background preloader

Kolla Källans idélåda

Kolla Källans idélåda

A Big List of Sites That Teach You How To Do Stuff With all due respect to Kevin Smith, the web is no longer only for complaining about movies. In fact, there are a large number of very helpful sites that teach you how to do things. These are do-it-yourself sites, but we're not talking about building a deck or baking a cake -- the web is full of more general interest sites that give quality instruction on all sorts of fun and useful projects. Including, sometimes, how to build a deck or bake a cake. In this horribly-titled, but hopefully useful round-up we will specifically focus on such general purpose sites that include some sort of rich media instruction (generally video). If you know of any instructional sites that are missing from this list, please mention them in the comments below. Instructables - "The World's Largest Show and Tell," as the site calls itself, is a community where people can create and share guides that cover a variety of topics from art and crafts to food, technology, and the home. Image credit: docman

källkritik Kristina Alexandersons blogg | Om internet i skolan, om nätet och annat Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritikDu kan låta eleverna läsa denna korta text. "Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Räkna: Rätt svar: På sex ställen! Oklara platser. Vem? Varför? Vad? När? Hur?

Share Book Recommendations With Your Friends, Join Book Clubs, Answer Trivia Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap) Christoffer Dahlin. Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat. "Fönster mot världen" - utbildningsmaterial för skolor Christoffer Dahlin har arbetat med att ta fram ett utbildningsmaterial för skolor med inriktning mot bland annat källkritik. Ett fönster mot världen - utbildningsmaterial från Amnesty Christoffer Dahlin menar att det var mycket viktigt att utgå från ämnesplanerna när man arbetade fram materialet. – Det finns alltid en risk att det bara blir frågor som organisationen vill fokusera. Fyra aktuella temaområden - för egna ämnet eller ämnesövergripande – Vi har funderat mycket kring vad tycker vi kan vara intressanta ämnen att arbeta med i skolan.

Flexspan Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch 10 do's and don'ts to make him remember you That sweetie caught your eye, and now you’re straight smitten. But how do you make sure that you’re on his mind as much as he is on yours? Here’s how to leave him daydreaming about you for days on end. DO smile. DON’T slouch. DO keep eye contact.Focus your peepers on his while chatting. DON’T overlook him.Sounds simple, but if you’re not letting him get a word in or even paying attention to anything he says, he won’t make the effort to talk with you again. DO put yourself out there. DON’T shy away.Name, grade, basic interests, sure, that’s easy enough. DO spritz yourself. DON’T try too hard.Bluffing your indie music knowledge? DO leave on a high note.

Om att vara källkritisk Det är inte alltid självklart att vara källkritisk när man tittar på tv, det är mer naturligt att vara uppmärksam när man läser tidningar och surfar på internet. Andreas Widholm är expert på källkritik och i Är det sant? analyserar han ett påhittat nyhetsinslag för att belysa problematiken med nyheter och olika källor. <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. Spela hela programmet Är det sant? "Ska inte ta det man läser för givet" Klippet är hämtat från programmet Källkritik ur UR:s serie Är det sant? I Skolministeriets program Sant eller falskt tillfrågas några malmöungdomar om hur och när de är källkritiska och Ulf Jämterud, lärare och föreläsare berättar hur han jobbar med källkritik i skolan. Skolministeriet Sant eller falskt? Vi har också gett oss ut och gjort en enkät om källkritik utanför Gröna Lund i Stockholm, du hittar klippen här nedanför. Vad ska man med sanningen till, spelar det någon roll att man är källkritisk? Är du källkritisk när du surfar på internet?

Related: