background preloader

Kolla Källans idélåda

Kolla Källans idélåda

Tips på IKT i skolan – del 14 | En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor Ju mer man jobbar med datorer i skolan, desto större blir behovet av att kunna spela in det som syns på skärmen. Det kan vara för att göra en instruktionsvideo till eleverna så det ser var de ska logga in/klicka etc första gången de använder ett program eller för att spela in en digital genomgång (särskilt användbart om du använder flera olika dataprogram i din genomgång). Som vanligt är det inte bara du som lärare som kan använda programmen, utan eleverna kan skapa instruktionsfilmer/genomgångar som andra elever kan ta del av. Det är viktigt att tänka på upphovsrätten när man gör digitala inspelningar. Vem äger materialet jag filmar? Då vissa program bara fungerar på antingen Mac eller PC skriver jag nedan ut vilket program som fungerar till vilken dator. Mac Quicktime ( (Om det inte fungerar kan du ha ett för gammalt operativsystem) Öppna quicktime, välj menyn Arkiv och alternativet Ny skärminspelning. Onlinetjänster (både Mac & PC)

Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritikDu kan låta eleverna läsa denna korta text. "Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Räkna: Rätt svar: På sex ställen! Oklara platser. Vem? Varför? Vad? När? Hur?

321 Free Tools for Teachers—Free Educational Technology Via eLearning Industry Would you be interested in the ultimate list of free tools for teachers? At the following post you will find 321 Free Tools for Teachers separated in 18 educational technology categories. Enjoy! Do you support Free Technology for Teachers? I am a great supporter of Free Educational Technology. 18 Free Tools To Create Infographics For Teachers amCharts Visual Editor This editor allows you to use amCharts as a web service. 19 Free Text To Speech Tools For Teachers Announcify Listen to your web. 21 Free Digital Storytelling Tools For Teachers Animoto Unlimited Videos For Educators. 15 Free Podcast Tools For Teachers Ardour Ardour is a free, fully-featured digital audio workstation, similar to other software like ProTools, Nuendo, Sonar and Logic, and capable of replacing analog or digital tape systems. 27 Free Survey, Polls, and Quizzes Tools For Teachers add poll The easiest way to create polls, surveys and html forms… on the web. 13 Free Sticky Notes Tools For Teachers

Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch

Open digital lab Kolla källans wiki - home 15 bra digitala verktyg för geografi | Gränslöst digitalt lärande Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT. Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA. World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken. factlab.com På Factlab så kan du också välja på en mängd olika data från olika källor. selborne.nl/foodmap En avskalad sida, men med tydlig information om var olika produkter odlas. Prezi

Related: