background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Growth mindset, motivation och feedback. Nybyggare. Allmän kurs - Läs på Löftadalens folkhögskola. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Ju mer kollektivt vi planerar desto troligare är det att vi förutsätter att allt ska funka som vi tänker oss och då riskerar de problem som uppstår att tillskrivas eleven och inte situationen. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Podcasten Digitalsamtal - Sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv.

Anne-Marie Körling. Birkebos bästa blogg. His name is not Sven, it is Martin, ja. ENGLISH 5 – Patricia Diaz. Hem » LÄNKSAMLINGAR » ENGELSKA » ENGLISH 5 This is basically the level of the national exams in English 5 and what they look like: 1.

ENGLISH 5 – Patricia Diaz

Exercise open answers: ”The River Police” Click here for the sound file to ”The River Police”. Key to ”The River Police”. 2. Click here for the sound file to ”Where are They?” Key to ”Where are They?” 3. Click here for the sound file to ”What’s My Line?” Key to ”What’s My Line?” 1. Key to ”Florence Nightingale” 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. An example of a speaking exercise – ”Right or Wrong?” Skola 365. SPEL – FRAMTIDENS PEDAGOGISKA VERKTYG. Barn och ungdomar spenderar mer och mer tid framför TV- och dataspel medan skolan och pedagoger handfallet tittar på.

SPEL – FRAMTIDENS PEDAGOGISKA VERKTYG

Hur ska vi kunna konkurrera med den ständigt lustfyllda och positiva känsla som spelen skapar är frågan som gnager lärarna i lärarrummet. I korridorerna sitter eleverna med smartphones, läsplattor och laptops och spelar, men när lektionen börjar ska allt stängas ner och helst lämnas in. Men finns det inte något sätt som kan kombinera det digitala nöjet med lektioner och de mål som eleverna ska uppnå enligt styrdokumenten? Hur ska vi få något så lustfyllt som spel att även innefatta lektionsinnehåll och bli en kunskapskälla för elever? Det är frågan som jag arbetar med varje dag. Var är de bra pedagogiska spelen? Man skulle kunna tro att det finns en uppsjö av pedagogiska spel som kan inspirera till lärande, men tyvärr lyser de med sin frånvaro. Lärarens förhållningssätt en nyckel. Vi får inte gå miste om chansen. Skoldatateket i Halmstad. Nu är det dags för den andra nätverksträffen för speciallärare och specialpedagoger i Halmstads kommun!

Skoldatateket i Halmstad

Utifrån era önskemål på förra träffen har vi satt ihop nästa träff, som kommer att […] Read Article → Hösten 2015 kommer ett nätverk för specialpedagoger och speciallärare i Halmstad att starta. Målsättningen är att träffas två gånger/termin. Den första träffen kommer att äga rum på Kärnhuset onsdagen den […] 20 places to study english grammar online ~ Sharing Learning. If you are looking for a fun and interactive way to study English grammar, you can find almost everything you need on the Internet.

20 places to study english grammar online ~ Sharing Learning

I svenska och engelska. Svenskläraren kommenterar. Sara Bruuns klassrum. Forskningsbloggen — språkforskning.se. Jenny på Wendes. The Most Followed Teacher on Twitter in the UK. En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap.

PER CODEX AD ASTRA. Genusfotografen. Om zombier och att överleva zombiekatastrofen. Det inkluderande klassrummet.

IKT och sånt

Per Kornhall. Grattis Skolsverige!

Per Kornhall

De svenska resultaten har förbättrats och OECD gör bedömningen att resultaten kan innebära en minskning av hastigheten i den historiskt stora försämringen eller början till en upphämtning. Det är oerhört glädjande nyheter för alla som arbetar i skolan. Jag måste i det sammanhanget göra en pudel. Jag angav matematiklyftet som huvudförklaring till förbättringen i Timss och trodde inte på förbättring i läsning i Pisa. Men när vi nu förbättras i allting är det naturligtvis delvis en felaktig analys. Det är roligt att ha fel på det här sättet! Men när glädjeyran lägger sig lite måste vi också se att den senaste mätningen visar på fortsatt oerhört allvarliga tendenser i den svenska skolan. Jag återkommer till det men vill först lyfta ett annat oerhört viktigt resultat från den här omgången av Pisa. En annan reflektion utifrån detta är att jag är mycket fundersam över varför inte SKL går ut i polemik mot näringslivets bashing av kommunala skolor.

Omvärldsbloggen. Linneas språkblogg. Blogger. Mitt språkutvecklande klassrum. Vår Bokvärld: Klassikerlistan. Böcker som Cecilia har läst står i fetstil. 1500- och 1600-tal Romeo och Julia - William Shakespear 1597 Hamlet - William Shakespear 1603Don Quijote - Cervantes 1605 Macbeth - William Shakespear 1623 Den inbillade sjuke - Molière 1673 1700-tal Robinson Crusoe - Daniel Defoe 1719 Gullivers resor - Jonathan Swift 1726 Tom Jones - Henry Fielding 1749 Candide - Voltaire 1759 Prästen i Wakefield - Oliver Goldsmith 1766 Den unge Werthers lidanden - Goethe 1774 Farliga förbindelser - Pierre Choderlosde Laclos 1782 Baron Münchenhausens märkvärdiga resor och äventyr - Bürger 1786 Faust - Goethe 1790 1800-tal 1900-tal.

Vår Bokvärld: Klassikerlistan

Diskutera språkfrågor. His name is not Sven, it is Martin, ja.