background preloader

SO NO Teknik innehåll/ bedömning

Facebook Twitter

IKT+engelska +halva gruppen i fyran✨ Under 5 veckor har halva fyran jobbat med Ninna på engelskan en timme varje fredag.

IKT+engelska +halva gruppen i fyran✨

Efter tillfälle 2 sa barnen: “Det är roligt för jag gillar att spela. Man lär sig att spela och lyssna på instruktioner och kommunicera på engelska. Man lär sig engelska på jätteroligt sätt. Vi kan tipsa om att man lär sig mycket engelska när man spelar olika spel. Fokusområde detta projekt är “Kommunicera”

NO

Nobel_F-1. Historiska begrepp i de tidiga skolåren. För de små barnen i skolan är det ofta så att de ”går i skolan” och gör ”skolsaker”.

Historiska begrepp i de tidiga skolåren

Att skilja på de olika skolämnena är inte alltid helt enkelt trots att vi i olika samtal och genomgångar berättar vilket skolämne vi nu ska jobba med och vad syftet med det är. När vuxna eller elever i högre årskurser hör begrepp som svenska, matematik, biologi, musik eller historia så har vi många erfarenheter att hämta ur och vet vad som menas och vad som förväntas av oss. Barn som befinner sig i de tidiga skolåren saknar dessa referensramar och därför behöver vi se till att de får många kopplingar till de olika begrepp som används i skolan.

I SO-ämnena, som för åk 1-3 har samlat innehåll i läroplanen, (geografi, historia, religion och samhällskunskap), finns det fyra kunskapsområden som vi ska arbeta med, ”Att leva tillsammans”, ”Att leva i närområdet”, ”Att leva i världen” samt ”Att undersöka verkligheten”. Historieämnets syfte är att utveckla det historiemedvetande som alla människor har inom sig.

Teknik

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning. Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke.

Genrepedagogik SO – FN och barnkonventionen Sv- Argumenterande text Diskussion.

SO

Bedomningsmatris. Tummen upp! NO kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber. Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet.

Tummen upp! NO kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber

Tummen upp! NO, kartläggning åk 3 övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Tummen upp! Om författarna Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Science Experiment For Kids. If you want to teach What Is The Water Cycle in the classroom or in your homeschool, this experiment is one of the best visual demonstrations you can use for that.

Science Experiment For Kids

Water Water covers approximately 70% of the Earth’s surface and makes up about 70% of your mass. This amazing natural resource is essential for life, both animals and plants. Properties of water can have many significant impacts on the environment we live in. It is the only substance that appears on Earth naturally in all three physical states of matter — gas, liquid, and solid. Pp Jag och min omvärld vt 16.pdf. Tummen upp! SO kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber. Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet.

Tummen upp! SO kartläggning åk 3 Kartläggning och bedömning SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber

I Tummen upp! SO Kartläggning åk 3 övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns en användbar matris som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Tummen upp! Om författarna Maria Godolakis har arbetat som lärare i grundskolan i över 20 år, varav ca 10 år på lågstadiet. Maria arbetar med Ängelholms kommuns En-till-en-satsning på IKT och hon arbetar mycket kring frågorna med bedömning i skolan, och då framför allt formativ bedömning.

Innehåller bra checklistor inför utvsamtal.