background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Källkritik och skotten i Sarajevo. Källkritik, historiebruk & rasism. Vad visar bilden. KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel Gratis i skolan - Kvarlevor och berättande källor - Historia 1b. Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna.

Kvarlevor och berättande källor - Historia 1b

Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor. · En kvarleva är en rest av ett händelseförlopp, något som tillkom i och med själva den historiska händelsen eller processen. Kvarlevorna kan dessutom delas in i ytterligare tre undergrupper. 1. konkreta kvarlevor – byggnader, statyer, fotografier, ljudband, runstenar, protokoll, smycken, vapen etc. Hans Rosling läxade upp reporter i tv.

Källkritik – Tänk innan du delar! Så genomskådar du fejk på internet. Ett faktagranskande samarbete mellan SR, SvD, SVT, DN och KIT. Sorry, du litar för mycket på dina... - IIS - Internetstiftelsen i Sverige. SelmaStories - Du är skyldig din omvärld att se denna... Jack Werner: Därför ska du vara källkritisk. När? Del 2: Så slår man hål på en konspiratonsteori (längd 30 min) "Folk har en överdrivet negativ bild av världen" Upworthy - Here are some reasons that facts don't convince... Checklista som broshyr 20130913.

Dagens Nyheter - Framtidsforskaren Amy Webb: Därför blir... Arbeta med historiska källor – Kolla Källans idélåda. – Välkommen till historiens skattkammare!

Arbeta med historiska källor – Kolla Källans idélåda

Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien. Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden. Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig mer om hur man kan arbeta med historiska källor. Även om I tid och rum har fokus på Värmlands historia så är webbplatsen mycket användbar för skolor runt om i Sverige. Dels har det värmländska arkivmaterialet förgreningar över många platser i Sverige och resten av världen, dels finns det många teman som är intressanta och relevanta för alla elever, oavsett i viken del av landet man är bosatt. Det är tydligt att man har utgått från styrdokumenten för skolans historieundervisning när man har arbetat med webbplatsen. Lathund i lkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i lkällkritik på internet

Är det en myndighet? Viralgranskaren. Etik och vikten av fler som kan redigera Wikipedia – Stakston. DN skriver idag om myndigheter som friserar eller uppdaterar sina Wikipediaresultat ”Myndigheter censurerar Wikipediatexter”.

Etik och vikten av fler som kan redigera Wikipedia – Stakston

Extremt pinsamt, mycket slarvigt och oetiskt att redigera information för att vinkla om innehållet. Artikeln väcker några viktiga frågor om etik och insikt om att ha genuint förankrade sociala mediepolicies inom alla verksamheter. SVT Edit - Därför påverkar fakta så sällan dina åsikter! Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande. Flexspan: Wikipedia i klassrummet. Att arbeta med Wikipedia i klassrummet är ett utmärkt sätt för elever att lära sig källkritik och skapa en förståelse för hur information skapas och tolkas.

Flexspan: Wikipedia i klassrummet

En intervju på Skolverkets sajt Kolla källan med Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, Wikipedia i undervisningen, förklarar hur lärare och elever kan bidra till Wikipedia. Saras roll är att hjälpa lärare inom skola och högskola att se Wikipedia som en bra resurs i undervisningen och hon vill ha flera kontakter med skolor och högskolor framöver. Att skriva en artikel i Wikipedia eller göra tillägg till befintliga sidor är en stor utmaning för både elever och läraren eftersom man måste ange pålitliga källor och ange dem på rätt sätt. - Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas.

Därför kan det vara ett bra sätt att träna källkritik att låta eleverna arbeta med Wikipedia. Propaganda. Risk för påverkan Idag översköljs vi av information och många vill påverka hur vi tänker och beter oss.

Propaganda

Det här skapar stora demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss människor och vår förmåga till kritiskt tänkande. Den här utställningen visar hur ”det goda samhället” lyftes fram i propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. Kallkritik gymn. Ladda hem infografiken "Första hjälpen för källkritik på internet" Forsta hjalpen for kallkritik pa internet. ”Många elever tycker Wikipedia är en wow-grej”

I Lärarnas Riksförbunds monter på SETT-mässan avlöser föreläsningarna varandra.

”Många elever tycker Wikipedia är en wow-grej”

Först ut på onsdagen var Sara Mörtsell, tidigare gymnasielärare, numera verksam som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Hon föreläser och fortbildar om hur man kan använda Wikipedia som en del i arbetet med internet och källkritik. Wikipedia är ett fritt uppslagsverk där vem som helst kan redigera och lägga till artiklar.

