background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Bamse och källkritik – nytt material! – Serier i Undervisningen. Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner.

Bamse och källkritik – nytt material! – Serier i Undervisningen

Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? I samarbete med Barnens Bibliotek har Bamseredaktionen tagit fram en specialtidning om källkritik för skolor och bibliotek. Under 2017 släpptes två uppmärksammade specialnummer av Bamsetidningen med tema Källkritik. Webmatters : Tank Corps Memorial at Pozières. Location Pozières is a village some 6 kilometres north-east of Albert.

Webmatters : Tank Corps Memorial at Pozières

The Tank Corps Memorial is on the far side of the village on the north side of the main road (D929) from Albert to Bapaume. Stalin's Economic Policy and Impact - History Exploration. Kvinnor och män i medier. Medieinnehåll påverkar normer och värderingar i samhället.

Kvinnor och män i medier

Trots att samhället generellt blivit mer jämställt under det senaste seklet, finns det fortfarande många skillnader i hur kvinnor och män skildras i medierna. Därför bör vi införa en grundläggande journalistutbildning i lågstadiet. Min krönika i Medierna i P1 27/6-15.

Därför bör vi införa en grundläggande journalistutbildning i lågstadiet

Dra till 12.10 i klippet nedan för att lyssna på den. Niklas är oskyldigt dömd för människorov. Han heter egentligen inte Niklas, men vi kan kalla honom så. Han är dömd av en mobb på internet, hundratusentals människor på Facebook, Twitter, Instagram och Flashback, som anser att det Niklas som kidnappade Lisa Holm. Källkritik. Den stora utmaningen i dagens medielandskap är inte att hitta information, utan hitta information som är tillförlitlig och korrekt.

Källkritik

Det är här källkritiken kommer in. Att vara källkritisk är att förhålla sig kritisk till den information som sprids och att våga fråga ”av vem och varför?”. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Innan internets genombrott spreds större delen av den medierade information vi mötte genom etablerade massmedier med en tydlig avsändare och ansvariga utgivare. Så är det inte idag eftersom många fler kan publicera text och bild offentligt, utan redaktionell inblandning. Propaganda as a weapon? Influencing international opinion. From the beginning of World War One, both sides of the conflict used propaganda to shape international opinion.

Propaganda as a weapon? Influencing international opinion

Curator Ian Cooke considers the newspapers, books and cartoons produced in an attempt to influence both neutral and enemy countries. Governments during the First World War devoted massive resources and huge amounts of effort to producing material designed to shape opinion and action internationally. The efforts of states to justify their actions, and to build international support, resulted in some of the most powerful propaganda ever produced. They also shaped attitudes towards propaganda itself in the years following the end of the War. 'Are we afraid? 'Are we afraid? View images from this item (1) We have been unable to locate the copyright holder for. Källkritik – Vad är det?

Som ni redan vet så är källkritik viktigt och något vi lärare ort tjatar om.

Källkritik – Vad är det?

Men vad är källkritik och hur gör man för att vara källkritisk? Det viktigaste ni behöver lära er är att ifrågasätta. Fråga er vem har skrivit det här, varför skrevs det här, när skrevs det och är det sant? Källkritik – Vad är det? Sökis - En trygg och träffsäker söktjänst för barn och ungdomar. Lilla_Sokguiden. Moderskeppet.se - Om Photoshop, bildbehandling och foto. Välkommen - Arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922. Historier ur arkiven - Riksarkivet. På arkiven får man ta del av historien i original.

Historier ur arkiven - Riksarkivet

Människorna, händelserna, livsödena. Det är härifrån kunskapen om det förflutna kommer. Följ länkarna i vänstermenyn för att komma till sidorna. Lilla_Sokguiden. Är det sant?: Källkritik. Medicinhistoria, Bohuslän, Sverige. Oetzi App for Kids - magical moments of reading. Ötzi - App for Kids - Play & Learn. Fixerat - Vad berättar bilden? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Fixerat - Vad berättar bilden?

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material.

Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap) Christoffer Dahlin.

Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat. "Fönster mot världen" - utbildningsmaterial för skolor Christoffer Dahlin har arbetat med att ta fram ett utbildningsmaterial för skolor med inriktning mot bland annat källkritik.

Materialet fick titeln "Ett fönster mot världen" och riktas mot gymnasieskolans teoretiska ämnen (framförallt ämnena samhällskunskap, historia, svenska, engelska samt medier, samhälle och kommunikation). Källkritik. Idag har vi tillgång till ett så rikt utbud av medier att det är lätt att glömma bort att även radio och tv fungerar bra som kunskapskällor. De är enkla och tacksamma att föra in i undervisningen och det är lätt att hitta spännande inslag om allt – historia, naturvetenskap, religion, svenska, samhällskunskap osv. Dessutom kan många elever bli hjälpta av att få lyssna eller titta på ett program som variation till stora textmängder. Kolla källans skribenter Ulf och Filippa presenterar här några egna favoriter ur radio- och tv-utbudet och resonerar kring hur programmen kan användas i undervisningen. Medierna – källkritik rakt in i klassrummet Programmet Medierna är en fantastisk resurs för den lärare som då och då vill föra in aktuella samhällshändelser i klassrummet ur ett källkritiskt perspektiv.

The Amistad Case. Terra Scaniae - Historiedetektiven. Kristid. I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN. I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN. Klicka på bilden 4) Nu är vi framme vid år 1877. Den 13 augusti döms den då 23-årige Carl Kindberg av domstolen i Karlstad till 8 månaders straffarbete. I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN. Arkiven berättar. Helse - Kildenett. Övningsuppgifter - Riksarkivet. Om källkritik - Riksarkivet. På den här sidan förklaras vad en källa är, en beskrivning av det källkritiska arbetssättet och sist finns också en länk till ett Exempel på en källa dess bakgrund.

Vad är en historisk källa? Den historia som vi läser i böcker har skrivits utifrån fragment, en liten del, av en tidigare verklighet, som överlevt till våra dagar. Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer. Det handlar också om vapen, mynt, husgeråd och allt möjligt annat. Berättande källor: Skriftliga och muntliga källor. Sådana kvarlevor från svunna tider kallas primärkällor. Det är en tillgång om man kan intervjua personer som själva har upplevt tiden man vill beskriva.

När man sammanställer primärkällor till historiska berättelser skapar man också en ny helhet. Från statare till lantarbetare. Välkommen - Arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922.