background preloader

BFL och lärande, andras saml o bloggar

Facebook Twitter

Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever.

Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans instroduktionsprogram. Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson. Lärandematriser är ett verktyg för undervisning och elevernas lärande.

Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson

Det här inlägget handlar om Johan Alms idéer om lärandematriser utifrån sin bok Lärandematriser; att få eleven att förstå. Jag fick höra om boken i olika forum på internet och har nu genom boken tagit del av handledningen av att skapa ”lärandematriser”. Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. Frågor kan användas som en metod för att synliggöra lärandet och elevernas förståelse eller oförståelse genom att ställa förståelsefördjupande frågeställningar.

Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Genom att använda sig av öppna frågeställningar som VARFÖR, VEM, VAR, NÄR, VAR och HUR. De kan läraren synliggöra och utveckla elevernas egna och varandras förmåga att beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera, motivera och argumentera. Metiden bidrar även till att aktivera elever som lärresuer för varandra. Genom att ställa förståelsefördjupande frågor så avslöjas även elevernas oförståelse och läraren får snabbt en återkoppling av elevernas förståelse för en genomgång, lektion eller uppgift.

Som man frågar får man svar, det gäller därför att ställa rätt frågor som utvecklar elevernas förståelse eller avslöjar deras oförståelse. När läraren arbetar med att ställa förståelsefördjupande frågeställningar så kan metoden kombineras med ”No hands up” att för att aktivera samtliga elever i klassrummet. Hur blev det såhär? - Mikael Bruér. För ett par dagar sedan rensade jag lite i mitt arbetsrum.

Hur blev det såhär? - Mikael Bruér

Bland pärmar och böcker hittade jag gamla anteckningsblock från min studietid. Som den ambitiöse student jag var skrev jag så klart noggranna anteckningar och sparade anteckningarna för framtida bruk… Föreläsningar om fem nyckelstategier – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni några inspelade presentationer om de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning som spelades in inför en föreläsningsserie under förra året.

Föreläsningar om fem nyckelstategier – NORDSTRÖM EDUCATION

Föreläsningarna är en sammanfattning om aktuell forskning inom området, Skolverkets allmänna råd samt en rad konkreta undervisningstekniker som kan prövas i det egna klassrummet. Formatet är en sammanfattning och beskriver på ett översiktligt sätt de fem nyckelstrategier. Länk till Youtubekanalen. This entry was posted in Bedömning, Digitala verktyg, Formativ bedömning, Kollegialt lärande, Läroplanen, Proffesionsutveckling, Undervisningstekniker, Undervisningstips and tagged Digitala verktyg, Dylan Wilialm, Formativ bedömning, Läroplanen, Undervisningstekniker, Vetenskaplig grund. Reviderad praxis för bedömning och dokumentation.

Inspirerad av diskussioner om formativ och summativ bedömning i Facebookgrupperna Bedömning i gymnasieskolan respektive Svensklärarna återvänder jag till en kär käpphäst tillika trevlig kombo: bedömning och dokumentation.

Reviderad praxis för bedömning och dokumentation

I ett tidigare inlägg beskrev jag mina rutiner för dokumentation och information om bedömning. Precis som allt annat innehåll i arbetet i och kring undervisning utsätter jag detta område ständigt för kritisk revision och omarbetning. Bildstöd med Emojis. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Upload Skolverkets filmer Loading...

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Working... ► Play all Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Skolverkets filmer5 videosNo viewsUpdated today. Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd. Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen.

Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd

(Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five. Vad säger forskningen oss om inlärning? Formativ feedback – JL Skolutveckling. Försvara åsiktsfrihet. Exempel: En elev är aktiv i en extremt nationalistisk grupp som vill stoppa invandringen av alla människor utanför Norden/Europa.

Försvara åsiktsfrihet

Flera andra elever i klassen tycker att sådana åsikter borde förbjudas. I vissa fall kan en lärare behöva markera flera saker samtidigt. Att vilja förbjuda invandring av människor med en specifik etnicitet/religion är uttryck för en rasistisk eller främlingsfientlig uppfattning. Sådana uppfattningar strider mot skolans värdegrund. Ensidigt fokus på bedömning. En snurrig lärares snurriga tankar om vad som snurrar runt i debatten om skolan Är det bara jag som blir snurrig av alla begrepp som sällan konkretiseras, förtydligas och problematiseras, till exempel bedömning, förmågor och synliggöra lärandet?

