background preloader

LR bloggar

Facebook Twitter

Skapa stödmallar för studiero. Under mina är som ämnesspanare har jag skrivit många blogginlägg.

Skapa stödmallar för studiero

Jag har skrivit inlägg med rena lektionstips, men också om andra utmaningar som kan finnas i ett klassrum. Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen - Ivana Eklund. Jag möter många sfi-lärare när jag åker runt och föreläser om sådant som formativa arbetssätt i sfi-undervisningen, genrepedagogik, grundläggande läs- och skrivutveckling och digitala resurser och märker att det ibland finns en uppfattning att dessa modeller och arbetssätt är skilda från varandra. ”Nu jobbar vi i arbetslaget med att undervisa mer formativt, så vi hinner inte utveckla användandet av digitala resurser i undervisningen just nu, det får vi ta sen”, kan det låta.

Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen - Ivana Eklund

Ungefär. Kanske med lite överdrift, men ändå. Allt hänger ihop. Per Måhl: Felen lärarna gör med betyg och nationella prov. HK-portalen - Maria Hagblad. HK-portalen är ett digitalt hjälpmedel i hem- och konsumentkunskap.

HK-portalen - Maria Hagblad

Portalen är skapad av Andreas ”Andy” Rahm Eriksson som är en IT-pedagog/HKK-lärare från Uppsala och han arbetar till vardags på Råbergsskolan i Sigtuna kommun. HK-portalen bedrivs helt ideellt och har inget vinstsyfte. Hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne i antalet timmar och på detta sätt byggs en samlingsplats för ämnet där vi kan hjälpa varandra att utvecklas.

Blev ÅRETS LÄRRESURS 2014! På den strukturerade portalen är det lätt att hitta under de olika kategorierna. Exempe Det finns också en lärarbank där man kan dela med sig av sina uppgifter och material. Interaktiv historia och historiebruk - Ylva Pettersson. Pedagogiska spel är vanliga för lägre åldrar, men interaktiva spel som på ett konsekvent och tydligt sätt bygger på lärande är mer ovanliga för högstadium och gymnasium.

Interaktiv historia och historiebruk - Ylva Pettersson

Kanske är marknaden för liten för att det ska vara intressant att utveckla sådana spel, kanske är det svårt att inom skolans ram träna mer abstrakta och utvecklade insikter i ämne med hjälp av spel. Jag har hittat några spel som fungerar bra för att introducera vissa moment i historia, och också spel som kan användas för att diskutera historiebruk. Med tanke på skolinspektionens rapport som visar att historiebruk är en eftersatt del av historieundervisningen kan spelen vara en ingång till att lyfta begreppet i relation till IKT, en ingång som många elever idag är väl bekanta med då studier över elevers bruk av datorer och internet visar att en övervägande del spelar spel. foto: Richard Pettersson Utifrån spelen kan man arbeta med centrala begrepp. ”The goals of Mission US are to help students: • Develop historical empathy.

Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun. Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu.

Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun

Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Tex så visar vissa tv-kanaler via Periscope hur det ser ut bakom kulisserna och andra livesänder när de spelar olika datorspel. Enligt mina elever är det väldigt vanligt i spelvärlden. Du och några kompisar spelar ditt spel on-line och sänder samtidigt detta via tex Periscope live. Det finns naturligvis oändligt många användningsområden mer eller mindre smarta. Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan. Vill du veta hur själva appen Periscope fungerar så att du kan ladda ner den och sedan titta här för mer information om hur man gör: Dagensanalys.se. Språkstöttning med stödmallar.

Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språkstöttning med stödmallar

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. Jag brukar göra dem till en skrivuppgift om jag har elever som behöver stöd och de är helt valfria att använda.

De kan se ut så här för svenska där uppgiften var ett sommarprat och så här för engelskan där eleverna skulle skriva en Flash Fiction. Textkopplingar Tala Tänka Strategier för ord Att förstå ord är inte helt lätt. Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun. Jullov.

Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun

Så skönt med ledighet och lata dagar. Eller? För min egen del så innebär ledighet ofta att jag har tid att tänka klart mina tankar. Mitt huvud är fullt av olika ideér och tankar kring projekt jag vill göra med eleverna. Under terminerna är det dock svårt att hinna tänka klart dessa tankar. Känner de som kritiserar detta sig som sämre lärare? Själv tycker jag att det är upp till var och en. Om du vill jobba på lovet och lära dig ett verktyg som underlättar din vardag ska du fortsätta läsa nu.

I mina tidigare inlägg har jag skrivit om feedback på olika sätt: Vikten av effektiv feedback – sluta sätt ut betyg och Adventstips- så här slipper du rätta. Ett verktyg till som hjälper dig med detta är Zaption. Här hittar du en instruktionsfilm om hur man gör: Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? - Annika Sjödahl. Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? - Annika Sjödahl

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska.