background preloader

Cyfrowy humanistycznych - Wikipedia, wolna encyklopedia

Cyfrowy humanistycznych - Wikipedia, wolna encyklopedia
The Digital Humanities are an area of research, teaching, and creation concerned with the intersection of computing and the disciplines of the humanities. Developing from the fields of humanities computing, humanistic computing,[2] and digital humanities praxis (dh praxis[3]) digital humanities embrace a variety of topics, from curating online collections to data mining large cultural data sets. Digital humanities (often abbreviated DH) currently incorporate both digitized and born-digital materials and combine the methodologies from traditional humanities disciplines (such as history, philosophy, linguistics, literature, art, archaeology, music, and cultural studies) and social sciences [4] with tools provided by computing (such as data visualisation, information retrieval, data mining, statistics, text mining) and digital publishing. Objectives[edit] A growing number of researchers in digital humanities are using computational methods for the analysis of large cultural data sets.

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities

Related:  Saved Wiki

Przeżył rok bez internetu. Teraz wraca Pierwszy artykuł, który Paul Miller publikuje w The Verge już jako "człowiek online", zaczyna się od wyznania: "Myliłem sięRok remu opuściłem Internet. Myślałem, że czyni mnie bezproduktywnym, że deprawuje moją duszę. [...]A teraz powinienem powiedzieć wam w jaki sposób to rozwiązało moje problemy. Powinienem być oświecony, bardziej prawdziwy. Bardziej idealny. Lecz zamiast tego jest ósma wieczorem a ja się właśnie obudziłem. Internety jako maszyny społeczne. Część pierwsza | NaTemat.pl Ponieważ bliski jest mi taki sposób przyglądania się problemom kultury popularnej i zjawiskom kultury współczesnej, który zakłada czytanie raczej „starego”, aniżeli „nowego” (co nie oznacza oczywiście, że do świeżych tekstów nie sięgam – szukam w nich jednak tego, co już było, a właściwie doszukuję się sensownego powiązania nowych ujęć z ugruntowanymi teoriami, np. teoriami społecznymi), pragnę pokazać, w tym i kolejnym wpisie, że bez operowania modnymi kategoriami (czasami tylko modnymi), można sensownie rzeczywistość społeczną i kulturową opisywać. Warto zaznaczyć, że takie podejście nie jest niczym nowym. W naukowych, „twardych” analizach sięganie do „literatury przedmiotu” świadczy o „wyrobieniu” badacza. Jednak już w popularyzujących wypowiedziach (np. blogowych) prezentowanie „nowego,” w większości przypadków, tak silnie determinuje autora, że nie przyjmuje on, iż o tym samym można było opowiedzieć dużo zgrabniej przy pomocy „mocnych-starych” teorii i źródeł.

Kurs Adobe Premiere Pro CS5 - esencja (4045703602) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Adobe Premiere Pro CS5 to najnowsza wersja znanego programu do nieliniowej edycji wideo. Zawiera on kompletny zestaw narzędzi do montażu i produkcji filmów. Za jego pomocą możesz przechwycić materiał wideo z dowolnego źródła, zmontować film, dodać napisy, przejścia czy podkład dźwiękowy. Cohabitat, dajmy szansę rewolucji | Antymatrix Podczas niedawnej dyskusji o nowych modelach funkcjonowania kultury w dobie internetu wskazywano na szanse związane z crowdfoundingiem. Bardzo mi się idea crowdfoundingu podoba, rozwija się na świecie, zadomawia w Polsce już z nieco słabszym skutkiem. Mamy jednak okazję, by przekonać się o rewolucyjnej sile nowych modeli finansowania, które być może zbawią świat i kulturę. Fundacja Cohabitat z Łodzi zbiera pieniądze na znakomity projekt Cohabitat MAKE, zostały jeszcze trzy dni. Dajmy szansę rewolucji!

Nowy świat - nowa nauka Badania naukowe prowadzić może każdy. Dziecko grające w grę komputerową, astronom-amator po godzinach, pasjonatka historii starożytnej, zdalnie sterowana maszyna, robot w całości autonomiczny, zwierzęce cyborgi... W projekty badawcze zaangażowane są małe firmy, rządy, samorządy, liczne organizacje społeczne. Najmniej wśród naukowców jest profesjonalistów zatrudnionych oficjalnie na uniwersytetach.

Miasta w Internecie, dyskusja o cyfrowej szkole | Antymatrix Cyfrowa szkoła była jednym z wiodących tematów tegorocznej, 17. już edycji konferencji Miasta w Internecie. Oczywiste wrażenie deja vu – po raz kolejny te same w wielu przypadkach osoby zastanawiały nad tymi samymi kwestiami, jak podczas nieskończonej liczby dyskusji sięgających wstecz lat jeszcze 80. Ile komputera w szkole i ile państwa w informatyzacji szkół? Po co i jak informatyzować? Na czym powinna polegać cyfrowa alfabetyzacja, jakie kompetencje budować? Życie jednak nie czeka na odpowiedź i informatyzacja szkół postępuje, mniej lub bardziej sensownie. Albert-László Barabási. Człowiek sieci Życiowa dewiza fizyka Alberta-László Barabásiego brzmi: „Nie sprawia mi satysfakcji zajmowanie się problemami, nad którymi pracuje wiele innych osób. Wolę pracować nad zagadnieniem, którego jeszcze nikt za problem nie uważa”. To ryzykowna strategia, ale w razie wygranej prowadzi na naukowe szczyty. Barabási wspiął się na nie błyskawicznie, choć zaczynał w miejscu, gdzie przyszłość nie kojarzyła się z niczym dobrym.

Crowdfunding Zgodnie z przedstawioną definicją przez K. Króla w "Finansowaniu społecznościowym jako źródle finansowania przedsiębiorstw w Polsce" crowdfunding to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku[1]. W Polsce działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które promuje określenie „finansowanie społecznościowe” jako polską nazwę dla zjawiska crowdfundingu, oraz którego celem jest kształtowanie otoczenia prawnego i gospodarczego tak, aby umożliwić powszechny dostęp do finansowania społecznościowego jako źródła kapitału w Polsce[2].

Mapa organizacji - Analiza sieci w organizacji Mapa Organizacji umożliwia odwzorowanie nieformalnej struktury firmy, a więc rzeczywistych praktyk pracowników, przez co wspomaga proces zarządzania wiedzą w organizacji. Podstawowe korzyści płynące z zastosowania Mapy Organizacji to: Zidentyfikowanie osób, istotnych dla procesu dzielenia się wiedzą Zidentyfikowanie osób, istotnych dla procesu dzielenia się wiedzą (np. osób łączących wiedzę z różnych obszarów, osób które posiadają wiedzę specjalistyczną, czy pracowników którzy dzielą się z innymi swoim doświadczeniem zawodowym) Diagnoza organizacji pod względem znajomości wiedzy innych pracowników Diagnoza organizacji pod względem znajomości kompetencji posiadanych przez innych pracowników oraz możliwość wprowadzenia odpowiednio dobranych działań korygujących (np. zorganizowanie spotkań podczas, których pracownicy konkretnego działu przedstawiają przypadki, nad którymi pracowali czy wzbogacenie o dodatkowe informacje profili na wewnętrznej stronie internetowej firmy)

Crowdsourcing Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie źródeł). Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Termin „crowdsourcing“ został po raz pierwszy zdefiniowany i użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a w artykule Rise of Crowdsoucing z 2006 r.[1] Historyczne przykłady crowdsourcingu[edytuj | edytuj kod] Korzyści crowdsourcingu[edytuj | edytuj kod]

Related: