background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Reklamboken webb. Åk 7-9 - Media Smart. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Malmöskola gör eleverna till proffs på källkritik. Länkspecial: digital källkritik. Verktyg och videos Länkar till filmer, studiematerial med mera som handlar om att arbeta med källkritik i skolans värld.

Länkspecial: digital källkritik

MIK för mig Statens medieråds nysläppta material om medie- och informationskunnighet, ”MIK för mig”, med bland annat färdiga lektioner. ”Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda” För att kunna tolka omvärlden räcker det inte längre med att förstå text. Kolla källan – med mängder av resurser Skolverkets samlingsplats för material, guider, lektionsmaterial, forskning med mera om källkritik.

Ur innehållet: Checklista för sociala medier. Skolverkets utbildning i källkritik I Skolverkets lärportal finns den nya utbildningen Kritisk användning av nätet. Filterbubblor och lögner. Idag finns en möjlighet att bara följa de medier som speglar din egen världsbild. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? - Annika Sjödahl. Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? - Annika Sjödahl

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

Källkritik för elever i årskurs 7–9. Ungas nyhetsvanor på nätet kartläggs i stort experiment. En lektion i hur sociala medier påverkar oss. Jag såg en ny serie på SVT som heter #hasthag och tittade på de tre första avsnitten i går.

En lektion i hur sociala medier påverkar oss

Jag såg direkt koppling till svenskämnet och tänkte därför dela med mig av det upplägg jag satte ihop igår där syftet är att: formulera sig och delta i samtal kring innehållet i serien där eleven ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsakformulera sig i skrift genom att skriva en reflekterade text där eleven sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring budskap och hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser Serien bygger delvis på en händelse som kallas för Instagramupploppet och som ägde rum i Göteborg 2012.

#hashtag handlar om vänskap, utanförskap, svek och viljan att bli sedd. Serien tar även upp hur beteenden på nätet och det liv som levs genom sociala medier påverkar livet IRL. Första delen av webbserien #hashtag sändes den 24 april 2016 och kommer att kunna ses till och med den 5 juli 2016. #hashtag. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Viralgranskaren. Integritet och säkerhet på nätet. Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk?

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? För att få några svar kan du läsa detta inlägg då jag just avslutat en planering (som du hittar sist i inlägget) i området i svenska som bl a utgår från följande kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Samma kunskapskrav återfinns i en rad andra ämnen så ta gärna del av stödfraserna och arbeta om utifrån hur resonemanget ska ske i ditt ämne. Planeringen utgår från att ge eleverna stöd När jag nu fick nya sjuor var nivån på förkunskaperna väldigt ojämn då de kommer från fem olika avlämnade skolor. Jag fattar inte! Bedömningsaspekterna Dessa aspekter är de som utgör bedömningen i ett resonemang. Att ge stöd. Källkritik: Tid och rum - UR Skola. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang.

Studie i 4 steg: Så här får en nyhet eget, orimligt, liv. Berömmande bilder var betalda – livsmedelsjättar lovar bättre märkning  Den som försöker identifiera betalda budskap på Instagram kan lätt få problem.

Berömmande bilder var betalda – livsmedelsjättar lovar bättre märkning 

Betalda inlägg markeras ofta inte med mer än med namnet på kampanjen eller det aktuella varumärket. Marknadsföringslagen kräver samtidigt att all reklam ska vara tydligt markerad, så att det även vid en hastig blick framgår att det handlar om reklam. Flera tidningar har fällts i marknadsdomstolen för otydliga annonser. Flera exempel Men i sociala medier ser man många exempel på något annat, nämligen reklam som inte har någon uttrycklig markering av att det handlar om betalda budskap.

Medieföretaget Splay är ett av flera nya medieföretag som kopplar ihop kända sociala medier-profiler med annonsörer. Bolaget har bland annat den automatiserade webbtjänsten Gosnap, där annonsörer enkelt kan beställa en kampanj efter egen budget, och själva skriva instruktioner till profilerna. Stora företag. Aktuellt - 20/01 21.00. Källkritik för årskurs 7-9. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Sök information i trovärdiga källor. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Nej, hur skulle han kunna förstå det, helt på egen hand? Vi börja där! 2015 Källhänvisning bildspel (1) Källkritik. MIK-rummet.