background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande. Flexspan: Wikipedia i klassrummet. Att arbeta med Wikipedia i klassrummet är ett utmärkt sätt för elever att lära sig källkritik och skapa en förståelse för hur information skapas och tolkas.

Flexspan: Wikipedia i klassrummet

En intervju på Skolverkets sajt Kolla källan med Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, Wikipedia i undervisningen, förklarar hur lärare och elever kan bidra till Wikipedia. Saras roll är att hjälpa lärare inom skola och högskola att se Wikipedia som en bra resurs i undervisningen och hon vill ha flera kontakter med skolor och högskolor framöver. Propaganda. Risk för påverkan Idag översköljs vi av information och många vill påverka hur vi tänker och beter oss.

Propaganda

Det här skapar stora demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss människor och vår förmåga till kritiskt tänkande. SVT Edit - Därför påverkar fakta så sällan dina åsikter! Kallkritik gymn. Ladda hem infografiken "Första hjälpen för källkritik på internet" Forsta hjalpen for kallkritik pa internet. ”Många elever tycker Wikipedia är en wow-grej” I Lärarnas Riksförbunds monter på SETT-mässan avlöser föreläsningarna varandra.

”Många elever tycker Wikipedia är en wow-grej”

Först ut på onsdagen var Sara Mörtsell, tidigare gymnasielärare, numera verksam som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Hon föreläser och fortbildar om hur man kan använda Wikipedia som en del i arbetet med internet och källkritik. Wikipedia är ett fritt uppslagsverk där vem som helst kan redigera och lägga till artiklar. Därför har det också kritiserats för att inte vara en trovärdig källa. Men acceptansen för att använda plattformen i skolans värld är betydligt större idag jämfört med tidigare, menar Sara Mörtsell. som under föreläsningen visade aktuella exempel på hur sidor ”vandaliseras” och hur användare går in och rättar till.

Om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier. Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så här: "icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier

" Själva begreppet började användas efter Kennedymordet på 1960-talet. Några exempel på konspirationsteorier från modern tid är utsagor om att att det fanns en bomb ombord på Estonia, att prinsessan Dianas död inte var en olycka, att presidenterna Bush och Clinton var fjärrstyrda för att kunna svara på frågor och att månlandningen aldrig har ägt rum. Claes Svahn, författare till en bok om konspirationsteorier, berättade om detta under ett panelsamtal på Källkritikens dag i mars 2017. Han menade att anledningen till att människor söker sig till konspirationsteorier är att vi inte litar på det enkla. Vi vill se en plan bakom allt. Aktuella exempel för källkritisk diskussion.

Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen. Om källkritik i skolan - Källkritik - bilder. Så viralgranskar du bilder i fyra enkla steg (Metro 2016-07-18) Testa att källkritiskt granska bilder.Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet.

om källkritik i skolan - Källkritik - bilder

Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder. Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?)

Källövningar. Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan. Ämnen: HistoriaÅrskurs: 9 och Gymnasiet.

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan

Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor! Till lärarenDet här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material.

Kunskapsmål, HistoriaUppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11): Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss: ”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk” Vi drabbas nu dagligen av ett flöde av hårt vinklade historier och påhittade ”nyheter” i sociala medier och så kallade ”alternativa” medier.

Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss: ”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk”

Och faktaresistensen breder ut sig. USA har med Donald Trump fått en president som inte bryr sig om huruvida det han säger är sant och kallar massmedier för ”det amerikanska folkets fiende”. Vi ser liknande tendenser i Sverige. Nyligen försökte Sverigedemokraterna sprida desinformation om klimatfrågan genom att, kanske, medvetet misstolka en rapport från Kungliga Vetenskapsakademien. Det är lätt att beklaga sig, men det är inte bara populistiska rörelser som drabbats av farsoten. För att hantera situationen krävs två typer av insatser: Vaccinera och korrigera. Dålig faktakontroll är i detta perspektiv direkt skadlig. Den elev som väljer två polariserade och ”subjektiva” källor får betyg A. Bedomningsstod Historia Gy 001. ”Vi måste sluta lyssna på pojken som ropar varg”

Vi har fått ett samhälle där Jimmie Åkesson kan peka på ”den upplevda otryggheten” som om det var problemet, snarare än problemen som sådana, skriver Björn Werner.

