background preloader

Pedagogiska bloggar

Facebook Twitter

Läs- och skrivundervisning. Kooperativt Lärande. Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. VARFÖR använda sig av lär-par? Kärt barn har många namn! Att använda sig av lär-par är ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där de över tid bygger upp en relation till alla i klassen. I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra.

Då lär jag mig. Man kan även göra en skylt utifrån förmågorna i LPO. Rubrik: Vad är viktigt att kunna? tex. samarbeta, reflektera, diskutera..... Kommunikatören: Klassexempel – Kooperativt Lärande. Idag har vi testat kommunikatören i en klass 3, halvklass med 11 elever.

Kommunikatören: Klassexempel – Kooperativt Lärande

Vi arbetade med geometriska former. Först fick eleverna i uppgift att i par måla två geometriska former på en miniwhiteboard – minst tre hörn, max fem hörn. Dessa skulle sedan användas som bilder att beskriva. Eleverna delades nu in i grupper om 3. De satte sig så att kommunikatören och den aktiva lyssnaren satt mittemot varandra och observatören så att hen kunde se båda. Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Montessoriinspirerad matematik. Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2. Nu närmar vi oss slutet av det här läsåret och det innebär även att efter en skön sommar så analkar sig en ny hösttermin.

Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2

Tangentdansen har under året fått fler och fler följare både på bloggen och på facebook där vi finns med samma namn. Flertalet av er kanske får ta emot en årskurs 1 och är förstås helt sålda på att starta med ASL, ett beslut som ni aldrig kommer ångra. Några av er har haft en årskurs 1 och ska nu ta er vidare till årskurs 2 och inte är riktigt säkra på hur ni ska fortsätta.

Det här inlägget är riktat till er. Jag har under mina tre år som bloggare i Tangentdansens regi, med stor inriktning mot ASL, uteslutande delat mitt arbete för att visa hur fantastiskt det här arbetssättet är, både för oss lärare/pedagoger och framför allt hur givande och framgångsrikt det är för våra elever. ). Det är en ganska direkt beskrivning av hur detta arbete gick till i ett klassrum under ett år. Subtraktion. Strategier och räknemetoder Här nedanför finns filmer som visar strategierna/räknemetoderna.

Subtraktion

Skriftlig huvudräkning. S1 -Subtraktion, "talen ligger nära"Titta alltid på talen i subtraktionsuppgiften. Ligger de nära varandra? Då är det bara att räkna upp, från det lägsta till det högsta talet. S3 -subtraktion, ta bort allt, ta bort nästan allt. S4 -subtraktion, räkna nedåt på tom tallinje S5 -subtraktion, räkna upp på tom tallinje S6 -subtraktion, uppställning intro S7 -subtraktion, uppställning "låna och växla".

Problemlösning med kamratbedömning. Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna.

Problemlösning med kamratbedömning

Den här gången ville jag att eleverna skulle rita tydligt hur de tänkt. Jag ville också att de skulle skriva svar med enhet, den här gången var det kattungar. Vi jobbade som vanligt enligt EPA dvs enskilt, par, alla. Häxan Hexagon goes Blåkulla #blogg100 28/100. Så var inspelningen klar och konverterade till QR-koder.

Häxan Hexagon goes Blåkulla #blogg100 28/100

Skyndade på lite grann då det snart är påsklov och inte så hett värde efter lovet=) Här hittar du mina anteckningar till uppdragen (där uppgifterna står nedskrivna...) Lägger upp filmerna här för de som inte har möjlighet att scanna in koderna. Jag tänker lägga ut qr-koderna i några påskägg som barnen får leta efter och sedan komma in och lösa. Vårt välkomstbrev till ettagluttarna. På uppropet fick alla barnen ett paket från oss, en sk goodiebag…här ser ni delar av innehållet. Brevet som följde kommer här: Välkommen till klass 1 Vi är så glada att Du är här Här får du en liten goodiebag för att kunna starta igång läråret 13/14 på bästa sätt! Språkarbete i matematik. Idag har vi arbeta med modelltexten om yta och area.

Språkarbete i matematik

Killfrökens Blogg. Förmiddag och mina elever har träslöjd.

Killfrökens Blogg

Lektionen har precis startat. Jag och en kollega dröjer oss kvar i personalrummets rastmiljö. I dörröppningen står plötsligt en av mina elever, Kepsbarnet. Han är upprörd över att träslöjdsläraren kräver att han ska ta av sig kepsen. Jag förklarar att det inte är en viktig grej på mina lektioner men att det är smart att tänka in andras perspektiv i de här fallen. Jag påminner honom om tidigare samtal om hur man kan välja sina strider. Malins PP blogg. Ja då har jag också provat på GOTD.

Malins PP blogg

Givetvis måste jag testa fast en annan lärare, Maria, brukar göra det i min klass i vanliga fall en gång i veckan. Lite modifierat för att passa i min undervisning såklart. Vi har håller på att hälsa på morgonen på alla språk som vi har relation till i klassen. Vi har hälsat på: Svenska, engelska, pashto, franska, albanska och arabiska. Vi ska även lära oss att hälsa på: romani, turkiska, dari och serbiska.