background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Framsteg i svenska – Språkintroduktion på ForshagaAkademin. BLOGG. Arbetsområdet I spåren av SKAM befinner sig nu i slutuppgiften om nordiska språk.

BLOGG

I det här inlägget beskriver jag vad vi har arbetat med. När jag introducerade delen om språkhistoria kom jag och klassen fram till att vi behövde lära oss om några närliggande språk för att sedan kunna jämföra svenskan med dessa. Vi valde att fokusera på norska och danska och nosa lite på finska. En pyttestund för finska, en lektion för danska och två för norska fick det bli.

Lite fakta och lite kul var min grundtanke. Introduktion Norden i Skolen har ett spel som de kallar Rap it up! Norska Vi såg ett avsnitt av SKAM. SKAM-fansen tyckte att det skulle vara lättare att övertyga icke-fansen om seriens storhet genom att visa en del av andra säsongen så så fick det bli. Jag gjorde Quizlet-övningen Vi lär oss norska från SKAM med ord och uttryck från serien. Jag utnyttjade också det faktum att Noora och William läser ur Ibsens Et dukkehjem i avsnitt 12 av säsong 2. Finska Danska Sådär. /Cecilia. Sara Lövestams lättlästa blogg.

Bloggar

Minnas klassrum: Att mötas och utbyta erfarenheter, samla tankar i in-texter och skriva genom interaktion. Att få idéer och att inspireras, att mötas och att utbyta erfarenheter.

Minnas klassrum: Att mötas och utbyta erfarenheter, samla tankar i in-texter och skriva genom interaktion

Det är vad kollegialt lärande handlar om. Att tillsammans med kollegor möta ny kunskap samt komma till nya insikter och utvecklas genom arbetet med Läslyftet känns som en enorm förmån, speciellt med tanke på att det leder till en utveckling av vår pedagogiska och didaktiska syn, vilken gynnar eleverna. Läslyftet ger oss en gemensam ingång när vi möter och arbetar tillsammans med eleverna utifrån syftet att utveckla deras språk så väl som deras kunskap. Språk och ämnen går hand i hand. Under veckan har jag lärt mig en massa nytt och blivit ordentligt inspirerad efter att ha tillbringat två dagar på Södertörns högskola som en del i Läslyftets handledarutbildning. In-texter och elevinteraktion Veckans kollegiala arbete med del 2 i modulen Skriva i alla ämnen, Undersöka och dela tankar fick mig att verkligen stanna upp och reflektera kring elevers skrivande och gav mig konkreta, användbara tips och idéer.

Struktur: Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt. Sagor- Rödluvan Här beskriver jag steg för steg hur jag arbetar med den Narrativa genren-sagor.

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.

I temat finns det många språkutvecklande aktiviteter från ”Stärk språket, stärk lärandet”. Här får jag in förmågorna, The big five på ett naturligt sätt, jämföra, kommunicera, förstå begrepp, lösa problem och läs-och skrivstrategier. Jag har arbetat med cirkelmodellen med den Narrativa genren sagor. Vi har utgått från sagan Rödluvan. Arbetsområdet är indelat i de fyra stegen/faser från cirkelmodellen: 1. Högläsning av Rödluvan: Lägga sekvens: Lägga sekvens med bilder från Rödluvan. Gemensam genomgång: sagans kännetecken. Kurs Alfa, A och B - Kardía lärande. Aso Asingers SFI-sida. Untitled. – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning. Nyanlända - Undervisa nyanlända. "Enligt Skolinspektionens definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år" (Pedagog Stockholm) Skolverket Information på svenska, persiska, arabiska, somaliska, polska, thailändska Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige.

Nyanlända - Undervisa nyanlända

Skolverket har tagit fram information för dig som ska kunna ge en grundläggande bild av svenska skolan. Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Har ni nyanlända elever på er skola? Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Verktyg och resurser Ett lexikon med ca 20 olika språk i ord, bilder och filmer Det utvidgade kollegiet.

Lära sig svenska på internet. Det finns ju mängder av olika sidor där man kan träna svenska på nätet och eftersom många elever gillar att sitta framför datorn och träna hemma så kan det vara en bra idé att samla på sig olika länktips man kan dela med sig av till eleverna.

Lära sig svenska på internet

Vill man inte skapa en egen länksamling kan man låna andras, t ex Tülays IKT-sida som har en genomarbetad samling. Kreativ pedagogik har också en länksamling liksom Länkskafferiet. Hej svenska är en populär sida som ger interaktivt stöd för svenskinlärning. Jag har tidigare tipsat om Digitala spåret och mer om det har jag skrivit i ett annat inlägg. Safir, som egentligen är en kurs för vuxna SFI-inlärare, är utvecklat av Nationellt centrum för flexibelt lärande och många övningar där passar även för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.

Ett annat länktips som jag vill dela med mig av är en sida som successivt byggs upp av olika andraspråksinlärare. Sedan är Lexin alltid ett bra tips. Sfihagfors. Vill du läsa? Enheten för flerspråkighet och integration. Digitala arbetssätt med iPads på SFI. Nya Stjärnor på Ålidhemsskolan. Digitala arbetssätt med iPads på SFI. Vill du läsa?

Förstelärare i Eslövs kommun. Miss Åsa. Iran, Colombia, Gambia, Irak, Afghanistan, Syrien, Chile, Grekland, Kurdistan, Italien, Guinea, Georgien, Estland, Lettland, Libanon och Rumänien.

Miss Åsa

Just nu får vi höra och lära oss en massa fakta om dessa länder eftersom det är elevernas hemländer. Vi lyssnar på nationalsånger, ser danser och hör på populärmusik. Arbetet började för flera veckor sedan när vi startade med att lära oss mer om Sverige. Vi såg på filmer, läste texter och samlade information i en tankekarta. När vi hade tillräckligt med fakta skrev vi en gemensam modelltext. Lärande, kreativitet och integration. Följ med till Bas – en grundläggande vuxenutbildning på SFI, studieväg 1. Multikultiskola. Ny i svenska skolan.