”Vi måste sluta lyssna på pojken som ropar varg”

Ni vet sagan om pojken som ropade varg, bara för att han gillade när folk blev rädda? Vargen kommer, vargen kommer, ropade han. Folk kom springades, uppjagade. Men pojken ljög bara. Efter ett tag tröttnade de på att rusa till hjälp. Jag skrattar när jag tänker på honom. Inte för att han ropade varg, det är en välbeprövad politisk strategi. Viralgranskaren - Det här är jättebra frågor att ställa... Viralgranskaren - Gå bortom konspiratoriska klipp på... D3 1 gy 01A 03 soka. Viralgranskaren - Hur viralgranskar man videoklipp? Jo, vi... Dagens Nyheter - Följ resan: Så blev händelsen i kyrkan i... Wikipedia lär unga om källkritik. Under hösten 2016 inleddes pilotprojektet »Att skriva kulturhistoria på Wikipedia« på Nordiska museet i Stockholm. Här får gymnasieelever lära sig källkritik genom att själva författa en artikel till Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser. – Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia, och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

Massor av arkivmaterial att jobba med I museets arkiv och bibliotek finns 5 500 hyllmeter arkivmaterial och över sex miljoner fotografier som eleverna får använda sig av under de sammanlagt sex träffar som ingår i projektet. – Eleverna läser in sig på litteraturen, söker upp källmaterial och formulerar sedan en artikel med källhänvisningar så att allmänheten kan läsa den. Gymnasieelever studerar Amerikabrev Tove och Linnéa från Nacka gymnasium är två av deltagarna i projektet. – Vi skriver om Amerikabrev. Projektet har väckt Linnéa historieintresse. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier.

Gapminder - Vidéos. Såhär funkar sociala medier utan... - Tystnaden som uppstår. Propaganda och bilders makt - lärarhandledning - Barn, unga och medier. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Krönika: Så genomskådar du bluffen på nätet – en steg för steg-guide. Källkritik. Det nya hotet. Det nya hotet - så här gjorde vi filmen. Jakten på historiska källor - Cecilia Johansson. I mitt förra inlägg skrev jag om att förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap beskrevs som ett utvecklingsområde i Skolinspektionens granskning av historieundervisningen år 7 – 9, Historia i grundskolan.

Idag tänkte jag ge lite tips om vad jag har stött på i min jakt på källor som funkar i grundskolan. Först måste jag påpeka att det här med källor också är ett utvecklingsområde för våra läromedelsförlag. De flesta läroböcker i historia har bara några enstaka källövningar med uppgifter som mer handlar om läsförståelse än om att skapa historia. Ett undantag är Libers Historien pågår, som tyvärr är slut på förlaget. Den kom redan på 1999, men det är kanske först med lgr-11 som den verkligen fungerar. Förutom i skolans källare har jag mest letat källor på Internet. Jag börjar med ett par svenskspråkiga sidor. Nu till några engelskspråkiga webbplatser.

Jag rekommenderar också en brittisk resurs. Attskrivakallforteckning. Infographic: Strategi för hur formulera sig i SO-ämnen eller ”PUK-koden” Källkritik för gymnasieskolan. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare.

Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska Kategori: Förstå kunskapskraven, På svenska: Förstå kunskapskraven. De virtuella sekterna frodas i förvrängda fakta. Fakta spelar ingen roll för den sektliknande extremhögern. Fakta är ”etablissemangets” röst. Attskrivakallforteckning.pdf. Youtube. Välkommen till Peter Englund. Herman Lindqvists senaste historiebok handlar om Sverige under den första hälften av 1600-talet och han går ut hårt.

Niklas Ericsson. Här kommer en svår fornsvensk text, först i original: Her böriass hormala balker. Vaktha tik ffor honom. Kc3a4llkritik-stockholms-grundande-kommentarer.pdf. Källkritik.