Ensidigt fokus på bedömning

Vad betyder de ens? Är Bett 2016 värt 17 miljoner kronor för skolsverige? Att forma sin uppfattning om formativ bedömning (och om formidabla missförstå... Det finns nog inte en lärare i detta land som inte har hört talas om den Nya Zeeland-födde professorn John Hattie och hans bok Visible Learning som gavs ut första gången i slutet av 2008. Även om inte alla har läst boken själv så har alla någon gång mött påståenden om att ”Hattie visar att” eller ”enligt Hattie så borde vi”. Min erfarenhet (rätta mig om jag har fel) är dock att många av de som slänger sig med dessa uttryck inte heller själva har läst boken. Just detta fenomen – hur olika saker börja leva sitt eget liv – har jag skrivit om i ett tidigare inlägg här, då om det eventuella orsakssambandet mellan hög likvärdighet och höga resultat.

Detta inlägg ska handla om samma fenomen – hur olika forskningsresultat börjar leva sina egna liv – men denna gång om den kanske största nutida modeflugan i svenska skolsammanhang: Formativ bedömning. På X arbetar vi med formativ bedömning. Lärplattformar – på gott och ont. Under den gångna veckan har jag varit i kontakt med flera lärare som berättat att de är tvingade att skriva långa och krångliga planeringar i förutbestämda mallar. Lärarna får sällan svar för vem planeringarna skrivs och när de avkräver svar får de tillbaka mumlande och svepande formuleringar som det är det här systemet vi har nu och det måste ni använda. Det vill säga att huvudman svarar varken på frågan för vem lärarna planerar eller om systemet verkligen är ändamålsenligt. Detta är ett svek mot både lärarna och eleverna. Egentligen behöver det inte vara så svårt.

Administrativa system behövs för schemaläggning, elevfrånvaro, betyg och andra elevkänsliga uppgifter som åtgärdsprogram och omdömen. Hur den enskilda skolan eller läraren väljer att planera är högst individuellt. Jlsu. För ett år sedan skrev jag ett blogginlägg med boktips. Det fick bra respons, men några hade svårt för att jag uppmanade dem att läsa när de var lediga. För mig blir det lite konstigt då det är ungefär som att säga: du kan inte jobba som chaufför om du tänker köra bil på fritiden eller du kan inte jobba med datorer om du tänker hålla på med datorer på fritiden… Däremot är det självklart att det du gör på din fritid bestämmer du själv över och det är inget som arbetsgivaren ska styra över, men om du vill läsa böcker på din fritid så är det självklart att du får göra det, men det är också okej att du väljer att inte läsa böcker som har med skola/inlärning etc att göra på din fritid.

Även den här gången tipsar jag om böcker som jag antingen läst och vet att är bra eller som jag inte läst, men som jag tror är läsvärda. Om eller när du vill läsa böckerna är upp till dig. Starting Student Feedback Loops. Feedback has been in the spotlight lately. Gone are the days of feedback scrawled below a letter grade, the days of red-inked papers and assignments. What was once final is now formative. As an educator (and person), my feedback approach has changed. I used to provide what I called feedback to my students on final assignments, writing pieces, and projects. Even though I had provided thoughtful suggestions for improvement, I was not seeing visible improvement in their subsequent work.

Welcome to Dylan Wiliam’s website. Professional development. F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun. Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Att utvärdera sin undervisning och synliggöra förbättringsområden.

Det är dags att utvärdera undervisningen. I alla fallfärdiga min del skriftligt. Undervisning metoder och verktyg. Respons. Introduktion. Strategier. Språkutveckling. Om strategier i engelska språket. Mer energi i Hummelsta (MEIH) Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav.

2 Aktiviteter som synliggör lärandet. 3 Återkoppling som för lärandet famåt. 4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. 5 Eleven ägare av sin egen lärprocess. Formativ bedömning. Kamratrespons. Okategoriserat.