background preloader

Villkor osv.

Facebook Twitter

Chans till dubbelt påökt för lärare. Nästa år kan de skickligaste lärarna hoppas på dubbla påslag på sin lön.

Chans till dubbelt påökt för lärare

SKL: Ska handla om skolutveckling. Skolverket: Vi följer upp reformen noga. Skolverket: Förstelärarna gör rätt saker. I motsats till hur det låtit i den återkommande rapporteringen om brister i karriärreformens implementering visar Skolverkets rapport “Vad gör förstelärare?”

Skolverket: Förstelärarna gör rätt saker

Att förstelärarnas rekrytering och mandat i de allra flesta fall har förankrats tydligt och i enlighet med reformens syfte. Det var ingen överraskning för Peter Östlund, undervisningsråd på Skolverket och projektledare för rapporten. – Det här bekräftar den bild vi får när vi möter förstelärare och rektorer ute i kommunerna. Mycket av den mediala bilden bygger ju på problematiserande reportage. Landsortspress, dagspress och fackpress skriver om orättvisor, avundsjuka och så vidare. Enligt rapporten upplever majoriteten av förstelärarna att deras kompetens tas till vara på ett sätt som gagnar verksamheten, de är nöjda med sina arbetsuppgifter - som oftast består av någon typ av utvecklingsuppdrag - och deras mandat är inte ifrågasatta av kollegorna.

Så lyckas ni med rekryteringen av förstelärare. En tydlig bild av hur förstelärarnas kompetens ska tas tillvara på skolan och en transparent rekryteringsprocess.

Så lyckas ni med rekryteringen av förstelärare

Det är två nycklar till att lyckas med tillsättningen och undvika fallgropar, enligt forskaren Helene Ärlestig. Helene Ärlestig är docent i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Förstelärares villkor ses över. Sju av tio förestelärare har visstidsuppdrag, istället för fast tjänst.

Förstelärares villkor ses över

Var fjärde missgynnas i den ordinarie lönerevisionen och 15 procent av huvudmännen har inte sökt statens maxbelopp för att inrätta tjänsterna. Verkligheten ute på skolorna krockar därmed med statens avsikter kring förstelärarreformen på en rad punkter, visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund (LR) (se faktaruta för fler resultat). Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), kan reglerna kring reformen skärpas framöver. – Systemet måste kvalitetssäkras och det kan innebära en ändring i förordningen, säger han till TT. Vad gäller kvaliteten i reformen finns mycket kvar att önska, anser båda lärarfacken, och uppmanar regeringen att agera. Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet.

Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer.

Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

Så många lärare med karriärtjänster betalar Skolverket ut statsbidrag för under hösten 2014. Statsbidrag för karriärtjänster. Krav på lärarlegitimation.

Statsbidrag för karriärtjänster

Uppdrag Karriärstegsreformen. Kommuner satsar på förstelärare - SKL. Debatten låter det ibland som att få kommuner över huvud taget inrättat karriärtjänster.

Kommuner satsar på förstelärare - SKL

Alliansen vill ha fler förstelärare. Alliansen presenterar nya skolsatsningar. Redan i mars meddelade utbildningsministern Jan Björklund (FP) att skolor i utsatta områden skulle få anställa 175 extra förstelärare i drygt 40 skolor.

Alliansen presenterar nya skolsatsningar

Områden som nämndes då var bland andra Tensta och Rinkeby i Stockholm, Ronna i Södertälje, Herrgården i Malmö och Kronogården i Trollhätten. "Förstelärarreformen är ett stort framsteg" Folkpartiets partiledare inledde sitt sjunde Almedalstal med att prata om sin farmor och den jämställdhetsrevolution hon fick uppleva, och som liberaler enligt honom banade väg för. – Vi liberaler har tagit feministiska initiativ i mer än 100 år och vi tänker fortsätta med det, sa Jan Björklund.

"Förstelärarreformen är ett stort framsteg"

Han pratade länge om strukturer som missgynnar kvinnor i yrkeslivet och kom ganska snart in på skolan och lärarnas löneläge. – Om du jämför en gymnasielärare, en barnmorska och en civilingenjör, som alla har cirka fem års utbildning, så trots det har läraren och barnmorskan väsentligt lägre lön, mindre utvecklingsmöjligheter och färre karriärvägar än civilingenjören. En viktig förklaring ligger i att kvinnliga arbetsgivare oftast är politiker. Alliansens vallöfte: 22.000 förstelärartjänster. Alliansen presenterade på ett torgmöte i Malmö på tisdagseftermiddagen flera skolsatsningar ur sitt kommande valmanifest.

Alliansens vallöfte: 22.000 förstelärartjänster

Var femte lärare, cirka 22.000 lärare, ska göras till förstelärare med ett lönepåslag på upp till 5.000 kronor på sikt, enligt de fyra partiledarna. En särskild satsning på skolor i så kallade utanförskapsområden utlovades också. Var tredje lärare där ska vara förstelärare på sikt och kunna tjäna upp till 40.000 kronor i månaden. – Dit ska de allra bästa lärarna rekryteras, säger utbildningminister Jan Björklund (FP) till TT.

Jan Björklund kallar det, enligt TT, för "ytterligare en storsatsning på läraryrket och lärarna". Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin är dock inte imponerad. Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet. S lovar behålla karriärtjänster. Stefan Löfven (S) ger nu klart besked om att pengarna till karriärtjänster för lärare blir kvar, om partiet vinner nästa val. Han vill också utveckla den reformen. Stefan Löfven har tidigare kritiserats för att ha varit luddig i sina besked i den här för lärarna, så viktiga lönefrågan, där staten går in och betalar en del av utvalda lärares löner. – Vi ställer oss bakom det förslaget om förstelärare och lektorer, där delar vi regeringens uppfattning, säger Stefan Löfven (S).

Det kommer inte att bli någon minskning eller förändring? – Svar nej. Tycker du att det är en bra reform? – Ja, det är ett steg på vägen men det räcker inte, säger Stefan Löfven. Öronmärkta pengar till utanförskapsområden. En del av statsbidraget för karriärtjänster är öronmärkt till att anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden. Syftet är att stärka skolor med stora utmaningar genom att locka de skickligaste lärarna dit. Områden som berörs: Statsbidrag för karriärtjänster. Antalet förstelärare mångdubblas. Bara 1 av 5 förstelärare har ett specifikt ämne knutet till tjänsten.Bild: Colourbox Inför bidragsåret 2014/2015 har det inkommit totalt 13.980 ansökningar om karriärtjänster, varav 244 gäller lektorstjänster, resten är förstelärare. Om alla tjänster tillsätts kommer det att innebära en fyrdubbling av antalet karriärtjänster för svenska lärare. Karriärtjänster för lärare i nästan alla kommuner.

Karri rtj nster f r l rare: f rstel rare, lektor. Vaddå karriärtjänster? Reformen med karriärtjänster - förstelärare och lektorer - för lärare i grund- och gymnasieskolan gäller från den 1 juli 2013. Men flera huvudmän kommer att tillsätta karriärtjänsterna från ett senare datum. Kontakta din skolledare eller din huvudman för att reda ut hur de planerar för karriärtjänsterna och hur du gör för att söka. Statsbidrag för karriärtjänster. Exempel på karriärtjänster.

Karriärtjänster - Lärarnas Riksförbund. Vem är försteläraren? Inneh llet i karri rtj nsterna. Vem kan få en karriärtjänst? Regeringen har fastställt kriterier för förstelärare och lektor. Förstelärare kan den bli som • är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Olika villkor för förstelärare.