background preloader

Omvärldsbloggen

Omvärldsbloggen
I fredags eftermiddag på Framtidens lärande gavs flera konkreta exempel på hur barn och unga kan lära sig att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den digitala utvecklingen är en stark kraft som bidrar till att forma dagens och morgondagens samhälle. Därför är det viktigt att förstå hur tekniken fungerar och att samhällsutvecklingen inte bara rullar på, utan faktiskt går att påverka. Allt vilar på mänskliga beslut och den som förstår hur tekniken och samhället fungerar kan göra sin röst hörd och påverka utvecklingen tillsammans med andra. Detta var en viktig tanke hos Måns Jonasson, varumärkes- och webbansvarig på .SE, när han funderade på värdet av att barn lär sig att förstå hur datorprogrammering går till. Hans två söner ville gärna lär sig programmera spel och han såg en möjlighet att även presentera datorprogrammeringens grunder för en större publik.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/

Related:  sezenmertMIK

Mrs Tigerte(a)ch: elever Många elever kommer till mig och säger, liksom i förtroende, "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva". Eller "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva en saklig text. Jag kan bara berätta.". Netik för lärare Ska lärare vara vän med sina elever eller elevernas föräldrar i sociala medier? Och hur tacklar vi mobbning och trakasserier på webben? FSL har publicerat etiska rekommendationer för lärare på webben och i sociala medier. Gränsen mellan det privata och det professionella är ofta otydlig på webben och i sociala medier. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket.

Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet. Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Här får du hjälp med Google Classroom Google Classroom används i dagsläget av miljoner lärare och elever över hela världen. Malmö stad är inget undantag. För att du som lärare ska känna att du får stöd och hjälp i ditt arbete med Google Classrom har Pedagogisk Inspiration Malmö lanserat webbplatsen “Instruktioner Google Classroom”. Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen?

Stärkt digital kompetens – för alla Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker. Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år. I mars 2017 gick dock regeringen ut med ett pm kring Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

UPPSATSER.SE: Implementering av ipad i förskolan : En enkätundersökning om pedagogers erfarenheter av barns utveckling genom införande av ipad i verksamheten - både för och nackdelar Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete Sammanfattning: I denna undersökning är syftet att ta reda på hur ipad implementeras i förskolan. Med utgångspunkt i detta har jag lagt fokus på de verksamma pedagogernas uppfattning och vad ipad kan betyda gällande barns utveckling i förskolans verksamhet. Hur pedagogerna ser på ipaden som ett eventuellt utvecklande hjälpmedel är också grundläggande för denna studie.

Forskning om it i skolan Exempel på några konkreta områden som bevakas: Konsekvenser av skolans digitalisering för utbildningsystemet och lärares arbete Begreppet ”digital kompetens” och betydelse för skolans digitalisering Undervisningens design och ämneskonceptioner i en digitaliserad skola Etisk kompetens på nätet Elevers källkritiska förmåga Literacy och elevers digitala textskapande Lärares bedömning av multimodala, digitala texter Digitala medier i andraspråksundervisning Mobiltelefonen i skolan Lärares kompetensutveckling på sociala medier Programmering i skolan Relevans för lärarkåren Digitalisering av skolan är ett ämne som diskuteras flitigt, inte minst utifrån den nationella strategin för en ökad måluppfyllelse och likvärdig tillgång till digitala medier i svenska skolor (Regeringskansliet, 2017-03-09) och förändringarna i läroplanen med att förstärka den digitala kompetensen (SKOLFS 2017:11; SKOLFS 2017:16). Forskningsmiljön

Kommunikatörens digitala verktygslåda - Mynewsdesk Det finns två utmaningar som alla kommunikatörer och PR-proffs slåss mot varje dag; för mycket information och för lite tid. Därför har vi sammanställt en digital verktygslåda som hjälper dig att bli effektivare och sålla i det ständiga informationsbruset. En stor del av din vardag på en kommunikationsavdelning eller PR-byrå är att hålla dig uppdaterad om vad som både händer i den egna branschen och i dina kunders bransch. Tyvärr är detta i princip omöjligt, det tar även på krafterna att gå igenom till synes oändliga strömmar av ointressant innehåll för att hitta guldkornen.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala. Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier.

Related: