background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Spanska. Profesora Marias undervisning. Mafia Om du har en hel lektion över så är detta en kul och engagerande lek.

Profesora Marias undervisning

Maffian har kommit till stan och har som mål att göra sig av med alla. Byborna, de goda, ska försöka hindra att det sker genom att ta reda på vem som ingår i maffian. Maffian vill inte bli avslöjad. Detta går att spela i helklass. I en klass på 20-23 elever kan du använda tre ess, tre kungar och en drottning och övriga elever får kort från 2-10. Berättaren (läraren): leder leken och berättar vad alla ska göra och vad som har hänt under natten. Maffia (ess): har som mål att göra sig av med alla invånarna, poliserna och läkarna. Läkare (drottning): ska välja ut en person att rädda varje natt. Polis (kung): har som mål att ta reda på vem som tillhör maffian och övertala invånarna att fängsla dem. Byborna (kort från 2-10): ska försöka lista ut vem som tillhör maffian och rösta för att sätta dem i fängelset. Spelet börjar med en natt. Natten består sedan av tre steg: Nu ska alla spelare som fortfarande är vid liv prata.

Es-tema.de – Blog sobre lengua y cultura para estudiantes de español. ONLINE SPANISH. Cómo uso Pinterest… Sin duda es una de mis herramientas preferidas, puedes encontrar de todo, descubrir, inspirarte, viajar, sentir, vivir y aprender.

Cómo uso Pinterest…

¿Hay algo mejor que una ilustración? Pues creo que no. Con una imagen, ya sea una foto, un dibujo o una pintura, puedes trabajar cualquier aspecto gramatical, léxico o cultural. Así que para mí, Pinterest es fundamental, por esto me gustaría mostraros algunos de mis tableros. Actualmente tengo 75 carpetas, aunque no todas están dedicadas a la enseñanza de español. Hay varios tableros para la clase de español, desde el nivel A1 hasta el nivel C1. Tableros específicos para: Las clases de conversación. Español de los negocios. Los exámenes DELE. Las expresiones con la comida, el cuerpo o más generales. Para trabajar canciones, cortos. Ortografía, fónetica o temas gramaticales como los pasados o el imperativo. Sobre Flipped Classroom o Gramática Cognitiva. En cuanto a la tecnología destaco mi tablero de Thinglink y uno más general sobre aplicaciones para la clase. A1 - Instrucciones básicas.

Viernes, 25 de Septiembre de 2015 11:04 sonorablog En español el infinitivo identifica al verbo.

A1 - Instrucciones básicas

Si lees "subraya" y necesitas una traducción del español a tu idioma, no tienes buscar "subraya" en el diccionario, tienes que buscar el infinitivo: subrayar. Los infinitivos tienen 3 terminaciones: -AR, -ER, -IR: ¿Conoces el significado de estos verbos? ¡Seguro que conoces algunos porque son similares en inglés! Seguro que puedes añadir alguna instrucción más, ¿verdad?

12 Spanish Teacher Blogs You Don't Want to Miss. Teaching Spanish is fun and rewarding, but it’s not without its difficult moments.

12 Spanish Teacher Blogs You Don't Want to Miss

The pressure is always on to keep lessons fresh and exciting and to ensure that students are motivated and awake! Thank goodness for the internet. It can provide Spanish teachers with a treasure trove of language learning riches to help breathe new life into the classroom. For example, your students can check out great Youtube channels for learning Spanish, as well as fantastic Spanish podcasts.

And of course, there are Spanish teacher blogs. For your convenience, we’ve compiled a list of 12 truly great Spanish teacher blogs. We are not claiming this is the definitive guide to Spanish teacher blogs. Our sole aim in assembling this list is to provide you the Spanish teacher with some pointers towards useful material that we think will be of great value to you.

Aula de Elena. Throw Away Your Textbook!Ideas For a Fun & Focused Spanish Classroom - Spanish Teacher Blog. SPANSKA - FACEBOOKGRUPP. Mialmaespanola.pl - Home. Me encanta escribir en español. Futurum / Framtid - Idas spanska 2014-15. Alla kan spanska. Patricia Diaz. Så blev det då dags att summera året som gått.

Patricia Diaz

Måste ju hålla traditionen vid liv, har ju även sammanfattat tidigare år i den här bloggen – här finns 2011, 2012, 2013 och 2014. Världen Det är svårt att tänka tillbaka på 2015 utan att tänka på flyktingkatastrof, krig och terror. Det är svårt att inte minnas bilden på lille Alan Kurdi, som för en stund väckte världen. Att inte tänka på alla som mist livet i terrorattacker och krig och på dem som flyr mot ett bättre liv i Europa. Det låter ju märkligt, men trots detta har 2015 även beskrivits som det bästa året för mänskligheten. Mamma För min egen privata del har 2015 varit ett oerhört speciellt år då jag och Daniel blev föräldrar i mars. Jag har de senaste nio månaderna haft den stora förmånen att, tack vare en man och familj som ställer upp i vått och torrt, kunna kombinera föräldraledighet med att även jobba en del. Föreläsning Bilderna nedan sammanfattar hösten ganska väl. 1. Skrivande Lärare Jämförelsetal 2012 vs 2015.