background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Svenska1KlaraSodra - Akademiskt skrivande och talande. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier.

Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Upplägget blev väldigt lyckat så jag delar med mig av det i detta inlägg! Jag nämnde inte för klassen att vi skulle fördjupa oss i debattartikeln som genre utan skrev ut och delade ut (ja, ibland är det skönt med papper trots att vi är en 1-1-skola) debattartikeln ”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv” och la på deras bänkar under rasten. När de kom tillbaka in klassrummet blev de indelade i par och så fick de i uppgift att komma fram till följande: ”Vad är det här för texttyp och hur vet vi det?”. Nästa steg blev att börja läsa vissa delar i texten lite mer noggrant. Åsa Relaterat Hej på er! IKT-skafferiet. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska.

Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Undervisning i svenska och psykologi på gymnasiet. Det inkluderande klassrummet. -att skriva är att tänka. Birkebos bästa blogg. Språkliga förebilder. Romantiken Och Skräcken. Två pedagoger - ett klassrum. Svenska med linda. QuadBlogging. Är titeln på en ny kurs som jag planerar för till hösten.

QuadBlogging

Inspirationen fick jag på BETT mässan tidigare i år. Syftet är att med bloggandet som verktyg utveckla våra elevers skrivande. I kursen får deltagarna hjälp och stöd i att skapa en blogg, lägga upp profiler och komma igång med att låta eleverna blogga. Vi delar in oss i quaddar, dvs. fyrlingar, eller med andra ord smågrupper med fyra skolor i varje grupp. Uppdraget att skriva blogginlägg går runt bland skolorna i varje quad i 4-veckors cykler. Bilden kommer från siten quadblogging.net. Upplägget är: 6 tillfällen á 90 min (ev. 2 timmar) under hösten 2014 samt våren 2015. I kursen diskuterar vi också ramar för hur man skriver respons, kommer överens med eleverna om vad man får skriva i blogginlägg och i respons, lär oss mer om PUL och liknande frågor.

Länken för att göra en intresseanmälan är: Anmäla dig ”på riktigt” kan du inte göra förrän kring terminsstarten i augusti. Nätbaserad lärare. Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng.

Nätbaserad lärare

Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner: 1. Under ett TeachMeet på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, berättade du om ditt deltagande under Microsoft in Education Global Forum i Barcelona. Vad vill du föra vidare till andra lärare som är nyfikna på digitala verktyg i undervisningen? -Det visade sig att majoriteten av lärarna på skolan redan skapar undervisnings- eller inlärningsresurser som finns tillgängliga för eleverna på Internet. 2. -Jag utgår från att nätbaserat lärande startar med socialt nätverkande, vilket leder till kunskapskonstruktion på nätet och spridning av kunskap till eller inom en grupp människor. 3.

Medioteket bloggar om film. Pedagogiskt café. WEBBSTJÄRNAN – Klassrummets fönster mot världen Webbstjärnan ”ger lärare och elever som är verksmma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur internet fungerar.”

Pedagogiskt café

Webbstjärnan är enligt egen definition en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på internet. Deltagare i Webbstjärnan Årets omgång av Webbstjärnan bedöms av de som driver aktiviteten som en succéomgång med 65 755 elever och 3212 anmälda lag, 1789 lärare är inblandade och det berör 843 skolor i hela landet. Det delas ut 19 priser till elever och ett pris till lärare den 9 maj. Det är lätt att föreställa sig det enorma jobbet med support och bedömningar som bedrivs. Eftersom det är en tävling gallrar man efter förutbestämda regler. Efter första gallringen var det 2231 lag klara att bedömas vidare. Förstelärarblogg på Östra Real läsåret 2013/14, med fokus på svenska och IT. SA11BSv2. Doktor Jekyll och Mr Hyde och vår samtid · En blogg om vår romanläsning våren 2009. Charlottas klassrum: Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt.

"Det här arbetsområdet har verkligen förändrat min syn på grammatiken.

Charlottas klassrum: Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt

Från att vara något nödvändigt ont som man inte har någon större nytta av (vad hjälper det att jag vet att det ordet är ett substantiv eller ett adjektiv) till något som man kan använda till att verkligen förbättra sitt skrivande. Om jag hade ändrat på de saker som jag skrivit att jag borde förbättra i min rapport så hade den garanterat blivit mycket bättre och nu kan jag arbeta så med framtida texter vilket borde göra mig till en betydligt bättre skribent. Så man kan säga att det här arbetsområdet kopplat ihop grammatik och språk, något som tidigare känts som två skilda saker.” Så här skrev en av mina elever i Svenska 2 i avslutningen på en grammatikrapport som utgjorde slutuppgift för momentet i kursen.

Mitt språkutvecklande klassrum. Svenskanvte11 - home.