background preloader

Blandade bloggar

Facebook Twitter

Lars skolutvecklingsblogg. Fel fokus och ansvarsfördelning. Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk?

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? För att få några svar kan du läsa detta inlägg då jag just avslutat en planering (som du hittar sist i inlägget) i området i svenska som bl a utgår från följande kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Appskola. Instruktionsfilmer: Del 1 (Laddar ner Corona SDK, Coda/Notepad++ & börjar programmera).

Appskola

Del 2 (Skapar nya lua-filer & startscenen samt programmerar in bilder). En lärare under ständig utveckling. Avsnitt 45 med Malin Larsson, Sveriges bästa svensklärare 2014 - #annaochphilip. Emaze & Prezi - olika presentationsverktyg. Kikar ständigt efter det ultimata presentationsverktyget och vill kunna ställa om utifrån pedagogisk vinkel.

Emaze & Prezi - olika presentationsverktyg

Narrativa genren-sagor. LUCKTEXT-övning från boken ”Stärk språket, stärk lärandet”.

Narrativa genren-sagor

Lucktext från sagan Rödluvan. Övning från boken ”stärk språket, stärk lärandet”. Språkliga mål och syfte utifrån Lgr 11: Eleven ska använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Gör om, gör bättre. Sist när vi hade slutbedömning kring temat om Hulstfreds historia och eleverna skulle skriva och berätta och självbedöma sig kring målen i den pedagogiska planeringen visade det sig att många elever inte hade uppfattat målen kring ”kristendomens roll i skolan” och ”betydelsefulla platser och byggnader” på ett bra sätt.

Gör om, gör bättre.

Jag hade helt enkelt inte lyckats undervisa tillräckligt tydligt för att nå de målen så… gör om, gör bättre. Jag kundke inte nöja mig med det resultatet! Så istället för att avsluta och göra en slutbedömning fick vi köra en lektion till kring temat. Vi pratade Alla (EPA, vi gjorde enskilt och par vid förra tillfället då vi hade vårt bedömningstillfälle) om vad vi visste kring alla målen. Pratade extra tydligt kring de målen som varit otydliga innan.

Principalpersson. Film: Målmedveten undervisning, utmaning, ledarskap… Principalpersson. Adventskalender 2013 - Thinglink. Eftersom det börjar närma sig jul så börjar tankarna kring den digitala adventskalendern dyka upp, både i mitt huvud och diskussioner i FB-grupper.

Adventskalender 2013 - Thinglink

I år har jag tänkt att använda mig av online-sidan Thinglink I Thinglink kan man skapa interaktiva bilder genom att ladda upp en bild och sen lägga dit olika taggar på den med hänvisningar till olika webbsidor. T ex kan man länka till olika Youtubeklipp, en googlesite med en uppgift, bilder eller musik, så länge det finns en webblänk så fungerar det. Hur gör man då? Man går in på Thinglink.com och skapar där ett gratiskonto. Skapa entusiasmerande övningar men fokusera på individen med Quizalize. Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"? I just den här videon (som kommer från ett företag som producerar mjukvara för att göra "skrivvideor", s.k. videoscribes) så poängterar de fördelarna med att lära sig från en video snarare än från en traditionell föreläsning eller lektion.

Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"?

Sju saker att komma ihåg om återkoppling. Ann-Christine Norman delade en snygg bild med denna behändiga lilla lista på engelska.

Sju saker att komma ihåg om återkoppling

Jag översatte den och började trixa med en Canvaposter, men tröttnade, så här är en vanlig text. 1. Grant Wiggins: Återkoppling är inte verktyg, beröm eller utvärdering. Återkoppling är information om hur vi lyckas i vår strävan att nå ett mål. 2. "give people facts and you feed their minds for an hour – awaken their curiosity and they feed their own minds for a lifetime" Ian Russel.

So

Synliggöra lärandet i matematikundervisningen. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Synliggöra lärandet i matematikundervisningen

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vad är det som händer när det vänder? Jag har mött ganska många elever vid det här laget.

Vad är det som händer när det vänder?

Elever som har haft det jättebra i skolan. Som varit nöjda, glada, mottagliga för undervisning, fokuserade på lärande. Mottagliga för sociala relationer med andra elever, lärare, människor. Men också elever som haft svårigheter av olika slag. Downloading Your Video. We’ve been asked a few times, “How do I download a video to my computer?” Maybe you need to burn your video to a disk or add it to a presentation. Look no further! Watch this quick how-to video or follow the steps below. När summativt blir formativt på riktigt. Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag. Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer. Jag har då och då lyckats få till det. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam. Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning.

En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva. En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen. Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar. Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier. Vad är Bedömning för lärande? Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling.

Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Bedömning för lärande bygger på en grundläggande idé: Att tecken på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. För att dessa tecken ska bli synliga behöver läraren redan i sin planering tänka in vilka tecken som kan synliggöras och hur bedömningen kan ske.

Bedömning för lärande kallas även för lärandebedömning och formativ bedömning. Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och deras lärares förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög kvalitet. Meet Six Educators We All Can Learn From. This blog post was originally published by EdSurge. When Digital Promise and EdSurge considered which educator award categories to include in the 2014 Digital Innovation in Learning Awards, we wanted to highlight five areas where exemplary teachers around the world are using innovative strategies to engage and empower students. Exemplary educators are breaking down boundaries, helping students to connect with diverse peers from other places and cultures to build their global competencies as citizens in an increasingly globalized world.

Peer Instructions med Plickers. Anneliessenaste. Flippat, formativt och fabulöst. Canva och årshjul. Har nu testat Canva ett par gånger och är helt såld! Kamratrespons på muntlig text. iPad Studiecirkel. Skolstil. Idag använde 5-6:orna appen Skolstil som blev appen School Font när vi ställde in iPaden på engelska. Kunskapande. Bertram Stenlund Fridell. När en app blir till något nytt. Elever programmerar ”special”- meet the future #3. Skapa e-bok på datorn med Sigil. Att skapa en e-bok krävde länge en Mac eller iPad. Men nu finns alternativ både på nätet och för installation på datorn. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? Matematiska förmågor - Klass 8.

Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare. Tips och idéer för pedagogisk inspiration - julkalender 2014. Fröken Annas funderingar om skolan. Bästa student-respons sidorna/apparna. Magister Sundelius IKT-blogg. Vardagens kemi. Den begreppsliga förmågan i svenska och so.

Förstelärartankar i Karlskrona. JiPPi, det funkar! Utvecklingssamtal på G! En skicklig lärare. Om mig. Flipped classroom. Klassblogg 8A Runan. Alignmentplanering. Förmågor och kunskapskrav. Virtuella utflykter. ”Jag undervisar i förmågor”, hör jag mig svara… Chokladbollar och Screenchomp - Learnify. Lathund för pedagoger… Bäst i text Läseboken/Skrivboken. Hot Ideas. Begreppsvägg. Ceciliabergentz. Bildstod.se. Specialped. Blogg. Spaced repetition.

Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet. Skolbloggen. Få eleverna tänka kring sitt lärande. Browser apps vs language learning. Inte bara lärare… Tro på att inne i dig finns det en magisk värld, våga gå in....vi hjälper dig! #blogg100 7/100. Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion! Jippi.norrareal.org. Förklara. Men hur?  Klassrumsbaserad språkbehandling — språkforskning.se. Poesi och cirkelmodellen- detaljerna. 10 tips för att hjälpa hyperaktiva elever.

Ikt