Därför har det också kritiserats för att inte vara en trovärdig källa. Men acceptansen för att använda plattformen i skolans värld är betydligt större idag jämfört med tidigare, menar Sara Mörtsell. som under föreläsningen visade aktuella exempel på hur sidor ”vandaliseras” och hur användare går in och rättar till. Den transparensen och det faktum att det digitala uppslagsverket också har många förhållningsregler för att skapa trovärdighet gör att det kan användas i skolan när man arbetar med källkritik, säger Sara Mörtsell. Om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier.

Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så här: "icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier

" Själva begreppet började användas efter Kennedymordet på 1960-talet. Några exempel på konspirationsteorier från modern tid är utsagor om att att det fanns en bomb ombord på Estonia, att prinsessan Dianas död inte var en olycka, att presidenterna Bush och Clinton var fjärrstyrda för att kunna svara på frågor och att månlandningen aldrig har ägt rum. Claes Svahn, författare till en bok om konspirationsteorier, berättade om detta under ett panelsamtal på Källkritikens dag i mars 2017. Han menade att anledningen till att människor söker sig till konspirationsteorier är att vi inte litar på det enkla.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion. Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. Om källkritik i skolan - Källkritik - bilder. Så viralgranskar du bilder i fyra enkla steg (Metro 2016-07-18) Testa att källkritiskt granska bilder.Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder.

Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Källövningar. Här samlar jag olika källövningar som kan användas i historiekurser.

Vad kan vi veta om Caesars sexliv? Svenska uppslagsböcker om afrikaner Nazismens tankar. Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan. Ämnen: HistoriaÅrskurs: 9 och Gymnasiet. Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor! Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss: ”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk” Vi drabbas nu dagligen av ett flöde av hårt vinklade historier och påhittade ”nyheter” i sociala medier och så kallade ”alternativa” medier. Och faktaresistensen breder ut sig. USA har med Donald Trump fått en president som inte bryr sig om huruvida det han säger är sant och kallar massmedier för ”det amerikanska folkets fiende”.

Vi ser liknande tendenser i Sverige. Nyligen försökte Sverigedemokraterna sprida desinformation om klimatfrågan genom att, kanske, medvetet misstolka en rapport från Kungliga Vetenskapsakademien. Det är lätt att beklaga sig, men det är inte bara populistiska rörelser som drabbats av farsoten. För att hantera situationen krävs två typer av insatser: Vaccinera och korrigera. Dålig faktakontroll är i detta perspektiv direkt skadlig. Den elev som väljer två polariserade och ”subjektiva” källor får betyg A. För ett par veckor sedan förfasade sig Trump över något som skulle ha hänt i Sverige. Men det helt avgörande på längre sikt är vaccinering. Bedomningsstod Historia Gy 001. ”Vi måste sluta lyssna på pojken som ropar varg” Vi har fått ett samhälle där Jimmie Åkesson kan peka på ”den upplevda otryggheten” som om det var problemet, snarare än problemen som sådana, skriver Björn Werner. Viralgranskaren - Det här är jättebra frågor att ställa... Viralgranskaren - Gå bortom konspiratoriska klipp på...

D3 1 gy 01A 03 soka. Viralgranskaren - Hur viralgranskar man videoklipp? Jo, vi... Dagens Nyheter - Följ resan: Så blev händelsen i kyrkan i... Wikipedia lär unga om källkritik. Under hösten 2016 inleddes pilotprojektet »Att skriva kulturhistoria på Wikipedia« på Nordiska museet i Stockholm. Här får gymnasieelever lära sig källkritik genom att själva författa en artikel till Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser. – Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia, och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

Massor av arkivmaterial att jobba med I museets arkiv och bibliotek finns 5 500 hyllmeter arkivmaterial och över sex miljoner fotografier som eleverna får använda sig av under de sammanlagt sex träffar som ingår i projektet. – Eleverna läser in sig på litteraturen, söker upp källmaterial och formulerar sedan en artikel med källhänvisningar så att allmänheten kan läsa den. Gymnasieelever studerar Amerikabrev. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Gapminder - Vidéos. Såhär funkar sociala medier utan... - Tystnaden som uppstår.

Propaganda och bilders makt - lärarhandledning - Barn, unga och medier. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Krönika: Så genomskådar du bluffen på nätet – en steg för steg-guide. Det nya hotet. Det nya hotet - så här gjorde vi filmen. Jakten på historiska källor - Cecilia Johansson. Attskrivakallforteckning. Infographic: Strategi för hur formulera sig i SO-ämnen eller ”PUK-koden” Källkritik för gymnasieskolan. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. De virtuella sekterna frodas i förvrängda fakta. Attskrivakallforteckning.pdf. Youtube. Välkommen till Peter Englund. Niklas Ericsson. Kc3a4llkritik-stockholms-grundande-kommentarer.pdf.

Källkritik.