some helpful productivity Apps. You will find that a number of these Apps are free while others cost only a few dollars. Advertisement Chemistry Apps for iPad Molecules – Free Molecules is an application for viewing three-dimensional renderings of molecules and manipulating them using your fingers.

Algodoo, a great physics education program! « Scientix blog Image: Shutterstock/Kletr Algodoo is a 2D physics engine for iPads and computers. It´s created by a Swede named Emil Ernerfeldt. When I first saw Algodoo a couple of years ago it looked promising and useful but I didn´t really understand how to get started in the first place. Today I have used it with my students to explore contents like friction, density, gears and optics. Algodoo is a very creative program and the best way to explore it is to do the first 2 beginners tutorials and then just play around and build things with all the tools available. I will show you in a video how you can get started with Algodoo with the beginner’s tutorials. In the videos I use Algodoo on a computer but you can also use it on an iPad. Beginners tutorial: If you would like some inspiration of how to use Algodoo I suggest that you search Youtube for Algodoo videos. Below is an example that can be really useful if you are interested in using Algodoo when teaching optics. I hope you find this useful. Sweden

Big Bang – hur jorden och livet skapades : Medix Produktion AB För 15 miljarder år sedan smällde det – the Big Bang. Från ingenting kom en gigantisk explosion som blev början till allt. Tanken att allt liv som vi idag känner till på något sätt fanns i den stora explosionen är hisnande. Hur gick det till? Hur kunde liv uppstå från ingenting? I den här filmen får vi på ett spännande sätt och med roliga animationer se forskarnas svar på de och många fler frågor om hur jorden skapades och livet uppstod. Målgrupp: från 7 år Speltid: 12 min Här hittar du studiehandledning:Big Bang Kolla även in: Våra matvanor har förändrats drastiskt de senaste åren. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Tekniska lösningar i vardagen

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Skolverkets stödmaterial Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och de delar som handlar om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och teknik finns samlat på en och samma sida. Planera språkutvecklande Jag har vid ett flertal tillfällen planerat tillsammans med ämneslärare och försökt hjälpa till att hitta språket i ämnet och dessa Pauline Gibbons-frågor är en bra utgångspunkt:Vilken språknivå ligger mina elever på? Att diskutera Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket är intressant att ha som "bokcirkel". Filmer Lästips Börja i läroplanen

Experimentskafferiet

Related: