background preloader

Omvärldsbloggen

Omvärldsbloggen
I fredags eftermiddag på Framtidens lärande gavs flera konkreta exempel på hur barn och unga kan lära sig att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den digitala utvecklingen är en stark kraft som bidrar till att forma dagens och morgondagens samhälle. Därför är det viktigt att förstå hur tekniken fungerar och att samhällsutvecklingen inte bara rullar på, utan faktiskt går att påverka. Allt vilar på mänskliga beslut och den som förstår hur tekniken och samhället fungerar kan göra sin röst hörd och påverka utvecklingen tillsammans med andra. Detta var en viktig tanke hos Måns Jonasson, varumärkes- och webbansvarig på .SE, när han funderade på värdet av att barn lär sig att förstå hur datorprogrammering går till. Hans två söner ville gärna lär sig programmera spel och han såg en möjlighet att även presentera datorprogrammeringens grunder för en större publik.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/

Related:  sezenmertMIK

Mrs Tigerte(a)ch: elever Många elever kommer till mig och säger, liksom i förtroende, "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva". Eller "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva en saklig text. Jag kan bara berätta.". Netik för lärare Ska lärare vara vän med sina elever eller elevernas föräldrar i sociala medier? Och hur tacklar vi mobbning och trakasserier på webben? FSL har publicerat etiska rekommendationer för lärare på webben och i sociala medier. Gränsen mellan det privata och det professionella är ofta otydlig på webben och i sociala medier. Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen?

Stärkt digital kompetens – för alla Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker. Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år. I mars 2017 gick dock regeringen ut med ett pm kring Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Kommunikatörens digitala verktygslåda - Mynewsdesk Det finns två utmaningar som alla kommunikatörer och PR-proffs slåss mot varje dag; för mycket information och för lite tid. Därför har vi sammanställt en digital verktygslåda som hjälper dig att bli effektivare och sålla i det ständiga informationsbruset. En stor del av din vardag på en kommunikationsavdelning eller PR-byrå är att hålla dig uppdaterad om vad som både händer i den egna branschen och i dina kunders bransch. Tyvärr är detta i princip omöjligt, det tar även på krafterna att gå igenom till synes oändliga strömmar av ointressant innehåll för att hitta guldkornen.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala. Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Ny i svenska skolan: Att tydliggöra språkliga mål Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni.

Nyhetsvärderaren 2017 - ForskarFredag Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är! Vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren. Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback.

Kompetensutveckling inom digitalisiering Besök nya Lärportalen – fyra moduler ute! På lärportalen finns nu modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Svenska B Läs igenom dikten flera gånger! Skriv gärna ned ditt spontana intryck av den (de tankar den väcker). Slå upp svåra ord, begrepp och annat som är oklart, till exempel mytologiska figurer!

Det nya Medielandskapet - Folkbildningsnätet Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem. Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens.

Related: