background preloader

Causal factors ? maybe even Who ruined the humanities?

Facebook Twitter

De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt. Recentelijk maakte minister Van Engelshoven bekend dat van de 70 miljoen euro die er extra geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek er slechts 10 miljoen euro naar de sociale- en geesteswetenschappen gaat. 60 miljoen euro gaat naar bèta en techniek.

De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt

OCW stelt dat er “forse uitdagingen liggen bij de sector bèta en techniek”. De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt - StukRoodVlees. De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt - StukRoodVlees. Recentelijk maakte minister Van Engelshoven bekend dat van de 70 miljoen euro die er extra geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek er slechts 10 miljoen euro naar de sociale- en geesteswetenschappen gaat. 60 miljoen euro gaat naar bèta en techniek.

De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt - StukRoodVlees

OCW stelt dat er “forse uitdagingen liggen bij de sector bèta en techniek”. Prominente bèta’s vinden het niet meer dan logisch dat meer dan 85% van het vrijgekomen geld naar hun eigen onderzoeksgebied gaat: het is nodig om de kwaliteit terug te brengen naar een internationaal aanvaardbaar niveau, stelt bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf. De vanzelfsprekendheid waarmee er disproportioneel veel geld naar de bèta’s gaat is nauwelijks meer opvallend te noemen. In deze blog laat ik zien hoe er op verschillende niveaus – van NWO tot de universiteiten – meer geld naar de exacte en technische wetenschap gaat ten koste van de sociale en geesteswetenschappen.

Thijs Bol sur Twitter : "Van de 70 miljoen extra investeringen in academisch onderzoek gaat er 60 miljoen naar de bèta’s. Ik schreef een blog over de disproportionele hoeveelheid financiering voor bèta-onderzoek in vergelijking met alfa/gamma. Spanning rond verdeling extra geld voor wetenschappelijk onderzoek. Volkskrant.nl maakt gebruik van cookies Volkskrant.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Spanning rond verdeling extra geld voor wetenschappelijk onderzoek

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Volkskrant.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. Ingrid Robeyns sur Twitter : "leesvoer voor de rectoren van de Nederlandse universiteiten, voor de VSNU, en voor NWO: waarom krijgen beta's zoveel meer geld dan alfa/gamma? En zijn die redenen ook steekhoudende redenen? @NWONieuws.

Dit zijn verbazingwekkende cijfers over de enorme scheefgroei van financiering voor bètawetenschap tegenover alfa/gamma. @DeJongeAkademie @belle_derks @martijnwieling… Twitter. Huub Dijstelbloem sur Twitter : ""Het is opvallend hoe weinig onderbouwing de huidige verdeelsleutels hebben. Alles wordt onderzocht, behalve of de huidige verdeling van onderzoeksgeld wel efficiënt is. Een legitimatie van de verdeling van de geldstromen. Mooi blog over de zwakke onderbouwing van de verdeling v/h geld dat naar universiteiten gaat, met o.a. deze rake quote: Cc. @vinsub @Rianneletschert @CarelStolker @elmersterken @TilburgU_Rector @ThomPalstra @ArthurPJMol @GertyLensvelt #maagdenhuis… Slashing courses initiated by ? Ch: "Europa en het hoger onderwijs" KSU Brochure: Europa en het hoger onderwijs. Meer winst voor bedrijven, hogere kosten voor studenten, minder kwaliteit Onderwijsinstellingen zijn ´leerfabrieken´ geworden, productieplaatsen waar in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten gekwalificeerde arbeidskrachten gemaakt moeten worden.

KSU Brochure: Europa en het hoger onderwijs

Er is een uitgebreid management dat er op toe ziet dat dit ´productieproces´ efficiënt verloopt volgens duidelijke normen en regels. Studenten zijn ‘halffabrikaten’ waaruit een voor de arbeidsmarkt bruikbaar eindproduct moet worden gemaakt. Europa moet een sterke en dynamische ´kenniseconomie´ worden en deze economie heeft mensen nodig voor wie concurrentie en competitie een uitdaging vormen.

UvA Studentenraad - Het allocatiemodel - 10febr2014. Zoals al eerder is vermeld zijn we als studentenraad bezig om advies te geven op de facultaire begroting van komend jaar.

UvA Studentenraad - Het allocatiemodel - 10febr2014

De faculteit zit in financieel zwaar weer. Dit komt onder anderen door een daling in de inkomsten. Maar hoe genereert de faculteit eigenlijk inkomsten? Dit is een makkelijke vraag met een complex antwoord. Dit antwoord kan je hieronder vinden.De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt met een “Full Cost” model. Het allocatiemodel. Zoals al eerder is vermeld zijn we als studentenraad bezig om advies te geven op de facultaire begroting van komend jaar.

Het allocatiemodel

De faculteit zit in financieel zwaar weer. Dit komt onder anderen door een daling in de inkomsten. Maar hoe genereert de faculteit eigenlijk inkomsten? Dit is een makkelijke vraag met een complex antwoord. Dit antwoord kan je hieronder vinden.De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt met een “Full Cost” model.

Het allocatiemodel. Zoals al eerder is vermeld zijn we als studentenraad bezig om advies te geven op de facultaire begroting van komend jaar.

Het allocatiemodel

De faculteit zit in financieel zwaar weer. Dit komt onder anderen door een daling in de inkomsten. ‘De rijksbijdrage wordt oneerlijk verdeeld’ - Kyah Smaal, 10 februari 2016 - Folia - "Die daling is op de UvA met name afgewenteld op het onderwijs, terwijl de vergoeding voor onderzoek gelijk is gebleven" De ‘onderwijsrijke’ faculteiten zoals de FMG, d. Kyah Smaal (@kyahsmaal) (mirror) hoe werkt het UvA - allocatiemodel ? (mirror) bekostegingsfactor. ( mirror ) - UvA Onderzoeksrapport allocatiemodellen Nederlandse universiteiten. ( mirror ) - CHEPS Rapport Ontwikkelingen bekostigingssystematiek HO. Huidige wetenschapsfinanciering is slecht voor de alfa’s. Onderzoeksgeld gaat steeds meer naar grote projecten en is veel vaker afhankelijk van het bedrijfsleven.

Huidige wetenschapsfinanciering is slecht voor de alfa’s

Dat zijn volgens Ingrid Robeyns tendensen waardoor het kleinschalige alfa-onderzoek te vaak buiten de boot valt. De alfawetenschappen (en de alfa-achtige gammawetenschappen) bevinden zich in meerdere opzichten in een moeilijke situatie. Een deel van de oorzaken zijn even relevant voor de bètawetenschappen (en de bèta-achtige gammawetenschappen), maar er zijn ook factoren die specifiek relevant zijn voor alfawetenschappen.

Gemakzucht van voorsprong. 17 januari 2014 - “Universiteiten zijn als instellingen nauwelijks te handhaven.”

Gemakzucht van voorsprong

WRR-lid prof. Peter van Lieshout voorziet ingrijpende veranderingen in het kennislandschap van Nederland als “lerende economie.” Door ongecoördineerde profilering is het einde van de uni's nabij... 1990Breneman: Are We Losing Our Liberal Arts Colleges? Where Are They Now? Revisiting Breneman's Study of Liberal Arts Colleges. THE: Disappearing Liberal Arts Colleges. Inside Higher Ed: Pricing out the humanities. History professors at the University of Florida think their courses are definitely valuable, but they don't want them to be among the most expensive.

Inside Higher Ed: Pricing out the humanities

And they are organising to protest against a task force's recommendation to charge more for majors without an immediate job payoff - a recommendation that the historians fear could discourage enrolments. U. of Florida history professors fight differential tuition. Petition. Liberal Arts at the Brink — Victor E. Ferrall, Jr. Are the humanities in jeopardy? Do Our Public Schools Threaten National Security? by Diane Ravitch. Days of Revolt - Militarizing Education. The Decline and Fall of the English Major. Stop Calling It 'Digital Humanities' - Advice. Leipziger Historiker: "Die Geisteswissenschaften mit Zähnen und Klauen verteidigen" - Köpfe - Campus Online. Profilering wordt aangescherpt. 29 november 2012 - “Veelbelovend” vindt Frans van Vught de eerste oogst van de prestatieafspraken. “Meer dan consolidatie. Keuzes van het HO worden versneld en aangescherpt.” Maar dan moet het nu wel gebeuren, want bij valorisatie en afbouwen van opleidingen zijn HBO en WO nog “amorf.”

Zijn monitoring zal dan ook streng worden. Op het NHOC 2012 presenteerde de voorzitter van de Review Commissie Hoger Onderwijs zijn eerste eigen analyse van de resultaten van de prestatieafspraken van OCW met de instellingen en de beoordeling daarvan door zijn commissie. Kleine opleidingen mogen van Zijlstra verdwijnen. Kleine talenopleidingen als Fries en Portugees mogen van Zijlstra opgaan in brede studies waarin meer talen worden aangeboden.

