background preloader

Källkritik/upphovsrätt

Facebook Twitter

How Bad is GDPR for Photographers? The EU has a new data protection law, the so-called GDPR, the General Data Protection Regulation, or as we Germans like to call it: “Datenschutzgrundverordnung” (Gesundheit!).

How Bad is GDPR for Photographers?

The rules took effect on May 25th and so far it’s pretty chaotic: in the EU we cannot reach some newspapers in the outside world because they cannot comply with the new rules. A guy in Austria is using the law to file $8.8 billion dollar lawsuits against Facebook and Google. Hundreds of bloggers have taken down their sites, fearful of the possibility of serious fines.

Internet light bulbs have stopped working properly. And photographers are being targeted, too. Just how bad is it? If you’re a professional, then you will need to fix your customer relationship management, your website, your data security, and much more. If you’re just a mom or pop shooting pictures of your family, you should be fine. If you’re a photo enthusiast, then things get tricky. I Made My Shed the Top Rated Restaurant On TripAdvisor. Källkritik, historiebruk & rasism. Möt källorna - historia i original. Sanningen. 4 falska bilder och påståenden som spreds efter attacken på Drottninggatan. Åsneryd. Åsneryd mitt i Skåne är en fantastisk plats.

Åsneryd

Mellan de gröna dalarna i sydliga Skåne ligger denna exklusiva turistort, som trots sin stora popåläritet har lyckats behålla sin genuina atmosfär. 736 invånare är bosatta här året runt. Åsneryd har klimatet du drömmer om! En ödes nyck av naturen har lett till att en spricka i jordskorpan låter grundvattnet passera genom det inre av jorden och värms då upp till över 100 grader. Vattnet återvänder tillbaka till ytan i små kokande håligheter. Dessa varma ihåligheter värmer upp dalgången så att vintertemperaturen aldrig understiger +21 grader. Besök också: Tycker du om tonfisk eller svärdfisk? Njut av Skidåkning! Åsneryd, som bara ligger 1 mil från Åstorp, har valt Björnekullaskolan i Åstorp som sin skola. Denna sida har placerat sig på Internets lista på de 10 bästa webbsidorna Tipsad om i Åstorps Dagblad! Vald av Skånes lokalradio som bästa kommunsida! Kommentarer till Webmaster. Vad gäller när man ritar av andras bilder - Fotosidans Forum. Det svåra svaret är att man inte får avbilda ett foto rakt av, men självklart har man som inom upphovsrättslagen i övrigt rätt att använda ett skyddat verk för att skapa något nytt.Ritar du av ett foto enbart som övning tror jag inte att någon kan säga så mycket rent juridiskt.

Vad gäller när man ritar av andras bilder - Fotosidans Forum

Gällde det mina bilder skulle jag nog kunna bjuda på det. Men handlar det om någon form av offentliggörande (i tryck eller i utställning) av dina teckningar så tror jag, observera tror, att du inte kommer undan anmälan om du försöker friskriva dig bara genom att ange vem som är ursprunglig upphovsman. Då krävs med all säkerhet tillstånd från upphovsmannen, eller den som sitter på rättigheterna.När det gäller fråga 5 så skulle nog jag säga att då har du förmodligen gjort ett nytt självständigt verk, som du är upphovskvinna till och med alla rättigheter. Det finns en hel del trådar här på FS, bara att skriva in "rätt" sökord som upphovsrätt i formuläret. Har du källa på det? - Mikael Bruér. I läroplanens första kapitel klargörs att: “Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Har du källa på det? - Mikael Bruér

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” Jag utbildades till lärare när LPO94 var den gällande läroplanen.

Sedan dess har förutsättningarna för informationsspridning och hur eleverna utsätts för detta i grunden förändrats. Studerar man kursplanernas syftestexter och kunskapskrav återkommer källkritiken i flera ämnen. För oss som undervisar i SO-ämnen finns det dock en problematik som sträcker sig förbi detta eftersom arbetet med källor skiljer sig åt mellan de fyra ämnena. För egen del har jag valt att sätta ihop ett mindre material (som finns här) som mina elever får arbeta med.

Identifiera källtyp: Källkritiska kriterier: Creative Commons - YouTube Help. Creative Commons licenses give a standard way for content creators to grant someone else permission to use their work.

Creative Commons - YouTube Help

YouTube allows creators to mark their videos with a Creative Commons CC BY license. If you've marked your video with a CC BY license, you retain your copyright. Bonus Copyright: Start. Creative Commons. Many Flickr users have chosen to offer their work under a Creative Commons license, and you can browse or search through content under each type of license.

Creative Commons

Here are some recently added bits and pieces: Attribution License » 90567194 photos (See more) Attribution-NoDerivs License » 23944434 photos (See more) Kolla källans wiki - Källkritik - exempelsidor. Creative Commons Sverige. Lärarguider i upphovsrätt. Kolla källan.