background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Jag hämtar en bild från Google - om informationssökning och källkritik i undervisningen. Just nu arbetar mina elever i åk 1 på gymnasiet med språksociologi.

Jag hämtar en bild från Google - om informationssökning och källkritik i undervisningen

Vi har pratat om vad språksociologi är för något och jag har haft en traditionell genomgång. Vi har lyssnat på Robert Gustafsson när han talar dialekt. Vi har läst novellen Elixir och sett filmen med samma namn. Idag var det dags att starta upp en fördjupning. Eleverna ska två och två fördjupa sig i ett område inom språksociologi. . - Men jag kan ju bara hämta en bild från Google och klistra in. Det här var bra för det gjorde att vi kunde börja diskutera bilder och bildrättigheter. Jag visade också hur man anger källa till en bild som man klistrat in i en Google Presentation. . - Upphovsman (alltså den som tagit bilden) - Namn på bild (finns inget namn bortser man från denna punkt) - Länk till bild - Licens (om bilden finns under Creative Commons-licens) Mer än så hann jag inte under dagens lektion men under kommande lektioner kommer jag att fortsätta arbeta med informationssökning och källkritik med fokus på bilder.

Så funkar Sverige: Källkritik. Hur vet du det?: Sanningar och rykten. PULS Granska och förstå källor alla kopieringsunderlag. Granska och förstå källor. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Källkritik på internet. Del 8: Källkritik. Ju mer vi jobbar med digitala resurser i skolan, desto viktigare blir det med källkritik.

del 8: Källkritik

I samband med Brexit och Trumps framgångsrika presidentval i USA är det en aspekt av källkritik som alla vuxna måste förstå. Det är den s k filterbubblan, d v s de algoritmer som digitala tjänster som anpassar sig efter det du gillar använder. De låter sådant som liknar det du gillar passera igenom filtret och de filtrerar bort sådant som du inte är intresserad av. På kort sikt är det bra för dig, men på lång sikt finns det en stor fara med detta och den är långtifrån alla medvetna om. Bildhänvisning: www.socialfactory.se/social-media/den-nya-valutan-ar-du-och-dina-digitala-vanor/ I bilden ovan beskrivs allt som algoritmerna släpper igenom din filterbubbla eller som de filtrerar bort.

Här är en bra och lättförståerlig förklaring av hur dessa algoritmer fungerar. Under 2012 dök det upp ett rykte på Facebook som sa att skådespelaren Morgan Freeman avlidit. Skolverket Webbstjärnan – övningar i källkritik. Integritet och säkerhet på nätet. Molntjänster i skolan. Det blir allt vanligare att skolor och kommuner använder så kallade molntjänster.

Molntjänster i skolan

Molnet är ett samlingsnamn för olika tjänster som gör det möjligt att använda program och lagringsutrymme som inte finns på den egna datorn eller på lokala servrar, utan på internet. Tjänsterna kan nås överallt där det finns nätuppkoppling och ofta kan de användas på datorn, i surfplattan eller på mobilen. Utöver de pedagogiska möjligheterna finns det en del annat man måste tänka på vid användning av molntjänster, inte minst vad gäller hanteringen av personuppgifter. Leverantörer av molntjänster lagrar ofta informationen uppdelat på många platser och hos olika underleverantörer. Det är också viktigt att observera att detta inte är den enskilde lärarens ansvar, utan ansvaret för hur personuppgifter hanteras i digitala tjänster ligger på skolans huvudman, som är den kommunala skol- eller utbildningsnämnden eller för fristående skolor styrelsen.

Om Datainspektionens granskningar av molntjänster. Säker på nätet. Digitalt självförsvar. Så arbetar vi med källkritik på lågstadiet. Källkritik i praktikenUnder hösten har vi varit en redaktion som har arbetat med att intervjua, genomföra undersökningar och göra reklam.

Så arbetar vi med källkritik på lågstadiet

Vi har arbetat med att själva vara källor. Vi har funderat på det där med killar och tjejer i media – hur de presenteras och kommer till tals. Vi har granskat källor och kommit på oss själva med att vara kritiska till i stort sett allt. Bra! Att vara kritisk på ett bra sätt är inget negativt. Vi gjorde även ett klassiskt nyhetsprogram, med allt från nyheter om brand på skolan, till reportage om när Uno Svenningsson plötsligt klev in genom klassrumsdörren, till sportreportage, bokprat och väder. Några elever hade tidigare vid lunchen pratat med sportkommentatorsröster och vi nappade på det. Var det här bara en kul grej? Statensmedierad.se by Mobify.

Creative commons i skolan. Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Det ursprungliga fotot på Flickr DC Greens foton på Flickr CC BY-SA Creative Commons ersätter inte upphovsrätten Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang.

Creative commons i skolan

Den som har producerat ett verk (till exempel en bild, ett musikstycke, en film) har rätt att bestämma över hur det får spridas och användas. Creative Commons tar inte bort upphovsrätten, utan licenserna är ett sätt att visa hur materialet får användas av andra. De gör det lättare att dela med sig av eget material och lättare att använda andras material. Villkoren för licenserna Creative Commons-licenserna bygger på fyra licensvillkor som ser ut så här: Erkännande (eng. Inga bearbetningar (eng. Icke-kommersiell (eng. Dela lika (eng. Läs om de fyra licensvillkoren (creativecommons.se) De sex licenserna De fyra villkoren kan kombineras till sex olika licenser.

Får jag publicera andras foton på min blogg? I förra veckan var jag i Nacka utanför Stockholm och pratade om Creative Commons med en grupp gymnasister.

Får jag publicera andras foton på min blogg?

Som vanligt dök frågan upp vilka bilder som är okej att använda på sin blogg eller att posta på sitt Instagramkonto. Om bloggaren. Bilder - upphovsrättsguide för lärare.