Universiteiten moeten zelf weten wat ze doen. Nu enkele kleine talenopleidingen als Fries en Portugees niet langer zelfstandig blijven bestaan, stelde het CDA kamervragen aan staatssecretaris Zijlstra. Scienceguide: Wildgroei HO-opleidingen verleden tijd. 21 februari 2013 - “Het bloed moet gaan kruipen waar het wel gaan kan.” De opleidingen in het HO zullen breder en duidelijker moeten worden, zodat HBO en WO meer vrijheid ontvangen om hun specialismen uit te diepen, zegt aanbodbewaker Norbert Verbraak. HBO-Techniek begint. Verbraak komt binnenkort met ‘zijn’ derde jaarverslag, waarin de CDHO verantwoordt hoe de commissie zijn rol als verkeersagent voor de opleidingen waarmaakt. Where the cuts hurt most. Foliaweb: De werkloze geleerde II Henk Strikkers. Afbeelding: Wikimedia (cc) Finoegrische talen zijn een interessant studieobject.

Nog steeds zijn wetenschappers het er niet over eens hoe het geografisch mogelijk is dat er een talenfamilie bestaat die het Fins, het Hongaars en het Estisch verbindt. Ook de vraag hoe het kan dat er slechts zulke kleine overeenkomsten bestaan tussen de talen is nog niet beantwoord. Ik ga dan ook niet ontkennen dat er bij verder onderzoek naar Finoegrische talen en culturen nuttige zaken over onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis of over het ontstaan van talen kunnen worden ontdekt.

Wanneer je geïnteresseerd bent in Finoegristiek kon je tot en met vorig jaar in ’s lands meest noordelijk gelegen universiteitsstad terecht. Humanities crisis? Which humanities crisis? Nieuwe groep 'Hades' voor met ontslag bedreigde VU'ers. Alfa in de verdrukking? Welnee, het gaat prima! 53.15 - 55.10 Minister Timmermans @R4D bevraagt door Esther Crabbendam. 53.15 - 55.10 Minister Timmermans @R4D bevraagt door @ezther.

HBO

ScienceGuide: Op zoek naar het Bildungsideaal. NotPICNIC : terwijl Uni's de Bildung slachten... ScienceGuide: Bildung linkse indoctrinatie? Scienceguide: Links tuig leidt HBO. JM Coetzee: Universities head for extinction. Moeten alfa's minder onderzoek doen? Onzin. De springlevende geesteswetenschap. Studeren is niet alleen het beste van het beste by Thomas Smits. ‘MOOCs halen het hart uit de universitaire gemeenschap. VOX: Waarom we de geesteswetenschappen nodig hebben. Who Ruined the Humanities? Schaf de geesteswetenschappen maar af. ScienceGuide: humanities NO obstacle to employment. Groene A'dammer - Het belang van de geesteswetenschappenHelder en concreet. Harvard: Mapping the future of the Humanities. (pdf)mapping_the_future_31_may_2013. Multinationals willen universiteiten in hun greep krijgen. Wetenschapsbeleid.MP3 by HanvanderHorst. What is College For? (Full Session)

Trajectum 15/16 #02 by Trajectum. Weg met de wetenschap (Pocket) - De Bezige Bij. De geestelijke armoede van Willem Otterspeer. Ondoordachte aanval op de bètawetenschap Door: Marcel Hulspas. Deze hoogleraar vindt dat Nederlanders veel te weinig over alles weten (en spreekt de elite daar op aan) Het is tijd voor een andere universiteit. De bèta's tegen de alfa's. ‘Geef elke student verplicht filosofievakken met morele vorming’ Wetenschap is ook cultuur! Over Willem Otterspeers ‘Weg met de wetenschap’ 'Protest blijft gerechtvaardigd' Leden DUB-panel vrezen dat verplichte algemene vorming ten koste gaat van diepgang. How the humanities can protect India against the attacks on its freedoms. Linkse feitenvrije wetenschap ging aan Trump vooraf. Waarom ik ontslag neem bij de universiteit - Runia. Liever de smeerput dan de universiteit. De grootste faculteit krijgt de kleinste zak geld. Commissie Herziening Bekostigingssystematiek Hoger Onderwijs - Commissie van Rijn.

‘Een bezuiniging van 150 miljoen wordt de doodsteek voor de geesteswetenschappen’