background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Pedagog-Lektionsförslag-på-källkritik. Källkritik. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Räkna: Så söker man information - checklista - Barn, unga och medier.

Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte.

Så söker man information - checklista - Barn, unga och medier

Lektionsmaterial och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Lektionsmaterial och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Är det sant?: Källkritik. Källkritik på internet.

Geografi

Källkritik. Historisk källkritik Dokumentärer och film. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Historisk källkritik Dokumentärer och film

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Källkritik, del 1 (grundkurs) Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Historiska källor. Historiska källor. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Källkritik grundkurs. Källkritik centrala begrepp och kriterier. Historisk källkritik. Källkritik i samhällskunskap. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola. Temapaket: Källkritik. Temapaket Samhällskunskap(HI, SV, BD)Skolår 4-9, gymnasiet Temapaketet lär dig grunderna i källkritik.

Temapaket: Källkritik

Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? Förutom ovanstående kan du prova på att själv vinkla och förvränga information genom att bland annat göra egna flygblad och manipulera bilder. Granska_kallan_x_10.pdf. Ådalen 31: en övning i källkritik. Den 14 maj 1931 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under 1900-talet.

Ådalen 31: en övning i källkritik

Sedan ett drygt halvår tillbaka hade arbetarna vid pappersfabriken Marma i Hälsingland, som ägdes av Graningeverken, strejkat mot att deras löner skulle sänkas. Hamnarbetarna i Ådalen, som sympatiserade med de strejkande arbetarna i Marma, vägrade därför att lasta den pappersmassa som skulle skeppas ut från den här och andra pappersfabriker, vilka ägdes av Graningeverken. För att ändå få iväg pappersmassan använde sig då Graningeverken av personer utifrån som fick sköta lastningen i hamnen. Källkritik. Historisk källkritik. Historisk källkritik. Första hjälpen för källkritik på internet.

Källkritik-exempel att titta på och jämföra. Övningar. Varje övning innebär att du ska ta ställning till ett antal alternativ.

Övningar

Ett eller fler alternativ är rätt. Övning 1 En dag vintern 1985 kunde de svenska tidningsläsarna ta del av följande dramatiska skildring: En främmande man hade rusat in i en villa någonstans på den svenska landsbygden, skjutit ner man och hustru med pistol och därefter rusat från platsen. Parets tonåriga dotter hade bevittnat dådet och ringt efter hjälp. I tidningarna publicerades långa artiklar om den brutalt krossade familjeidyllen och spekulationer om vem den bestialiske mördaren kunde vara. En journalist med bakgrund som bland annat kriminalreporter hade en annan förklaring. Efter en vecka dök det upp en notis i en del tidningar om att mordet nu varuppklarat. Vilka källkritiska påståenden stämmer in på berättelsen?

A. B. C. A. Övning 2 1989 var ett dramatiskt år i Europas historia. I Rumänien startade förändringen med demonstrationer i staden Timisoara men utvecklades till ett blodigt inbördeskrig. A. B. C. Historiska källor.